Er de pee in hebben

parkeermeterHet is alweer een tijdje geleden dat we het over parkeren hebben gehad, maar na de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord kan de bak met popcorn weer op schoot. De eerste parkeervergunning voor de inwoners van Zandvoort en Bentveld wordt gratis en de tweede wordt kostendekkend (ooit berekend op 35 EUR).

Wie gaat dat betalen?

De bezoekers van Zandvoort kunnen straks in alle wijken betaald parkeren. Dit moet zorgen voor meer inkomsten. Ook het wintertarief gaat omhoog en hotelvergunningen worden duurder. Parkeren aan de boulevard zal meer gaan kosten dan parkeren in Nieuw-Noord.

Bewonersparkeren

Het vorige plan strandde na felle protesten bij de besluitvorming over Park Duijnwijk en Oud-Noord. In de Oostbuurt en het Groene hart, waar het bewonersparkeren is ingevoerd, komen parkeermeters. Dit geldt tevens voor wijken waar de inwoners een hebben.

Mogen de inwoners van Zandvoort en Bentveld overal (gratis) parkeren?

Het coalitieakkoord verschaft hierin geen duidelijkheid. Het plan heeft veel weg van de ideeën van GBZ. Zij zijn voorstander van de .

Wellicht kan Astrid van der Veld (GBZ) duidelijkheid verschaffen!

Voor de VVD was het nooit bespreekbaar om overal parkeermeters te plaatsen. Bij het opstellen van het vorige plan is er een kosten-batenanalyse uitgevoerd: het kost meer dan het oplevert wanneer er overal parkeermeters worden geplaatst. GBZ stelde vervolgens dat je geen parkeermeters nodig hebt om betaald parkeren in te voeren.

Gran Dorado

Een bomvolle zaal met tegenstanders zorgde voor het bevriezen van het bewonersparkeren. Het plan is nooit ontdooid en dat is maar goed ook. Nu met een ander sausje en wat pit van GBZ wordt het opnieuw geprobeerd om in heel Zandvoort een parkeerregime in te voeren.

Ik heb van de vorige keer geleerd en weet dat je op deze manier niet moet doen. Er is veel (meer) maatwerk nodig. Ook moet je in sommige wijken geen betaald parkeren invoeren, aangezien er voor de inwoners al te weinig parkeerplaatsen zijn.

Draaikonterij

Loveland-Beach-zandvoortHoe kan het toch dat een politieke partij ergens voor is en na commotie ineens een volledige draai maakt. Zou het de leeftijd zijn of vindt er geen overdracht plaats naar de ‘nieuwe’ generatie. Het collectief geheugen is zoek geraakt in de Zandvoortse gemeenteraad. Zo stelde de gemeenteraad een aantal jaren geleden de regels vast voor het organiseren van evenementen op het strand. Maximaal drie per gebied.

Binnenkort wordt er een festival op het naaktstrand georganiseerd. En plotseling is het CDA tegen, want poepende en plassende bezoekers in onze tuinen. Dat willen we niet in zuid, zo stelde Cees Mettes, plaatselijk voorman van het CDA, in noord mag het wel.

In de gemeenteraad wordt het CDA al jaren als het Christelijke Draai Appel bestempeld. Ze maken hun reputatie weer eens waar.

 

 

Vleugje Amsterdam Beach

Palmbomen ZandvoortHet toerisme in Zandvoort was er niet zonder het strand. Strand en zon zijn de benodigdheden om het toerisme van een badplaats te laten floreren. De zon is in Nederland helaas geen vanzelfsprekendheid en door de steeds goedkopere reizen naar landen aan de Middellandse Zee heeft Zandvoort veel last van concurrentie. In de badplaats is de laatste jaren veel gesproken over het versterken van het toerisme. Men zocht vooral naar de identiteit van onze badplaats. Na vele discussies dacht de gemeente een gat in de markt te hebben gevonden door te kiezen voor spa en wellness.

Kandidaten stonden in de rij

De hotels zouden als paddenstoelen uit de grond schieten, beloofde een bevlogen wethouder. Het is meer dan 10 jaar geleden en sindsdien wachten we nog altijd op concrete plannen. De identiteit is in de tussentijd aangepast in het DNA van de badplaats. Met steun van de provincie kwam men tot de volgende uitkomst met een beschrijving van de Zandvoortse cultuur.

DNA Zandvoort

Mensen in Zandvoort zijn betrokken en willen graag allemaal gehoord worden.

