Categorie archief: VVD Noord-Holland

Windmolens NEE!

windmolenVandaag was de VVD-Statenfractie tijdens een werkbezoek in Zandvoort aanwezig bij een werkbezoek van de Tweede Kamer aan de gemeenten Noordwijk en Zandvoort. Wethouders, vissers, strandpachters en bewoners hielden een betoog waarom zij tegen de komst van windmolens dicht op de kust zijn. Gevaarlijk, duur en slecht voor de economie waren argumenten waarmee zij de Kamerleden probeerden te overtuigen om zeker niet dicht op de kust windmolens te realiseren.

In de uitzending van Nieuwsuur werd een kort verslag uitgezonden over het werkbezoek. Interviews waren er met voormalig minister Vermeend (PvdA) en Tweede Kamerlid Leegte (VVD). De PvdA-man een groot tegenstander van windmolens schetste duidelijk dat er een historische fout gemaakt wordt om te kiezen voor windenergie; het is achterhaald. De woordvoerder van de VVD maakte duidelijk gegijzeld te zijn door het energieakkoord. Windmolens draaien niet op wind, maar op subsidie.

Iedereen heeft zijn best gedaan de Tweede Kamer te overtuigen om de horizon aan de kust vrij te houden van windmolens. De Tweede Kamer is aan zet: kiezen zij voor windmolens dicht op de kust of kiezen zij voor windmolens ver op zee.

Verkiezingen Noord-Holland

AdvertentieZandvoortseCourant

De VVD wil zich in Noord-Holland sterk maken voor een betere bereikbaarheid, een sterkere economie en een fijne leefomgeving. Het is in het belang van Zandvoort, dat de provincie onze gemeente als recreatieve spil blijft zien in de Amsterdamse metropool regio. Zandvoort heeft de ambitie om Parel aan zee te worden. In de afgelopen jaren dat ik hier raadslid was, heb ik gemerkt dat deze ambitie veel druk legt op de gemeentelijke organisatie, en plannen niet of nauwelijks tot uitvoering worden gebracht. De provincie heeft de middelen en capaciteit om Zandvoort dat laatste zetje te geven.

In politiek land ben ik een jonge VVD’er, die zich wil inzetten voor die onderwerpen, waar de VVD zich sterk voor maakt. Investeren in mobiliteit: aanleg van wegen, waarbij ik voor onze regio de oost-west verbinding op de agenda wil zetten.

Versterking van de economie in Noord-Holland, waarbij er meer ruimte komt voor het toerisme. Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor de realisatie van nieuwe toeristische accomodaties is voor onze gemeente van belang.

De vergunning van de provincie voor meer geluidsdagen op het circuit geeft ruimte om meer internationale evenementen te organiseren in Zandvoort. Het huisvesten van onze gasten gebeurt nu in veelal oude accomodaties, en voldoen niet meer aan de eisen, die je mag verwachten van een badplaats met ambities.

Het opknappen van de boulevard staat al decennia op de agenda, en komt maar niet van de grond. De province heeft een taskforce opgericht voor de badplaats Zandvoort, en ook toezeggingen gedaan om hier te investeren in de kwaliteit. Dat wil ik graag bezegelen wanneer ik in de Provinciale Staten kom. No-nonsense beleid, en de dagelijkse dingen goed doen, en vooral plannen tot uitvoering brengen.

Genoeg zaken om mee de slag te gaan, in plaats van ons sterk te maken voor een verbod op hoofddoekjes in de bus!

Kies voor Zanvoort, stem Jerry Kramer!

VVD lijst 1 nummer 18