Categorie archief: parkeren

Er de pee in hebben

parkeermeterHet is alweer een tijdje geleden dat we het over parkeren hebben gehad, maar na de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord kan de bak met popcorn weer op schoot. De eerste parkeervergunning voor de inwoners van Zandvoort en Bentveld wordt gratis en de tweede wordt kostendekkend (ooit berekend op 35 EUR).

Wie gaat dat betalen?

De bezoekers van Zandvoort kunnen straks in alle wijken betaald parkeren. Dit moet zorgen voor meer inkomsten. Ook het wintertarief gaat omhoog en hotelvergunningen worden duurder. Parkeren aan de boulevard zal meer gaan kosten dan parkeren in Nieuw-Noord.

Bewonersparkeren

Het vorige plan strandde na felle protesten bij de besluitvorming over Park Duijnwijk en Oud-Noord. In de Oostbuurt en het Groene hart, waar het bewonersparkeren is ingevoerd, komen parkeermeters. Dit geldt tevens voor wijken waar de inwoners een hebben.

Mogen de inwoners van Zandvoort en Bentveld overal (gratis) parkeren?

Het coalitieakkoord verschaft hierin geen duidelijkheid. Het plan heeft veel weg van de ideeën van GBZ. Zij zijn voorstander van de .

Wellicht kan Astrid van der Veld (GBZ) duidelijkheid verschaffen!

Voor de VVD was het nooit bespreekbaar om overal parkeermeters te plaatsen. Bij het opstellen van het vorige plan is er een kosten-batenanalyse uitgevoerd: het kost meer dan het oplevert wanneer er overal parkeermeters worden geplaatst. GBZ stelde vervolgens dat je geen parkeermeters nodig hebt om betaald parkeren in te voeren.

Gran Dorado

Een bomvolle zaal met tegenstanders zorgde voor het bevriezen van het bewonersparkeren. Het plan is nooit ontdooid en dat is maar goed ook. Nu met een ander sausje en wat pit van GBZ wordt het opnieuw geprobeerd om in heel Zandvoort een parkeerregime in te voeren.

Ik heb van de vorige keer geleerd en weet dat je op deze manier niet moet doen. Er is veel (meer) maatwerk nodig. Ook moet je in sommige wijken geen betaald parkeren invoeren, aangezien er voor de inwoners al te weinig parkeerplaatsen zijn.

Holadijeestemming

parkeerbordHulde, bravo en denkbeeldige bloemen… Het was weer eens ouderwets genieten op Facebook. De ‘harde kern’ van het APRZ (Anti Parkeer Regime Zandvoort) reageerde als door een wesp gestoken op de stelling van de VVD. Een stelling met een knipoog naar hun slogan: ‘Ik heb er de P in’. De VVD lanceerde deze week de stelling: ‘Uitstel parkeerbeleid kost iedere Zandvoorter € 10,- extra. Hier heeft de VVD er de P in’, “schande, dan pikken ze ook nog eens je logo.”

Je kon er natuurlijk de klok op gelijk zetten! De triomfantelijkste reactie vind ik de anti-slogan: ‘Een stem op de VVD kost iedere Zandvoorter 80 euro’. De gehele aanhang van GBZ (Gemeentebelangen Zandvoort) natuurlijk meteen ‘vind-ik-leuk’ klikken. Zo sportief als ik ben, geef ik Wijnand Burger een denkbeeldig bosje bloemen voor zijn ondersteuning van onze campagne. Ook hij weet dat de VVD een voorstander is van een goedkoper tarief.

Het is duidelijk dat veel mensen blij zijn met het besluit van de gemeenteraad om geen parkeerbeleid in te voeren in de wijken Oud-Noord, Park Duijnwijk, Tranendal en Vogelenbuurt. De vlaggen mogen uit en de posters kunnen weer van het raam. Een minderheid in deze wijken zijn minder uitzinnig, zij kozen wel voor een parkeerregime.

Deze groep hijst nu de vlag halfstok en heeft er de ‘P’ in. Er was hen vier jaar geleden namelijk iets beloofd door alle politieke partijen. Nu moeten ze wachten op een gemeenteraad die wel naar hen ‘luistert’ en geen loze beloftes maakt.

De parkeerdiscussie is voorlopig geparkeerd. De politieke partijen gaan weer met mooie beloftes richting de verkiezingen: gratis (winter)parkeren, parkeren na 18u gratis en parkeerbeleid terugdraaien. En de inwoner van Zandvoort, die mag betalen.