Zandvoort wil het echter het liefst op zijn eigen manier en heeft niet zomaar vertrouwen in een proces/persoon/instantie/organisatie.

Commentaar op anderen wordt makkelijk en regelmatig ongefundeerd geuit zonder zich te verplaatsen in het perspectief van de ander. Deze houding maakt samenwerken wel complex.

De dromen en ambities van de bewoners liggen niet heel ver weg van het hier en nu. De meeste dromen zouden daarom eenvoudig te realiseren kunnen zijn.

Maar er worden geen échte keuzes gemaakt. Niemand zegt vol overtuiging “ROOD!” zonder er meteen achteraan te zeggen; ‘Maar natuurlijk willen we ook groen, geel en blauw want die mensen willen we niet kwijt’. Dat verklaart waarom veel van de dromen niet gerealiseerd worden.

Zandvoort vaart wel bij het meedeinen op de wensen en grillen van de massa. Omvangrijke projecten blijken hier vaak niet lang succesvol.

Deelgemeente van Amsterdam

Het was Wim Peeters (ondernemer) die met het plan kwam om Zandvoort een deelgemeente van Amsterdam te maken. Het zou volgens hem de oplossing zijn voor het versterken van het toerisme. Bij de laatste verkiezing deed Peeters met zijn Lijst 8 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zijn partij kreeg 102 stemmen. Veel te weinig om een raadszetel te bemachtigen. Peeters bleef in Amsterdam Beach geloven en verscheen met een interview in het Haarlems Dagblad. Er volgde een ingezonden column in de Zandvoortse Courant. De meningen in Zandvoort bleven eensgezind; deelgemeente van Amsterdam dat nooit.

NS Station Amsterdam Beach

Het CDA zag ook brood in het succesverhaal van Amsterdam en vroeg het college naar een reactie op de suggestie om het NS station te hernoemen in Amsterdam-Beach. Voor- en tegenstander gingen los op de Facebook. Weer geen eensgezindheid. Ook de voorstanders maakte geen keuze en vonden een toevoeging aan de huidige naam Zandvoort aan Zee voldoende om de Amsterdamse toerist naar Zandvoort te ‘lokken’.

Thema-avond Toerisme en Economie

De wethouder is wel voorstander. Hij antwoordde het CDA deze suggestie serieus te onderzoeken. Het zou goed aansluiten bij een actueel onderwerp, verdere profilering van Zandvoort als Amsterdam Beach. “Amsterdam zit té vol met toeristen en wil ze verspreiden over de regio. Voor Zandvoort biedt dit enorme kansen. Wij willen daar maximaal van profiteren. Daartoe worden stappen gezet.”

De wethouder meldde verder binnenkort een uitnodiging te sturen voor een thema-avond over Toerisme & Economie in Zandvoort. Amsterdam Beach zal daar, naast vele andere onderwerpen, ook aan bod komen.

Oude wijn in nieuwe zakken

Alleen een naamswijziging van het NS station is onvoldoende om de Amsterdamse toerist te verleiden in Zandvoort te overnachten. De boulevard is nog steeds de ‘lelijkste van Nederland’. Juist bij de herontwikkeling van de Middenboulevard koos de gemeenteraad een paar jaar geleden voor prioritering van de deelprojecten. Eerst de ontwikkeling van de ‘pool’ Badhuisplein (Venster aan Zee) of Palace-gebied (Entree Zandvoort), daarna het Watertorenplein. Het werd uiteindelijk het Watertorenplein dat zo snel mogelijk moest worden ontwikkeld. De VVD herinnerde de gemeenteraad aan reeds vastgesteld beleid door eerst de andere ‘polen’ te ontwikkelen en het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. De gemeenteraad stemde in met het laten vervallen van de parkeerplekken en legde extra druk op de ambtelijke capaciteit door dit project op te starten.

Parkeerdekken 

De integrale parkeerproblematiek was volgens de andere partijen iets voor de toekomst. Er was immers voldoende ruimte om een parkeerdek op het Favaugeplein te realiseren. Helaas kunnen we constateren dat er weer veel geld en tijd besteed is aan studies om het aantal parkeerplaatsen uitbreiden in combinatie met de herontwikkeling van de Middenboulevard. Achteraf hoor ik via de wandelgangen dat het standpunt van de VVD toch wordt gedeeld, maar dat men tijdens de raadsvergadering al een standpunt had ingenomen.

