Geheime keuzes parkeren LDC

Volgende week maandag wordt er voor raadsleden een informele bijeenkomst over de exploitatie en keuzes parkeren Louis Davidscarré georganiseerd. Wat de bedoeling van de bijeenkomst is, is mij niet bekend. Geen stukken, geen informatie en alles geheim. En de Zandvoortse burgers worden weer eens buiten de deur gehouden. Ik heb besloten niet mee te doen aan deze poppenkast, en heb gevraagd om een openbaar debat.

Het LDC blijft een struikelblok voor het college en organisatie. Na diverse waarschuwingen van mij over de risico’s van de bouw van zo’n grote parkeergarage, is waarschijnlijk het college ook tot de conclusie gekomen dat de garage een gigantische strop gaat worden voor de begroting.

Wethouder Toonen (fuinanciën) en Sandbergen (parkeren) hebben iets uit te leggen. Zij hebben de raad met mooie cijfers warm gemaakt voor de bouw van de parkeergarage. Nu meer dan een miljoen per jaar te kort? Ik zie het ze met droge ogen zeggen: ‘U (gemeenteraad) wilde een parkeergarage, het liefste een nog grotere’.

Daarbij komt nog de vraag of projectontwikkelaar de Nijs en Ahold wel willen ontwikkelen. Zij hebben geen enkele verplichting om te bouwen, en de gehele exploitatie valt of staat met het door gaan van de ontwikkeling van het deel voormalige Postkantoor en Albert Heijn. Wat het college heeft gepresteerd is ver onder de maat, er is geen enkele zekerheid op realisatie. De bouwvergunning van de woningen op de locatie voormalige Hannie Schaftschool moet alsnog met een vrijstelling worden verleend, terwijl het college wist wat er zou worden gebouwd. Fout op fout!

Het kaartenhuis begint zo langzamerhand in te storten, en de raad kan weer eens op een geheime bijeenkomst opdraven. Ik kom niet, ik wacht wel op een openbaar debat.

Nu de boel verkopen, het verlies nemen en bij te grote schade voor de gemeente de verantwoordelijk wethouder(s) naar huis sturen lijkt mij de enige optie. Daar heb ik geen besloten bijeenkomst voor nodig.

15 Reacties op “Geheime keuzes parkeren LDC

 1. beste jerry bedankt dat je opkomt voor onze rechten als zandvoortse ingezetene maar het gaat het mij toch wel wat ver om de schuld bij sandor nu neer te leggen!! wij weten allemaal dat een ander voor dit debacle verantwoordelijk is, deze wet houder voelde echter de bui al hangen en is met stille trom verdwenen.??? echter de anderen die hier allemaal voor hebben gestemd moeten nou maar eens met de billen bloot !!en straf hebben. blijf van!!! en uit!! mijn portomonee!! gemeente zandvoort.!!!
  en geef eens een keer openheid wat ik als burger mag verwachten.
  misselijk word je ervan die geheime konkel foessies van jullie.
  en voor jouw jerry petje af voor de eerlijkheid en open vizier waar jij mee strijd!!!!
  mvg ton haak koningstraat 61 zandvoort.

 2. robenyve

  Respect!

 3. Hi, Jerry,
  Nog wat vragen: Hoe staat het eigenlijk met de plek voor Campers waar de VVD zich al 10 jaar druk over maakt en die er niet zijn? Hoe zit het eigenlijk met het Zeppelin Station ? Komen er nog veel Chinezen met de Amsterdam Beach Bus? Nog veel overnachtingen gehad in de Pipo Woonwagens op het naaktstrand? Al een leuke bestemming gevonden voor het leegstaande station? ( StationHotelZandvoort: financieren uit Deltaplan misschien?)
  Waarom niet gekozen voor privaat publieke samenwerking op het LDC? (gedeeld verlies , gedeelde winst, gedeeld gebruik) Hoe zit het eigenlijk met het Badhuisplein en het Casino? Raadsenquete over LDC, is dat niet wat? kunnen we gelijk het drama Middenboulevard meenemen, de rekenkamer heeft al voorschotje genomen!

