Horecasanctiebeleid

Horeca_Het is de doodsteek voor Zandvoort. In de laatste commissievergadering stond het horecasanctiebeleid op de agenda. De burgemeester was nog al in zijn nopjes met het nieuwe middel om de overlast van de horeca tegen te gaan. Maar bestrijden wij de overlast of bestrijden wij de bruisende badplaats? Ik ben tot de conclusie gekomen dat de burgemeester het laatste wil bestrijden: het bruisende Zandvoort moet doodstil worden.

Er is geen ruimte meer voor muziek op strand en dorp. De gezellige terrassen gaan tot het verleden horen. We krijgen een doodstil Zandvoort, en tegelijk een Zandvoort wat ten dode is op geschreven. Natuurlijk moeten we optreden tegen overlast (maar alleen de excessen), niet tegen eenvoudige achtergrond muziek.

Ik ben tegen dit anti-horecabeleid. Het moet veranderen, want anders wordt dit horecasanctiebeleid de doodsteek voor Zandvoort. Ik wil een Zandvoort dat bruist, een Zandvoort waar men op het strand bruiloften kan vieren, een Zandvoort met gezellige terrassen waar een achtergrond muziekje te horen is. Als het aan onze burgemeester ligt blijven alle gevelpuien met 30 graden celsius gesloten.

De verantwoordelijkheid ligt bij de ondernemers verkondigt de burgemeester. Maar hoe gaat u dat op het strand regelen, hoe kan iemand voldoen aan het activiteitenbesluit als bureau IJmond (controleurs in gehuurd door de gemeente) om een akoestisch rapport vraagt??? Wanneer men op het strand een feest organiseert, of een bruiloft houdt zou dat betekenen dat men binnen moet gaan staan met alle deuren en ramen hermetisch afgesloten. Wordt vast een hele gezellige bruiloft! De gemeente gaat voor de zoveelste keer de bedrijfsvoering van de ondernemers beinvloeden. De meeste strandpaviljoens leven van de feesten en partijen. Dat is met het horecasanctiebeleid op de huidige manier verleden tijd.

Of men zou moeten isloren tegen geluid, dat natuurlijk lekker rendabel is in een semi-permanent paviljoen. Of men kan er een muziekloos feest van maken, wordt Zandvoort vast een stuk bruisender van!

Dit horecasanctiebeleid is de doodsteek voor Zandvoort. Het dient te worden aangepast, en ik wil dit in de komende raadsvergadering bespreken met de raad. Ik heb al diverse geluiden gehoord in het dorp van ondernemers, die last hebben van dit beleid. Het is tijd voor actie!!! 

17 Reacties op “Horecasanctiebeleid

 1. Het lijkt er op dat dit de voorbode van ‘Parel met een heel klein plusje is’, de lijn van de gemeente lijkt richting die van andere badplaatsen in NH te gaan: woongemeente waar we het niet erg vinden dat er iemand van ons strand gebruik maakt…ik ben benieuwd hoe straks de debatten over het parel+ bestemmingsplan gaan verlopen. De volgende stap geen evenementen met meer dan 100 bezoekers meer? (die maken ook geluid 😉

 2. Ik zal parel+ toch nog maar eens beter gaan lezen. Ik heb toch altijd het gevoel gehad dat dit een + zou zijn voor Zandvoort, met als koploper het college dat nu juist aan het minnen is. Maar ik krijg het idee dat ik het niet goed het begrepen.
  Het Horeca sanctie beleid is niet geheel verkeerd, ik ben voor sanctioneren wanneer en niet wordt gehouden aan regels. Echter de regels zijn juist het probleem. Zandvoort is toch een toeristenplaats?? Zijn we daar niet al lang uit? We zijn toch geen vissersdorp?
  Al jaren gaat het prima en nu opeens zijn er klachten van bewoners?? Ik kan me nog het gedoe rond het circuit herinneren, opeens moest het weg ivm geluidsoverlast. Voor mij geld hier last in first out! Volgens mij waren de horecagelegenheden, strandtenten, circuit hier eerder dan de huidige omwonende.
  Ik hoop dat de horeca ondernemers wakker worden en eens inzien dat ze moeten gaan samenwerken, ze staan al 1-0 achter door niet in te spreken tijdens de commissie vergadering.
  Succes Jerry mijn zege heb je!
  Zandvoort aan Zee is van ons en de toeristen!

 3. Wat een volstrekte onzin zeg! De burgemeester wil wettelijke kaders gaan handhaven en jij wil dat zomaar even niet gaan doen?

  Ik hoorde Michel Demmers het op ZFM net nog hebben over de integriteit van raadsleden. Dat betekent niet blindelings de belangen van het strand steunen maar een zorgvuldige belangenafweging maken en die mis ik hier volledig. Dat de meeste strandpaviljoens leven van feesten en partijen hoeft nog niet te betekenen dat ze dan dus maar een vrijbrief moeten krijgen die alles toe staat. En of (besloten) bruiloften nu zo veel bijdragen aan het Zandvoort gevoel? Ik betwijfel het!