Watertorenplein

Straks gaat een plan voor het Watertorenplein de inspraak in zonder duidelijke kaders. Geen kaders voor het aantal parkeerplaatsen, soort woningen, hotels, enz.. Met het risico dat realisatie van de andere deelprojecten vertraging oploopt. De locaties die juist zo hard nodig zijn om het toerisme van Zandvoort te versterken.

Entree Zandvoort

Naast het idee voor een parkeerdek op het Favaugeplein ligt er een plan voor een parkeerdek bij Bouwes Palace op de hoek Heemskerckstraat-Boulevard Barnaart. Langs de route van NS station richting strand. Geen aanwinst voor de boulevard, maar een hopeloze poging toch iets te ontwikkelen.

Amsterdamse toerist 

Ik ben er heilig van overtuigd dat we als Zandvoort mee kunnen liften met het (te) succesvolle Amsterdam. In Zandvoort zijn mogelijkheden om Amsterdamse toeristen te laten overnachten. De trein rijdt hen immers binnen een half uur van het strand naar hartje binnenstad.

Keuze

En zoals het in het DNA van de Zandvoorter zit, zullen we wel nooit een keuze maken. Ik zie een kans, maar wil me niet volledig storten op de Amsterdamse toerist. We mogen de Duitse, Belgische en Nederlandse toerist niet uit het oog verliezen. Zandvoort aan Zee met een vleugje Amsterdam Beach kan geen kwaad. Benodigdheden: voldoende hotelkamers, parkeerplaatsen, een gezellig centrum, een opgepakte boulevard en een bruisend strand.

Rode kaart Challik

Na de beantwoording van vragen van PvdA/SZ over het achterhouden van informatie door het college is duidelijk geworden dat het college de gemeenteraad informatie heeft onthouden. Het college was namelijk wel op de hoogte van de samenstelling van de groep statushouders die naar Zandvoort komt. Het college stelt nu dat de gemeenteraad nooit expliciet heeft gevraagd of er Eritrese vrouwen naar Zandvoort komen. De gemeenteraad heeft de vraag juist breder geformuleerd door naar de samenstelling van de groep te vragen. Mijn fractiegenoot Martijn Hendriks heeft dit zelfs al tijdens zijn interpellatie in januari gevraagd.

Waarom het college deze informatie heeft achtergehouden is nog onduidelijk. Wanneer daar geen helder antwoord op komt, betekent dit meteen een rode kaart voor Challik. En mag zij het veld verlaten. Om maar in termen van Leo Steegman (OPZ) te spreken.

Mislukte aanval coalitie

 

uilHet aanzien van de politiek van Zandvoort is tot het laagste niveau gedaald sinds de coalitie van OPZ, D66 en CDA is aangetreden. Vanochtend was de coalitie uitgenodigd om te vertellen over het huisvesten van statushouders in het Spalier. Achter de microfoons van het programma Goedemorgen Zandvoort waren aangeschoven wethouder Challik (OPZ), raadslid Ruud Sandbergen(D66) en commissielid Jan Beelen (CDA). Behalve Challik spraken zij niet over de huisvesting, maar over de opstelling van de VVD in het debat. Zonder argumenten en zich te beseffen dat wij niet aan tafel zaten werden er valse opmerkingen geplaatst.

Speelbal

Het niveau was zelfs zo laag bij de grond dat Eggie Poster (fractievoorzitter OPZ) speelbal werd in het betoog  van Jan Beelen (CDA). In de bewuste raadsvergadering was het namelijk niet de VVD, maar partijgenoot Freek Veldwisch (OPZ) die zijn eigen fractievoorzitter diskwalificeerde door te stellen dat Poster door zijn gezondheid niet meer wist wat hij zegt. Poster had namelijk eerder op de radio en in de raad verteld tegen de plannen van het college te zijn. Veldwisch vond dat niet gepast. “Mijn fractievoorzitter was zenuwachtig en wist niet wat hij zei. Hij is namelijk voor en niet tegen.”

Het klonk allemaal als muziek in de oren van Ben Zonneveld (ZFM). Hij stelde dat niet alleen Poster, maar ook Veldwisch zonder verstand van zaken aan het debat deelnam. Veldwisch moest zich namelijk in de bewuste vergadering een aantal keren verontschuldigen dat hij niet wist waar het over ging.

Pijnlijk

Een mislukte aanval van de coalitie op de VVD. De coalitie heeft zichzelf volledig voor schut gezet op de radio. Het optreden heeft de geloofwaardigheid van OPZ vernietigd.

