Categorie archief: subsidie

Nieuwjaarswens


Het einde van het jaar is in zicht. Een jaar dat politiek gezien rumoerig was, zo was er een flink tekort op de begroting en zorgde de invoering van het parkeerbeleid voor de nodige turbulentie. Een jaar waarin keuzes werden gemaakt, maar ook zaken werden vooruitgeschoven. Het nieuwe jaar zal duidelijk geen makkie worden voor de volksvertegenwoordigers. Niet alleen de gemeente zit in zwaar weer, ook de ondernemers houden met moeite het hoofd boven water.

De VVD als grootste partij in de coalitie was tegen een verhoging van de OZB. Een belastingsmaatregel die onze linkse partners, PvdA en Sociaal Zandvoort, maar al te graag wilden inzetten om de tekorten te dekken.

De VVD ziet ruimte voor extra bezuinigingen op de uitgaven. Dit kan helaas niet zonder keuzes te maken. Willen we nog een bibliotheek of moet het Zandvoorts museum sluiten. Hoeveel ambtenaren zijn er nodig en wat is nog een (kern)taak van de gemeente.

Ik wens iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. De ijsbaan moet blijven, dat staat voorop! 😉

Olympia’s tour Zandvoort 2013

Olympia's Tour ZandvoortDrie jaar lang zou Zandvoort opgenomen worden in het programma van Olympia’s tour. Dit jaar vond de proloog en de start van de eerste etappe plaats in onze badplaats. Het college kon een nipte meerderheid van de gemeenteraad overtuigen om de grootste amateur wielerronde van Nederland naar Zandvoort te halen. De organisatie zou voor landelijke promotie zorgen en het evenement zou een meerwaarde zijn voor het verblijfstoerisme van Zandvoort. De publiciteit bleef uit en op aandringen van het college zag de organisatie zich genoodzaakt de geboekte hotelkamers in Noordwijk om te boeken voor een kort verblijf in Zandvoort.

Het binnenhalen van de wielerronde kost de gemeente 30.000 euro voor de organisatie plus zo’n 50.ooo euro voor het organiseren per jaar. Een dure grap, dat ook voor de evenementencommissie aanleiding was om een negatief oordeel te geven over het binnenhalen van Olympia’s tour. “Een mooi evenement, maar te duur.”

Olympia’s tour in Zandvoort was een aanfluiting, geen extra verblijfstoeristen, geen toeschouwers en geen publiciteit. Het hele centrum werd afgesloten en met grote borden kon de bezoeker lezen dat er ernstige verkeershinder in het dorp was. De Zandvoortse bevolking was geïrriteerd door het afsluiten van straten en het niet kunnen parkeren van hun heilige bolide. Terwijl het college zich in aanloop naar het evenement rijk rekende aan extra parkeerinkomsten.

Op het moment ligt er een voorstel van het college om af te zien van het evenement voor 2013 en 2014. Iets dat ik eerlijk gezegd nooit van het college had verwacht. Het college wil graag een betrouwbare partner zijn, maar gelet op het evaluatierapport dat geen spaan heel laat van het evenement, konden zij niet anders.

Maar tot mijn stomme verbazing, maar toch ook weer geheel volgens de verwachting, wil het college toch Olympia’s tour in 2013 door laten gaan. De organisatie van Olympia’s tour heeft namelijk erkend dat ze niet hebben gezorgd voor een landelijke uitstraling van het evenement. Ze hebben een voorstel gedaan om de organisatiekosten op zich te nemen. De gemeente dient alleen nog de huur van het circuit op te hoesten. Het klinkt sympathiek, maar na veel vragen in de commissie bleek dat het geld dat aan de organisatie voor binnenhalen van de tour dan niet teruggevorderd gaat worden.

Slappe knieën, en weer geen daadkracht. Het evenement heeft geen toegevoegde waarde voor Zandvoort en kost alleen maar een hoop geld en ellende. Ik was tegen het evenement van het begin en wil er nu direct mee kappen. Wanneer het evenement in 2013 wordt georganiseerd kost de Zandvoortse gemeenschap dat 40.000 euro. Het zou een schande zijn!

Email namens organisatie Olympia’s Tour aan wethouder

Onontkoombare uitgave

Het college heeft besloten om 4.000 Euro subsidie te geven aan de Ondernemers Vereniging Zandvoort (OVZ) voor het oprichten van een webshop voor Zandvoortse ondernemers. Een zeer goed initiatief van het OVZ, maar om hier als gemeente subsidie voor te geven vind ik onverstandig. Zeker na het betoog van wethouder Toonen om alleen nog onontkoombare uitgaven te doen.

Eerst heeft het college al besloten om (toch) subsidie te geven voor de ijsbaan. En nu geven ze subsidie aan het OVZ voor bedrijfsdoeleinden. Het einde is zoek. De eerste rondvraag van het nieuwe politieke seizoen: Wat verstaat het college onder onontkoombare uitgaven?