Verkeersborden idioterie

verkeersbordenIn 2009 zijn bij de herinrichting van de Koninginnebuurt een aantal wegen versmald om het mogelijk te maken aan beide zijden van de weg parkeerplaatsen te realiseren. Een logisch gevolg van het versmallen van de weg was het invoeren van eenrichtingsverkeer, immers twee auto’s konden elkaar niet meer passeren. En dan opeens uit het niets besluit het college (in november) om weer tweerichtingsverkeer in te voeren. De bewoners maakten massaal bezwaar tegen het besluit van het college. Vandaag heeft het college het verweer gestuurd op de bezwaarschriften.

En toen brak me klomp. Het invoeren van tweerichtingsverkeer komt voort uit de wens van de Gemeenteraad en het College om het aantal verkeersborden in Zandvoort te verminderen.

Dus omdat we minder verkeersborden willen, gaat het college de verkeersstructuur aanpassen? Welk collegelid verzint zo iets? In Zandvoort hebben we voor ieder wissewasje een verkeersbord, maar toch zeker niet in de Koninginnebuurt? Of is er een maximum gesteld aan het aantal verkeersborden in een buurt? En waarom alleen in de Koninginnebuurt, wanneer volgen de andere buurten in Zandvoort met ‘teveel’ verkeersborden? Wat is er leidend de verkeersstructuur of het aantal verkeersborden?

U past de wegen niet aan in de Koninginnebuurt om vervolgens te melden dat de verkeersveiligheid zal toenemen door het invoeren van tweerichtingsverkeer. Passeren ach geen probleem, er is er altijd wel eentje die achteruit rijdt. Koekoek! Lekker verkeersveilig!

Welke prioriteit heeft dit besluit in een tijd van bezuinigen? Hadden deze twee ambtenaren van verkeer niet beter met het parkeren aan de slag kunnen gaan? We wachten nu al tijden op een voorstel om de parkeertarieven te verlagen. In wiens belang is het invoeren van tweerichtingsverkeer? Wie heeft hier om gevraagd? Stond dit in de beleidsagenda? En hoeveel ambtelijke capaciteit heeft dit tot nu toe gekost?

De buurt wil het niet, maar het college drukt het gewoon door. Ongelofelijk!

Nieuwjaarswens


Het einde van het jaar is in zicht. Een jaar dat politiek gezien rumoerig was, zo was er een flink tekort op de begroting en zorgde de invoering van het parkeerbeleid voor de nodige turbulentie. Een jaar waarin keuzes werden gemaakt, maar ook zaken werden vooruitgeschoven. Het nieuwe jaar zal duidelijk geen makkie worden voor de volksvertegenwoordigers. Niet alleen de gemeente zit in zwaar weer, ook de ondernemers houden met moeite het hoofd boven water.

De VVD als grootste partij in de coalitie was tegen een verhoging van de OZB. Een belastingsmaatregel die onze linkse partners, PvdA en Sociaal Zandvoort, maar al te graag wilden inzetten om de tekorten te dekken.

De VVD ziet ruimte voor extra bezuinigingen op de uitgaven. Dit kan helaas niet zonder keuzes te maken. Willen we nog een bibliotheek of moet het Zandvoorts museum sluiten. Hoeveel ambtenaren zijn er nodig en wat is nog een (kern)taak van de gemeente.

Ik wens iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. De ijsbaan moet blijven, dat staat voorop! 😉

Olympia’s tour Zandvoort 2013

Olympia's Tour ZandvoortDrie jaar lang zou Zandvoort opgenomen worden in het programma van Olympia’s tour. Dit jaar vond de proloog en de start van de eerste etappe plaats in onze badplaats. Het college kon een nipte meerderheid van de gemeenteraad overtuigen om de grootste amateur wielerronde van Nederland naar Zandvoort te halen. De organisatie zou voor landelijke promotie zorgen en het evenement zou een meerwaarde zijn voor het verblijfstoerisme van Zandvoort. De publiciteit bleef uit en op aandringen van het college zag de organisatie zich genoodzaakt de geboekte hotelkamers in Noordwijk om te boeken voor een kort verblijf in Zandvoort.

Het binnenhalen van de wielerronde kost de gemeente 30.000 euro voor de organisatie plus zo’n 50.ooo euro voor het organiseren per jaar. Een dure grap, dat ook voor de evenementencommissie aanleiding was om een negatief oordeel te geven over het binnenhalen van Olympia’s tour. “Een mooi evenement, maar te duur.”

Olympia’s tour in Zandvoort was een aanfluiting, geen extra verblijfstoeristen, geen toeschouwers en geen publiciteit. Het hele centrum werd afgesloten en met grote borden kon de bezoeker lezen dat er ernstige verkeershinder in het dorp was. De Zandvoortse bevolking was geïrriteerd door het afsluiten van straten en het niet kunnen parkeren van hun heilige bolide. Terwijl het college zich in aanloop naar het evenement rijk rekende aan extra parkeerinkomsten.