Duur zomerparkeren

parkeerbordHet begon met een idee van Arlan Berg (CDA) om in de wintermaanden geen parkeergelden te vragen op de boulevard. Daarna was er een idee om bezoekers in de winter gratis te laten parkeren in heel Zandvoort. Deze ideeën zijn door het college uitgewerkt in een voorstel om de parkeertarieven in de winter (4 maanden) te verlagen naar 50 cent per uur. De andere 8 maanden wordt het tarief verhoogd naar € 2,50 per uur.

Het is opvallend dat in het voorstel staat dat het verlagen van de tarieven geen extra bezoek oplevert. Dit blijkt namelijk uit onderzoek in andere plaatsen. Voor D66 een partij van de overdenking is er geen enkele aanleiding om zich in dit onderzoek te verdiepen. Arlan Berg van het CDA mag alleen maar klappen voor het college, maar had liever net als de andere ondernemers gratis parkeren ingevoerd.

We krijgen in Zandvoort nu een duurder tarief voor 8 maanden en een goedkoper tarief voor 4 maanden per jaar. De VVD was tegen het verhogen van de parkeertarieven in de zomer en diende een motie in om de tarieven in de zomer niet te verhogen. Een meerderheid in de gemeenteraad vindt het geen enkel probleem om de tarieven in de zomer te verhogen om de verdwaalde toerist in de winter goedkoper te laten parkeren. Extra toeristen zoals uit onderzoek blijkt komen er in de winter niet met een verlaagd parkeertarief. We jagen door dit voorstel alleen de toeristen in de zomer op hoge kosten. Of verjagen we de toeristen hiermee in de zomer?

“Domme ondernemers”

Vandaag las ik een interview in de Zandvoortse Courant met de burgemeester over uitgaansoverlast. De burgemeester heeft de indruk dat de horecaondernemers niet willen samenwerken wanneer er problemen zijn. De horecaondernemers dienen meteen met 112 te bellen. De burgemeester heeft de indruk dat dit niet gebeurd en vindt dat dom.

Ik vind dat hij een punt heeft wanneer horecaondernemers (notoire) relschoppers de hand boven het hoofd houden, maar je dient het wel te onderbouwen met feiten en niet alleen te baseren op een indruk. Ook twijfel ik sterk aan de definitie van een probleem, wanneer iets kleins begint kan het soms vanuit het niets groter worden. Zo sta je als horecaondernemer een klein ruzietje te sussen en ineens begint er iemand van buiten je zaak zich er tegen aan te bemoeien. Het lijkt me goed wanneer de burgemeester een paar weekenden mee gaat draaien om te zien hoe actief de horecaondernemers al bezig zijn om overlast te voorkomen.

Het gehele interview roept alleen maar vragen op. Afgelopen maandag sprak de regisseur nog over niet bestaand beleid en een vergissing. Volgens de burgemeester wordt het bestaande beleid gewoon aangescherpt.

De volgende vragen zijn voor de burgemeester:

 • Wanneer heeft de gemeente de horecaondernemers geïnformeerd over de maatregelen uit de mededeling aan de gemeenteraad?
  (Graag ontvangen wij alle correspondentie van de gemeente aan de horecaondernemers over dit onderwerp.)

U spreekt over aanscherping van maatregelen.

 • Bij wie ligt de bevoegdheid om dit aan te scherpen?

De burgemeester geeft aan dat de horecaondernemers het niet zo nauw nemen met de geluidsnormen.

 • Hoeveel geluidsmetingen zijn er het afgelopen jaar geweest?
  (Graag in een overzicht met overschrijdingen per dag.)

“Heel veel klachten zijn er binnen gekomen.”

 • Hoeveel klachten?
  (Graag in een overzicht van klachten per melder en tijdstippen. En actie gemeente n.a.v. deze meldingen.)

U stelt dat er een grens wordt overschreden.

 • Welke grens bedoelt u?

U laat op schrijven, “Is het nou zo moeilijk om je aan de regels te houden.”

 • Over welke regels heeft u het?

“Als er problemen zijn moeten ze zo snel mogelijk 112 bellen.”

 • Wat is de definitie van problemen en wat is zo snel mogelijk?

“Maar ik heb de indruk dat er vaak geen melding wordt gemaakt van overlast.”

 • Waar baseert u deze indruk op?

“Dat is dom.”

 • Hoe kunt u het handelen van de horecaondernemers als dom bestempelen, wanneer u alleen een indruk heeft?

