Categorie archief: Wonen en Leefomgeving

Q25

Q25Nee, het is niet de benaming van een nieuw windturbinepark voor de kust. Het is de ambtelijke benaming van het bestemmingsplan Quarles van Uffordlaan 25. Je zou zo onderhand dit dossier kunnen aanmerken als het Elswoutshoek van Zandvoort. Ook hier willen de eigenaren van de grond een huis bouwen. Alles tot aan de Raad van State aan toe wordt gedaan om de bouw van een huis op het perceel mogelijk te maken. Tot nu zonder resultaat.

Wel kost het de gemeenschap klauwen met geld aan onderzoeken, ambtelijke capaciteit en juridische procedures. De gemeenteraad was met 16 van de 17 stemmen tegen het toestaan van bebouwing op Q25. In een voor een leek onbegrijpelijke rechtsgang wordt nu het College van B&W buitenspel gezet. En mag de gemeenteraad zelf komen opdraven in de rechtszaal.

Tot mijn verbazing adviseert het College om weer opnieuw een bestemmingsplanprocedure te volgen. Terwijl de Raad van State alleen vraagt om een betere motivering van het afgewezen bp Q25. Morgen staat het als raadsvoorstel op de agenda. Een fatsoenlijke behandeling in een commissie heeft de materie niet gehad, aangezien de klok door tikt. Voor diegene die zich net zo verbazen over de gehele gang van zaken, raad ik een recente brief aan van de buren van Q25 te lezen. Zie hieronder een link naar de brief:

Brief buren Q25

Ondertussen begint de parkeigenaar stukken duingrond (als tuingrond?) te verkopen aan de aangrenzende bewoners. Eerder wilde de parkeigenaar niet eens dat zij via hun perceel het park op konden. Verbaas u niet, verwonder u slechts!

Amsterdam wel, Zandvoort niet (meer)

De Key ZandvoortDe dol dwaze dagen van De Key worden verlengd, maar let op alleen in Amsterdam. De Key Zandvoort heeft het telraampje erbij gepakt, en is tot de conclusie gekomen dat er in Zandvoort voldoende ‘goedkope’ sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor een- en tweepersoonshuishoudens. Ronald Elenbaas: “De korting van 100 euro is in Zandvoort helemaal niet nodig.”

Welke woningen De Key voor deze groep woningzoekenden in gedachte heeft is onbekend. Zo vraagt De Key voor een woning in de Van Speijkstraat, een ‘kippenhok’ van nog geen 30 m2, al een kale huur van 535 euro. Een- en tweepersoonshuishoudens met een kleine beurs zijn dus aangewezen op dit soort woningen.

Woningzoekenden met kinderen krijgen nog wel een korting van 100 euro. Of deze groep er ook voor in aanmerking komt is nog maar de vraag. In het afgelopen jaar zijn alle eengezinswoningen verkocht of in de vrije sector verhuurd.

De Key heeft op 1 februari een reactie gestuurd naar het College voor de Rechten van de Mens op mijn klacht. Hieronder kunt u de reactie en een toelichting lezen op de korting. Het is opvallend dat De Key niet kan uitleggen wat hun primaire doelgroep is, dat beloofd wat tijdens de zitting op 19 februari.

reactie De Key College voor de Rechten van de Mens

De Key en het College voor de Rechten van de Mens

College voor de Rechten van de MensEnig tijd geleden heb ik het College voor de Rechten van de Mens gevraagd te beoordelen of Woonstichting De Key onderscheid maakt op grond van burgerlijke staat bij het aanbieden van woningen door een verschil in huurprijs te hanteren verband houdend met de grootte van het huishouden. Het zijn namelijk al een tijdje de dol dwaze dagen bij De Key: huishoudens van minimaal 2 personen krijgen 100 euro korting op de huurprijs, terwijl alleenstaanden gewoon de volle mep moeten betalen.

Het College heeft het verzoek in behandeling genomen. De Key is gevraagd om uiterlijk vrijdag 1 februari 2013 een schriftelijke reactie te sturen op het verzoekschrift. Naast een reactie op het verzoekschrift, stelt het College De Key de volgende vraag:

Staat het doelgroepenbeleid dat u voert met betrekking tot het aanbieden van woningen, op schrift? Zo ja, wilt u daarvan een kopie toesturen aan het College?

In het kader van het onderzoek heeft het College een zitting gepland op dinsdag 19 februari 2013 om 13.30 te Utrecht.

Vraag is dus op De Key discrimineert! Artikel 7, eerste lid, onderdeel c, van de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) verbiedt, in samenhang met artikel 1 AWBG, onderscheid op grond van burgelijke staat bij het aanbieden van goederen of diensten en bij het sluiten, uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten ter zake, onder meer indien dit geschiedt door een instelling, die werkzaam is op het gebied van volkshuisvesting.