Categorie archief: volkshuisvesting

Rode kaart Challik

Na de beantwoording van vragen van PvdA/SZ over het achterhouden van informatie door het college is duidelijk geworden dat het college de gemeenteraad informatie heeft onthouden. Het college was namelijk wel op de hoogte van de samenstelling van de groep statushouders die naar Zandvoort komt. Het college stelt nu dat de gemeenteraad nooit expliciet heeft gevraagd of er Eritrese vrouwen naar Zandvoort komen. De gemeenteraad heeft de vraag juist breder geformuleerd door naar de samenstelling van de groep te vragen. Mijn fractiegenoot Martijn Hendriks heeft dit zelfs al tijdens zijn interpellatie in januari gevraagd.

Waarom het college deze informatie heeft achtergehouden is nog onduidelijk. Wanneer daar geen helder antwoord op komt, betekent dit meteen een rode kaart voor Challik. En mag zij het veld verlaten. Om maar in termen van Leo Steegman (OPZ) te spreken.

Huurprijzen De Key Zandvoort

Brief aan de regiomanager van De Key Zandvoort over het huurprijzenbeleid van de woonstichting:

Geachte heer Elenbaas,

In het artikel “Schommelende huurprijzen blijven Zandvoort bezig houden” in de Zandvoortse Courant van 11 oktober jl. geeft de Key een reactie op de commotie over de veranderende huurprijzen in Zandvoort. De EMM berekende in het verleden 80% van de maximale huurprijs op basis van het puntensysteem van de huurcommissie. Na de fusie met De Key wordt er net als in Amsterdam 100% gehanteerd.

Sinds kort is het mogelijk om in ‘schaarste gebieden’ extra woningwaarderingspunten aan een huurwoning toe te rekenen. Hierdoor worden de huurprijzen extra opgedreven volgens de Key. Een halve waarheid, woningcorporaties zijn namelijk niet verplicht om meer huur te vragen na de invoering van de zogeheten Donnerpunten.

De volgende situatie willen wij u voorleggen: huishoudens met een belastbaar inkomen boven de € 34.085 per jaar komen door Europese wetgeving voor negentig procent van de sociale huurwoningen niet in aanmerking. De tien procent woningen die de corporaties aan hogere inkomens kunnen toewijzen wordt gebruikt voor woningzoekenden, die op grond van stadsvernieuwing moeten verhuizen en voor huishoudens met een belastbaar huishoudinkomen tussen de € 34.085 en de € 40.000 per jaar. Een categorie huishoudens die u, zoals u eerder heeft verkondigd, wilt helpen door het aanbod van vrije sector woningen te vergroten.

Schijn bedriegt, zo vraagt u voor een woning in de Celsiusstraat een kale huur van € 850. De minimale inkomenseis voor de woning bedraagt met maximaal 2 inkomens € 2.550 NETTO per maand. In het meest gunstigste geval dient een huishouden minimaal een belastbaar inkomen (zonder aftrekposten) te hebben van € 36.250 per jaar. In deze categorie verdienen de meeste huishoudens dus te veel voor een sociale huurwoning en te weinig voor een vrije sector woning van de Key.

Wij begrijpen dat u centjes ‘moet’ verdienen en u ook te maken heeft met regels. Alleen door uw eigen beleid vallen huishoudens tussen wal en schip.

Door uw keuze om de huurprijs te verhogen onttrekt u veel sociale huurwoningen uit de woningmarkt. Het aanbod voor bijvoorbeeld ouderen, jongeren en alleenstaande ouders, die zijn aangewezen op een sociale huurwoning, wordt ingeperkt. Daarbij komt dat een grote groep huishoudens die tussen wal en schip vallen niet in aanmerking komen voor vrije sector woningen van de Key.

U biedt tegenwoordig studio’s aan voor schandalig hoge huren (€ 625) en eengezinswoningen worden vrijwel altijd in de vrije sector huur of te koop aangeboden. Alleenstaanden moeten € 100 meer betalen voor dezelfde woning als huishoudens met 2 of meer personen. Wij concluderen dat uw huurprijzenbeleid vele Zandvoorters dupeert.

De woningmarkt zit op slot en u verschuilt zich achter een puntensysteem op basis van ‘schaarste gebieden’. Zandvoort is volgens toenmalig minister Donner een schaarste gebied, maar gelet op de vele woningen, ook die van u, die al jaren leeg staan, klopt dat niet. Nee, u creëert een schaarste gebied van Zandvoort door gebruik te maken van de Donnerpunten.

Wij vragen u om een reactie en het huurprijzenbeleid van de Key aan te passen.

Met vriendelijke groet,

Teresa Mok en Jerry Kramer

Dol Dwaze Dagen de Key

De Key Zandvoort100 Euro korting op een huurwoning van de Key. De korting geldt voor huurwoningen in de sociale sector (met een huur tot Euro 665). Waar men voorheen bijvoorbeeld 650 Euro betaalde, betalen nieuwe huurders voortaan slechts 550 Euro.

Dat is nog eens goed nieuws in tijden dat huurprijzen alleen maar stijgen. De kritiek was groot, zo werd een Keesomstraat-flat zonder pardon in de vrije sector aangeboden. Maar het bestuur van de Key heeft haar koers gewijzigd en biedt nu zelfs woningen met een korting van 100 Euro aan.

Een addertje onder het gras? Nee, het staat zelfs met koeienletters in de beschrijving:

Kale huurprijs € 664
Omschrijving

* Als u eerste kandidaat wordt, heeft u (en uw evt. partner) voor het controleren van het inkomen ook een IB-60 formulier nodig van max. 2 jaar oud. * Behoort u tot inkomensgroep 1 (verzamelinkomen onder Euro 29.900) en bent u een huishouden met minimaal 2 personen, dan bieden wij u deze woning aan voor een rekenhuur van Euro 562.

Toch een addertje! Alleen huishoudens van minimaal 2 personen krijgen de korting. Ik wist niet wat ik las en het is echt belachelijk dat men vanaf 2 personen wel korting krijgt en een huishouden van 1 persoon gewoon de volle mep moet betalen. Zou wat zijn als je bij elke persoon extra korting zou krijgen. Leuk voor grote gezinnen, die betalen vanaf 6 personen helemaal niets.

Dit kan natuurlijk niet, maar goed de wonderen zijn de wereld nog niet uit.