U vindt het jammer dat beide partijen nu lijnrecht tegen over elkaar staan.

 • Hoe had u deze situatie kunnen voorkomen?

U heeft voorgesteld om vijf horecaondernemers en vijf bewoners met elkaar in contact te brengen om gezamenlijk te proberen de overlast binnen de perken te houden. U meldt dat hier nog niet op is gereageerd.

 • Wie heeft hier nog niet op gereageerd en wanneer heeft u dit voorgesteld?

“De verhalen dat we plotseling handhaven kloppen niet. We waarschuwen nu alleen nog. Als we ons echt streng aan de wet houden, zouden er veel meer straffen moeten worden uitgedeeld.”

 • Over welke verhalen heeft u het?
 • Wanneer heeft u gewaarschuwd?
 • Over welke wet heeft u het?
 • Welke straffen kan u uitdelen?

Lege terrassen

Het stormt in Zandvoort. Vandaag trokken de bomen aan het kortste eind. Zeer binnenkort zullen de ondernemers omvallen. Op een bewonersavond kwamen er harde beloften van de gemeente. En zie hier het resultaat. Iets waar ik vijf jaar geleden al voor waarschuwde wordt in de praktijk gebracht.

De deuren van de horeca moeten om 24.00 potdicht. Geen achtergrondmuziek meer op het terras en de ondernemer dient als een kleuterleider iedereen te manen stil te zijn. Na 2.00 mag je de drie-uurs zaken niet meer in en op het terras mag geen publiek meer aanwezig zijn.

Is de gemeente vergeten dat juist door het rookbeleid de terrassen vol staan? Op verzoeken van ondernemers om hun terras te overkappen en geluidoverlast te beperken wordt geen medewerking verleend. Wanneer de gemeente een bruisende badplaats wil zijn hoort daar nou eenmaal overlast bij. Ik schreef daar al eerder over, uiteraard dienen de excessen aangepakt te worden. Deze regels zullen naar mijn mening de situatie alleen maar verslechteren. Buiten de terrassen zal het drukker worden en het vechten om klokslag 2.00 zal weer terugkeren.

Een ingehuurde kracht namens de gemeente maant de ondernemers nu al de deuren te sluiten om 24.00. De ondernemers wisten van niets. Met een zeer arrogante houding onder politiebegeleiding wordt het van kwaad tot erger.

De samenwerking tussen ondernemers en gemeente was op de goede weg, maar wordt op deze manier volledig om zeep geholpen.

Samenwerking of fusie

Er komen steeds meer taken op het bordje van de gemeente. Bijvoorbeeld taken in het sociaal domein die eerst door het Rijk werden uitgevoerd zijn sinds 1 januari jl. gedecentraliseerd. In de periode voor deze decentralisatie werd duidelijk dat de gemeente Zandvoort niet meer in staat zou zijn een aantal taken zelfstandig uit te voeren zonder samen te werken met andere gemeenten. Er vonden oriënterende gesprekken plaats met Bloemendaal, Heemstede, Haarlem en Haarlemmermeer. Het college vond in Haarlem de meest geschikte partner om mee samen te werken in het sociaal domein.

De gemeenteraad steunde dit en sinds een paar maanden zijn de ambtenaren binnen het sociaal domein in dienst van de gemeente Haarlem. Of de samenwerking geheel naar tevredenheid gaat is nog niet duidelijk. De evaluatie laat op zich wachten.

Ondertussen is het college druk bezig om de volgende stap te zetten voor verdere samenwerking met Haarlem. Zo is in de laatste raadsvergadering voor het reces een voorstel besproken om een onderzoek te doen naar drie scenario’s:

– Scenario 1 bestendiging huidige situatie

– Scenario 2 overdracht alle taken aan Haarlem

– Scenario 3 overdracht beperkt aantal taken aan Haarlem

Het college stelde voor alleen de scenario’s 2 en 3 te onderzoeken. Tijdens de behandeling in de commissie vonden alle partijen dat scenario 1 in de notitie was weggeschreven. Na deze kritiek paste het college de inhoud van de notitie aan. Het was wethouder Kuipers die meende dat de organisatie op eieren liep, later koos hij eieren voor zijn geld om het proces niet te vertragen.