Op het moment ligt er een voorstel van het college om af te zien van het evenement voor 2013 en 2014. Iets dat ik eerlijk gezegd nooit van het college had verwacht. Het college wil graag een betrouwbare partner zijn, maar gelet op het evaluatierapport dat geen spaan heel laat van het evenement, konden zij niet anders.

Maar tot mijn stomme verbazing, maar toch ook weer geheel volgens de verwachting, wil het college toch Olympia’s tour in 2013 door laten gaan. De organisatie van Olympia’s tour heeft namelijk erkend dat ze niet hebben gezorgd voor een landelijke uitstraling van het evenement. Ze hebben een voorstel gedaan om de organisatiekosten op zich te nemen. De gemeente dient alleen nog de huur van het circuit op te hoesten. Het klinkt sympathiek, maar na veel vragen in de commissie bleek dat het geld dat aan de organisatie voor binnenhalen van de tour dan niet teruggevorderd gaat worden.

Slappe knieën, en weer geen daadkracht. Het evenement heeft geen toegevoegde waarde voor Zandvoort en kost alleen maar een hoop geld en ellende. Ik was tegen het evenement van het begin en wil er nu direct mee kappen. Wanneer het evenement in 2013 wordt georganiseerd kost de Zandvoortse gemeenschap dat 40.000 euro. Het zou een schande zijn!

Email namens organisatie Olympia’s Tour aan wethouder

Parkeer enquête

parkeren ZandvoortDe afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van het invoeren van parkeerbeleid in de wijken Oud-Noord en Park Duijnwijk. De nodige commotie is ontstaan na een uit de hand gelopen bewonersavond in het Rode Kruisgebouw. Waarna een tweede avond in het Strandhotel werd georganiseerd. De onrust kon niet meer uit de lucht worden gehaald en de gemoederen liepen hoog op.

De wethouder gaf zonder mandaat van de gemeenteraad de toezegging om de invoering van het parkeerbeleid uit te stellen. Waarna de burgemeester een Ronde Tafel toezegde. De eerste toezegging is door de gemeenteraad met een initiatiefraadsvoorstel bekrachtigd. De tweede heb ik als voorzitter mogen voorbereiden om de knelpunten van de invoering van het parkeerbeleid te inventariseren.

Tijdens de Ronde Tafel werd duidelijk dat een groep inwoners onder aanvoering van Teresa Mok van het Anti Parkeer Regime Zandvoort (APRZ) het gehele parkeerbeleid van tafel wilde. Zij wilde een op wijk gemaakt parkeerbeleid. Een beleid waar de gemeenteraad juist afstand van had genomen. De gemeenteraad wilde juist een zo eenduidig parkeerbeleid, dat helder en duidelijk is voor inwoners en toeristen. Eén wijk in Zandvoort, zonder verschil in tarifering.

Het streven was om eerst door heel Zandvoort een parkeerbeleid in te voeren. Waarna het dynamische plan kon worden aangepast bij knelpunten of verschuiving van doelgroepen.

Waar het met het parkeerbeleid op dit moment naar toe gaat is me totaal onduidelijk. Zo werkt de wethouder met een aantal leden van het APRZ aan een enquête over de invoering van het parkeerbeleid. Of het bij een simpele ja/nee-vraag blijft weet ik niet. Het lijkt mij zeer onverstandig om zonder raadsvoorstel te werken aan enquête. De opdracht van de gemeenteraad was simpel:

Roept het college nadrukkelijk op:

om met reacties en voorstellen te komen n.a.v. de notitie van de werkgroep parkeren over de inbreng van de Ronde Tafel parkeren, zodat deze in de tweede raadsvergadering na het zomerreces kunnen worden besproken en er dan over de wijze van voortzetting van het parkeerbeleid kan worden besloten.

(Te)korte metten maken met parkeren

De voojaarsnota (voorloper begroting 2013) is verschenen. Volgend jaar wordt het flink de broekriem aantrekken. Parkeerinkomsten dalen in rap tempo. Parkeergarage LDC wordt een nog groter fiasco dan was voorspeld, bijna €200.000 meer te kort dan eerder begroot. Tel daar de meerkosten voor het beheer van P-De Zuid bij op, en je broek zakt gewoon af als je gesp in het laatste gaatje zit.

Volgend jaar bijna een miljoen tekort op het gehele product parkeren, gelukkig hebben we nog een kleine reservepot parkeren. Maar die wordt volledig opgesoupeerd en moet zelfs worden aangevuld om niet in de min te komen.

