Parkeer enquête

parkeren ZandvoortDe afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van het invoeren van parkeerbeleid in de wijken Oud-Noord en Park Duijnwijk. De nodige commotie is ontstaan na een uit de hand gelopen bewonersavond in het Rode Kruisgebouw. Waarna een tweede avond in het Strandhotel werd georganiseerd. De onrust kon niet meer uit de lucht worden gehaald en de gemoederen liepen hoog op.

De wethouder gaf zonder mandaat van de gemeenteraad de toezegging om de invoering van het parkeerbeleid uit te stellen. Waarna de burgemeester een Ronde Tafel toezegde. De eerste toezegging is door de gemeenteraad met een initiatiefraadsvoorstel bekrachtigd. De tweede heb ik als voorzitter mogen voorbereiden om de knelpunten van de invoering van het parkeerbeleid te inventariseren.

Tijdens de Ronde Tafel werd duidelijk dat een groep inwoners onder aanvoering van Teresa Mok van het Anti Parkeer Regime Zandvoort (APRZ) het gehele parkeerbeleid van tafel wilde. Zij wilde een op wijk gemaakt parkeerbeleid. Een beleid waar de gemeenteraad juist afstand van had genomen. De gemeenteraad wilde juist een zo eenduidig parkeerbeleid, dat helder en duidelijk is voor inwoners en toeristen. Eén wijk in Zandvoort, zonder verschil in tarifering.

Het streven was om eerst door heel Zandvoort een parkeerbeleid in te voeren. Waarna het dynamische plan kon worden aangepast bij knelpunten of verschuiving van doelgroepen.

Waar het met het parkeerbeleid op dit moment naar toe gaat is me totaal onduidelijk. Zo werkt de wethouder met een aantal leden van het APRZ aan een enquête over de invoering van het parkeerbeleid. Of het bij een simpele ja/nee-vraag blijft weet ik niet. Het lijkt mij zeer onverstandig om zonder raadsvoorstel te werken aan enquête. De opdracht van de gemeenteraad was simpel:

Roept het college nadrukkelijk op:

om met reacties en voorstellen te komen n.a.v. de notitie van de werkgroep parkeren over de inbreng van de Ronde Tafel parkeren, zodat deze in de tweede raadsvergadering na het zomerreces kunnen worden besproken en er dan over de wijze van voortzetting van het parkeerbeleid kan worden besloten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s