  Groet Michel

 4. Hallo Michel,

  Zoveel vragen zegt al genoeg: er is werk aan de winkel! Om bij het onderwerp te blijven beantwoord ik je laatste vraag. Ik heb al een jaar geleden gezegd dat er risico’s aan het LDC zitten. Toen wilde ik een raadsvoorstel indienen om de risico’s in kaart te brengen. Dit voorstel werd door voormalig wethouder Tates ontraden, hij zegde toe alle relevante informatie te verstrekken over het project. De geschiedenis is bekend: belangrijke informatie kwam niet naar de raadsleden, zoals de noodzaak van een nieuw bestemmingsplan. Ook werden vragen niet volledig beantwoord. De raad geloofde weer eens op de blauwe ogen, en de parkeergarage werd gebouwd. Zoals later bleek paste de nog te realiseren woningen, die in het contract met de projectontwikkelaar waren afgesproken, niet in het bestemmingsplan. Er wordt nog steeds niet gebouwd, omdat er pas sinds kort een rechtsgeldig bestemmingsplan is, zodat veel later dan is toegezegd de bouwvergunning in behandeling kon worden genomen. Het project loopt al ruime vertraging op, en de teller loopt maar door. Met een onrendabele parkeergarage, die nog voor de helft niet te gebruiken is. Om nog niet te spreken over de vele onzekerheden op realisatie van de rest van het project. Ik denk dat eerst raad en college moeten werken aan een oplossing, maar iedereen met de billen bloot, zowel raad als college hebben fouten gemaakt, een raadsenquete kan altijd nog!

 5. Uitleg van de wethouder:

  Geachte raadsleden, buitengewone raadsleden,

  De afgelopen dagen hebben een aantal van u mij benaderd wat precies de bedoeling is van de informele bijeenkomst omtrent het LDC. De afspraak van maandag is een vervolg van de bijeenkomst van begin april. Het college wil de Raad zo goed mogelijk informeren wat er mbt het LDC project speelt. Dit heeft het college met uw Raad afgesproken bij de behandeling van de wijziging bestemmingsplan in december.
  Aanstaande maandag wil ik u meenemen in een aantal zaken die op dit moment spelen. Te denken valt aan wijziging abonnementsvormen parkeergarage (zoals het college u heeft toegezegd in haar brief richting het OPZ d.d 1 november 2011), exploitatie parkeergarage LDC garage (inclusief LDC 2), ontwikkelingen omtrent Ahold / de Nijs en andere zaken.
  Eventuele discussie en besluitvorming vindt op een later moment plaats, zo veel mogelijk in de openbaarheid tenzij het onze onderhandelingspositie als gemeente schaadt.

  Ik hoop u middels deze mail voldoende geïnformeerd te hebben.

  Hartelijke groet,

  Andor Sandbergen
  Wethouder

  Zo communiceren we met elkaar, en goed van de wethouder om dit mee te delen!

 6. Beste Wethouder,

  U heeft niets te onderhandelen. De gemeente moet her- en erkennen dat het binnen het college en bij de ambtenaren ontbreekt aan kwaliteit om dergelijke groots- en meeslepende projecten zelf te ontwikkelen. U heeft een groot probleem bij het LDC, maar ook bij Middenboulevard.

  Ga in gesprek met uw professionele partner en gebruik zijn of haar kennis. Op basis van vertrouwen. Het slimste jongentje van de klas zal de gemeente Zandvoort nooit worden.

  Groet,
  Peter

 7. Bottleneck

  Als de (financiële) belangen van de gemeente Zandvoort zo groot zijn dat het niet meteen in de openbaarheid gebracht kan worden. Dan is het heel denkbaar dat de betrokken raadsleden eerst door het college geconsulteerd dienen te worden over de te nemen besluiten.
  Ik heb vertrouwen in wethouder Sandbergen omdat hij probeert de chaotische situatie rond het LDC zo goed mogelijk op te lossen.
  Dus kom op gemeenteraad!

 8. geachte bottleneck
  een gemeente is er voor de burgers. en niet voor zich zelf.!!
  zij hebben ter allertijde als eerste verantwoording en openheid te betrachten
  tegen over hun burgers.
  en als laatste pas de ondernemers .
  en niet zoals hier gebeurt en al gebeurt is ,de belangen van een grootgrutter albert heijn te verdedigen, en het hun naar de zin te maken.
  albert heijn heeft dit spelletje al gespeeld in diverse andere dorpen!!
  zij kennen het klappen van de zweep.
  als die hele rotzooi (ldc) en andere plannen door gaan,??
  en die gaan alleen maar door als ah zijn zin krijgt!!!
  word dit wederom in achter kamertjes besproken!!
  dit mag de arbeider, jan met de pet niet weten.
  die mag helemaal niets weten.!!
  ik ben samen met diverse andere mensen al jaren bezig met deze gemeente.om openheid te krijgen.
  echter om wat te weten te komen moet je zo slim als een vos zijn.!
  en het spelletje spelen zoals de gemeente het doet.
  liegen en bedriegen.
  dat druist echter tegen mijn gevoel in , maar moet.
  echter er zijn altijd raads leden die op onze hand zijn dus???
  en anders is rob y spy er ook nog!!
  niks blijft voor ons geheim meer!!
  afgelopen gemeente zandvoort !!!
  met de konkelfoezies!!!!
  openheid willen we!!>>>>>>en openbaar maken zullen we!!!