In de raadsvergadering vroeg de VVD waarom alleen voor een onderzoek naar samenwerking met Haarlem is gekozen. De wethouder refereerde aan de oriënterende gesprekken over samenwerking in het sociaal domein. De andere gemeenten wilde niet, maar op de vraag of men wel openstaat voor samenwerking op andere beleidsterreinen moet het college het antwoord schuldig blijven. Sinds 2012 zijn er helemaal geen gesprekken meer geweest met de andere gemeenten.

De wethouder wil namelijk het vertrouwen van de gemeente Haarlem niet schaden. Hij vindt het niet gepast om de gemeente Haarlem te passeren.

De VVD stelde dat dit echt waanzin is en diende een amendement in om het voorstel aan te passen en ook de mogelijkheid te onderzoeken om samen te werken met andere gemeenten. Een amendement dat tevens volledig in lijn was met het coalitieakkoord. Opvallend was de steun van de grootste coalitiepartij OPZ, maar een schorsing was nodig om de coalitiepartijen weer achter het voorstel van het college te scharen. Geen transparant bestuur, maar een wethouder die de achterkamertjes gebruikt om zijn voorstel er door te drukken.

Wij zijn van mening dat we niet zelfstandig kunnen blijven door te kiezen voor samenwerking met één (grotere) gemeente. De gemeente wordt te afhankelijk van de gemeente Haarlem en kan niet meer terug wanneer het niet goed gaat. En dat betekent maar één ding: fusie.

Het verboden woord naar de mening van de burgemeester. Het was in 2013 D66 bij monde van fractievoorzitter Ruud Sandbergen, toen nog in de oppositie, het beeld schetste van een fusie met Haarlem.

D66 is tegen een fusie met Haarlem. Ik heb u in mijn brief van 30 september uitgelegd waarom. Kortgeleden sprak ik met een wethouder van Bloemendaal. Uit dat gesprek bleek mij dat er vraagtekens gezet kunnen worden of Zandvoort wel voldoende een samenwerking met de andere gemeenten (Bloemendaal en Heemstede) heeft gewild, waardoor Zandvoort met die veeleisende houding op voorhand daar de deur heeft gesloten.

Hoe geloofwaardig ben je dan om voor een voorstel te stemmen dat de kans hierop vergroot? En tegen een aanvullend onderzoek stemt voor samenwerking met andere gemeenten, dat dit verkleint? Ook het verhaal van wethouder Kuipers wordt steeds ongeloofwaardiger. Hij beweert in de krant dat de tekst in het coalitieakkoord alleen bedoeld is om zelfstandig als gemeente te blijven. Hieronder de tekst uit het coalitieakkoord oordeelt u zelf:

Om zelfstandigheid te kunnen waarborgen dient samenwerking met andere gemeenten vanuit oogpunt …

Het is duidelijk dat de coalitie tegen haar eigen coalitieakkoord stemde. Een fusie van Zandvoort met Haarlem komt steeds dichterbij.

Q25

Q25Nee, het is niet de benaming van een nieuw windturbinepark voor de kust. Het is de ambtelijke benaming van het bestemmingsplan Quarles van Uffordlaan 25. Je zou zo onderhand dit dossier kunnen aanmerken als het Elswoutshoek van Zandvoort. Ook hier willen de eigenaren van de grond een huis bouwen. Alles tot aan de Raad van State aan toe wordt gedaan om de bouw van een huis op het perceel mogelijk te maken. Tot nu zonder resultaat.

Wel kost het de gemeenschap klauwen met geld aan onderzoeken, ambtelijke capaciteit en juridische procedures. De gemeenteraad was met 16 van de 17 stemmen tegen het toestaan van bebouwing op Q25. In een voor een leek onbegrijpelijke rechtsgang wordt nu het College van B&W buitenspel gezet. En mag de gemeenteraad zelf komen opdraven in de rechtszaal.

Tot mijn verbazing adviseert het College om weer opnieuw een bestemmingsplanprocedure te volgen. Terwijl de Raad van State alleen vraagt om een betere motivering van het afgewezen bp Q25. Morgen staat het als raadsvoorstel op de agenda. Een fatsoenlijke behandeling in een commissie heeft de materie niet gehad, aangezien de klok door tikt. Voor diegene die zich net zo verbazen over de gehele gang van zaken, raad ik een recente brief aan van de buren van Q25 te lezen. Zie hieronder een link naar de brief:

Brief buren Q25

Ondertussen begint de parkeigenaar stukken duingrond (als tuingrond?) te verkopen aan de aangrenzende bewoners. Eerder wilde de parkeigenaar niet eens dat zij via hun perceel het park op konden. Verbaas u niet, verwonder u slechts!