1 Miljoen gedeeld door (het geschatte aantal van) 4.500 bewonersvergunningen komt op een bedrag van ongeveer € 222,00. Daarbij opgeteld de €80,00 voor de bewonersvergunning wordt de vergunning straks €302,00 als er niets veranderd!

Gelukkig kunnen we zo weer met Amsterdam de concurrentie aangaan om de duurste parkeergemeente van Nederland te worden. Natuurlijk kunnen we ook de inkomsten verhogen door de tarieven aan de parkeermeter te verhogen. Of de jaarlijks afdracht aan de begroting te schrappen. Dan blijft de bewonersvergunning tenminste op €80,00 uitkomen.

Helaas is er op andere disciplines niet veel winst te behalen. En maar doorgaan met het bouwen van een parkeergarage! Wat hebben wij toch een slimme gemeenteraad.

Geheimen?

1. Waarom geheime informatie over de LDC parkeergarage? We weten wat de LDC parkeergarage kost en wat de garage de gemeente oplevert. De parkeerexploitatie valt vies tegen! Moeten de Zandvoortse inwoners dadelijk hun portemonnee trekken om de garages af te betalen? Een slechte zomer zal funest zijn, en betekent dat er te weinig inkomsten uit het product parkeren komen om de kosten van de garage te dekken.

2. Waarom geheime informatie over de ontwikkeling van de Nijs/Ahold? Het bestemmingsplan is vastgesteld, en er waren nog geen contracten met betrokken partijen. Gemeenteraad heeft op advies van het college geen exploitatieplan vastgesteld. Informatie in de toelichting klopte niet, en is later gecorrigeerd. Bij de rechter is men door het stof gegaan om de realisatie van de locatie voormalige Hannie Schaftschool niet verder te vertragen. Vertraging nu al meer dan een jaar. Niet volgens het door de raad vastgestelde masterplan, maar op basis van de door AM gewonnen prijsvraag. Raad heeft alleen geld ter beschikking gesteld, zonder duidelijk te weten wat er zou worden gebouwd.

3. Waarom een besloten bijeenkomst over het Raadhuisplein? Er is een ontwikkelaar die plannen heeft om het plein vol te bouwen. Durft er iemand in de openbaarheid over de relatie van de projectontwikkelaar en de gemeente Zandvoort te spreken? Het blijft voorlopig een raadsel!

Aanstaande zaterdag in de radiouitzending van Goedemorgen Zandvoort zal ik mijn visie op de problematiek geven.

Geheime keuzes parkeren LDC

Volgende week maandag wordt er voor raadsleden een informele bijeenkomst over de exploitatie en keuzes parkeren Louis Davidscarré georganiseerd. Wat de bedoeling van de bijeenkomst is, is mij niet bekend. Geen stukken, geen informatie en alles geheim. En de Zandvoortse burgers worden weer eens buiten de deur gehouden. Ik heb besloten niet mee te doen aan deze poppenkast, en heb gevraagd om een openbaar debat.

Het LDC blijft een struikelblok voor het college en organisatie. Na diverse waarschuwingen van mij over de risico’s van de bouw van zo’n grote parkeergarage, is waarschijnlijk het college ook tot de conclusie gekomen dat de garage een gigantische strop gaat worden voor de begroting.

Wethouder Toonen (fuinanciën) en Sandbergen (parkeren) hebben iets uit te leggen. Zij hebben de raad met mooie cijfers warm gemaakt voor de bouw van de parkeergarage. Nu meer dan een miljoen per jaar te kort? Ik zie het ze met droge ogen zeggen: ‘U (gemeenteraad) wilde een parkeergarage, het liefste een nog grotere’.

Daarbij komt nog de vraag of projectontwikkelaar de Nijs en Ahold wel willen ontwikkelen. Zij hebben geen enkele verplichting om te bouwen, en de gehele exploitatie valt of staat met het door gaan van de ontwikkeling van het deel voormalige Postkantoor en Albert Heijn. Wat het college heeft gepresteerd is ver onder de maat, er is geen enkele zekerheid op realisatie. De bouwvergunning van de woningen op de locatie voormalige Hannie Schaftschool moet alsnog met een vrijstelling worden verleend, terwijl het college wist wat er zou worden gebouwd. Fout op fout!

Het kaartenhuis begint zo langzamerhand in te storten, en de raad kan weer eens op een geheime bijeenkomst opdraven. Ik kom niet, ik wacht wel op een openbaar debat.

Nu de boel verkopen, het verlies nemen en bij te grote schade voor de gemeente de verantwoordelijk wethouder(s) naar huis sturen lijkt mij de enige optie. Daar heb ik geen besloten bijeenkomst voor nodig.