 9. bottleneck

  Beste Ton Haak,
  U bent het toonbeeld van een boze en gefrustreerde burger. En waarom? U doet toch ook uw boodschappen bij Albert Heijn? Boos zijn op de politiek dat is een ding maar zelf langs de zijlijn blijven staan en ach en wee roepen dat is een tweede. Het college van B&W dient alle steun te krijgen om de belangen van de gemeente t.o.v. de projectontwikkelaars zo goed mogelijk te verdedigen. Zo werkt de democratie in het algemeen en als u het daar niet mee eens bent, dan staat het u vrij om zelf een politiek partij te beginnen. Sommige zijn zeer succesvol geweest, kijk maar naar het aanslepende dossier van de Middenboulevard.

 10. Beste bottleneck,

  U verwoordt het mooi, zo zou het moeten zijn. Alleen ik vind dat de gemeente Zandvoort te weinig kennis in huis heeft om grote projecten als de Middenboulevard en het LDC te trekken. Projectleiders en wethouders, die geen ervaring hebben moeten zich laten bijstaan door vakmensen. De kwaliteit van het ambtelijk apparaat is bedroevend. Dus moet er naar een oplossing worden gezocht. De VVD overweegt met een voorstel te komen om de gemeente aan te laten sluiten bij een projectbureau. Bijvoorbeeld die van de gemeente Amsterdam. Hierdoor krijgen we kennis en ervaring in huis om chaotische situaties te voorkomen.

  Aanstaande maandag wordt er over het LDC gesproken, waarvan de wethouder op de radio heeft gezegd dat niet alles geheim is. Hij wil graag met de benen op tafel kunnen praten. Ik vind dat geen enkel probleem, maar wanneer ik vooraf geen enkel document krijg, en pas op het laatste moment een korte uitleg krijg waarom het besloten moet zijn, vind ik dat we in Zandvoort verkeerd bezig zijn. Zo was er een aantal weken geleden ook een informele (besloten) bijeenkomst voor raadsleden over het LDC. Hier heeft de architect voor de locatie voormalige Hannie Schaftschool een presentatie gehouden. Geen geheimen, maar het praat zo makkelijk als er nog geen maand daarvoor een bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld op advies van het college, waardoor er bouwvergunning alleen met een vrijstellingsbevoegdheid kan worden verleend. Waarop de burgemeester gelijk in de verdediging schiet, en uiteindelijk (gelukkig) een ingehuurde projectleider toe geeft dat het niet correct is opgenomen. Een fout maken is menselijk, maar op deze wijze doorgaan zal het vertrouwen in het project alleen maar schaden.

  Het is gerechtvaardigd om over de onderhandelingspositie van de gemeente niet in de openbaarheid te spreken. Maar mooi weer blijven spelen als of er niets aan de hand is, gaat mij te ver!

  De inwoners van Zandvoort hebben recht op een verklaring van het college. Eerst de fouten toegeven, daarna samen werken aan een oplossing.

 11. Beste Jerry,

  Ik kan niets toevoegen aan jouw reactie. Misschien iets genuanceerde over de ambtenaren. Bedroevend is niet juist. Zij worden tenslotte indirect door het college aangestuurd. Direct door de gemeentesecretaris. Juist hij moet zij apparaat beschermen en aangeven wat wel of niet aan kwaliteit aanwezig is.

  Groet
  peter

 12. Beste Peter,

  Je hebt helemaal gelijk, de (eind)verantwoordelijkheid ligt bij het college. De gemeenteraad dient het college te controleren en aansturen waar nodig. Dat is waar ik graag naar toe wil werken, een extra besloten bijeenkomst zal de discussie alleen maar vertroebelen en raadsleden belemmeren om in de openbaarheid over de problematiek te spreken.

 13. geachte bottelneck
  punt 1 mijn boodchappen haal ik nooit maar dan ook nooit bij albert heijn.
  de redenen daarvoor heeft u kunnen lezen.
  punt 2 aan de zijlijn staan? waar haalt u die wijsheid vandaan??

  ik ben hier al vanaf het begin mee mee bezig, al zo een 4 jaar en echt niet vanaf de zij lijn.
  ik weet te veel ik doe teveel en ben een zeer lastig persoon voor de gemeente zandvoort. en niet alleen met dit maar ook voor andere dingen.
  ik ben voor de waarheid!!
  waar wij recht op hebben.
  als burger van zandvoort.!!!!!!!!!

  en een politieke partij beginnen ?? heb ik helemaal geen belang bij!!!
  ik heb geen zin om mee te huilen met de wolfen in het bos.
  of ik moet mijn zakken willen vullen??

  de gemeente zandvoort heeft mij en de mensen om mij heen
  en ik sta echt niet alleen, diverse malen bedrogen en belogen.
  ik ben opgevoed met normen en waarden.
  en leerde al heel snel het onderstaande.

  op een rechte weg verdwaal je nooit.!!
  maar dat kan ik van de gemeente zandvoort niet zeggen!!!
  en u heeft gelijk daar raak je toch gefrusteerd over.!
  maar toch niet zo dat ik mij gek laat maken.
  ik ga gewoon door vanaf de zij lijn?? roepen en schreeuwen
  dat recht heb ik en dat kunnen ze me niet afpakken.!!

 14. Twee weken geleden is bij mij het licht aangegaan over onze dorpsambtenaren…. Ik meldde via de website dat de straat in de Oosterstraat, het kleine stukje tussen de Van Ostadestraat en de Koningstraat er erbarmelijk bij ligt. Vroeger werd dat door ambtenaren van de Gemeente al snel opgemerkt toen zij met de fiets naar hun werk gingen. Dat is tegenwoordig blijkbaar te vermoeiend en komen zij met de auto naar het werk (hulde aan onze burgemeester die fietst nog wel als enige denk ik!) . Dus zien ze niets meer in de openbare ruimte. De melding deed ik gelijk met nog enkele andere meldingen…en het verbaasde me dat ik juist over deze melding teruggebeld werd…. Sorry meneer van de Poel maar er is geen geld voor beschikbaar!!!! Ik zei toen smalend tegen deze ambtenaar dat het geld dus zeker allemaal 50 meter verderop is uitgegeven want ik woon hier nu al bijna 25 jaar en in al die tijd is er nog nooit!!!! een stratenmaker in de straat geweest dus er moet geld genoeg zijn om er een net stukje straat van te maken. Nou niet dus. Ik ben dus voornemens om volgend jaar de helft van mijn inkomstenbelasting hier aan te gaan besteden ik laat het zelf wel maken en trek het gewoon af….. voor 13.000 moet dat toch wel lukken of niet. Waarom dit ogenschijnlijk kleine voorval? Als hier al geen geld voor is en voor nog veel meer slechte straten in ons dorp weet ik wel zonder er naar te kijken dat de boekhouding er niet rooskleurig uitziet bij de gemeente. Als ik dan ook hoor van mensen die daar wonen dat ze voorlopig nog zeker wel tot 2020 op de Sophiaweg mogen blijven wonen (anti kraak) blijkt wel dat het niet goed gaat met de wijze waarop er in ons dorp omgegaan wordt met investeringen van grote orde (en groot belang). Maar ja ik zie het maar zo, het is altijd makkelijk uitgeven uit andermans portemonnee. En ik vind het echt niet erg om belasting te betalen (en dat meen ik ook nog) maar ik maak me grote zorgen hoe de overheid er mee omspringt……..

 15. groot gelijk ronald, ik woon al meer dan 35 jaar in de straat, koningstraat dan,
  en heb hier ook nog nooit een stratemaker gezien, om de stoepen bv een keer recht te maken, een iemand met een invaliden kar valt bijna zijdelings om als ze niet opletten. de straat is nog nooit wat aangedaan , alleen toen ze het riool vernieuwden, toen hebben ze niet gestraat maar gewoon dichtgespuugd!!!!????op de prinsseweg is het al niet anders, er zit daar een kuil in de weg, zodat je precies weet hoe laat de bussen weer rijden!!
  maar volgens sommige mensen staan wij alleen maar aan de zijlijn te schreeuwen, en doen niks??
  wij klagen alleen maar.??
  afsluiten dan maar die straat en het zelf dan maar ff doen???

  o dit is ook nog ff een mooie.
  ik betaal voor twee huizen vuilniskosten.
  wilde een bankstel weggooien , dacht is pas volgende week grof vuil.
  dus?? gooi op een aanhanger rij naar de remise.
  neeeeee!! moeten we hier niet , hop jij naar bloemendaal.!!
  ik zei moet ik nou ook nog naar bloemendaal rijden??
  ik zij maar als ik nou had gebeld dan hadden jullie het toch opgehaald??
  want dat zeggen jullie toch??
  toen werd het ff stil.!!
  ben omgekeerd een week gewacht en het op de stoep gezet.!!
  gebeurt me dus nu ook nooit meer.!!
  ik bel voortaan!!! kom het maar halen!!
  betaal ik voor , net zoals de straten!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s