  Natuurlijk is het altijd leuk om stemming te maken maar nog leuker is het om met respect voor de belangen van beide partijen tot een voor beiden acceptabele oplossing te komen. Als dat niet meer kan dan is niet het horecasantiebeleid maar de kwaliteit van sommige raadsleden de doodsteek voor Zandvoort.

  Jerry, laat je oren niet teveel naar 1 kant hangen maar wees een onafhankelijk raadslid, strandpachter worden kan altijd nog!

 4. Kan toch niet anders met een burgemeester die zich laat fotograferen in een badpak uit de jaren 20. Zie nieuwjaarsduik.
  Nog even en hij gaat voor de Boerka.

  Laten we a.u.b. ondernemers koesteren die nog willen investeren in Zandvoort. Ze hebben het al moeilijk genoeg in deze tijd. Muziek maakt ons vrolijk. Zelfs in het nieuwe restaurant in het Huis in de Duinen is er muziek.

 5. Natuurlijk moet muziek kunnen maar niet ten kosten van alles. Trouwens wat Ivo zegt last in first out klopt niet helemaal. Ik denk even aan de Haltestraat en de achterliggende straten. Voorheen was de Haltestraat een winkelstraat nu zijn er meer kroegen dan winkels. Dus moeten de bewoners van de Haltestraat en de daar achterliggende straten maar verhuizen? Zo werkt het toch echt niet?! Strandtenten waren er eerder dan omwonenden, ook zo’n leuke zin. Je wilt toch niet de strandtenten van toen vergelijken met de luxe paviljoens van nu. Met veel feesten op het strand en graag extra verlenging van de uren voor de jaarrondpaviljoens. Dat betekent vragen om ellende. Kijk maar naar de verlenging van de horeca uren, lekker hoor om ’s zomers lallende en schreeuwende mensen langs je deur te krijgen (ook in de Haarlemmerstraat). Muziek maakt vrolijk! Maar niet ten kosten van anderen. Er zijn grensen die té vaak overschreden worden. Daarom zijn er regels waar iedereen zich nu eenmaal aan moet houden. Of Zandvoort nou wel of geen vissersdorp is dat heeft er niets mee te maken, een klein beetje respect en begrip voor elkaar, dat moet toch niet zo moeilijk zijn? Een bruisende badplaats is niets mis mee maar ik heb geen behoefte aan een bruisend asperientje voor mijn hoofdpijn die veroorzaakt is door geluidsoverlast!!

 6. Aan iedereen die hiervoor heeft gereageerd.

  Ik ben het eens met bijvoorbeeld Erwin dat Jerry niet altijd op de meest juiste manier zijn verhaaltje doet, dat heb ik hem onlangs ook nog gemeld, echter zijn mening staat los van zijn reageren. Ik ben het eens met zijn mening op dit gebied.

  Ik begrijp ook Nel haar standpunt, echter blijf ik van mening dat wanneer je kiest voor het wonen in een gebied waar in bepaalde seizoenen meer mensen tot laat bijeenkomen je niet de zelfde regels mag/moet voeren als in een normale woonwijk.

  Ik schreef ook in mijn eerste stuk dat het beleid prima is, alleen de regels niet. Respect voor elkaar is uiterst belangrijk. Ongeoorloofd herrie maken is ook niet een manier. Maar ik kan talloze gebeurtenissen vertellen waarbij de Zandvoortse overheid heeft opgetreden alsof we in een godverlaten dorp wonen. Dit geld ook voor het strand. Het strand heeft zich aan de regels te houden, maar die paar dagen dat ze wel geluid mogen maken moet het niet zo zijn dat de klachten van omwonende dan alsnog zwaarder wegen als het belang van de ondernemer (mits ze de regels niet overtreden). Nogmaals, de overige dagen hebben ze zich aan de regels te houden en dan is het Horeca Sanctiebeleid een prima middel om te handhaven.
  Ik wil alleen maar zeggen dat we op deze manier echt de verkeerde kant op gaan in Zandvoort en ik en andere geen plezier meer zullen vinden om evenementen te organiseren.

  Ik hoop dat er meer raadsleden tot inzicht komen dat er nog een beetje geschaafd dient te worden aan het Horeca Sanctiebeleid.

 7. Albert Rietveld

  Ik wil reageren op twee opmerkingen uit bovenstaande reacties

  “Jerry, laat je oren niet teveel naar 1 kant hangen maar wees een onafhankelijk raadslid, strandpachter worden kan altijd nog!”

  Laten we blij zijn dat er nog één Raadslid is die zich zorgen maakt over Zandvoort en zijn en haar ondernemers. Jerry is één van de weinige raadsleden die zijn stem in het openbaar laat horen.

  “Een bruisende badplaats is niets mis mee maar ik heb geen behoefte aan een bruisend asperientje voor mijn hoofdpijn die veroorzaakt is door geluidsoverlast!!”

  Nel beter een paar asperientjes dan een Zandvoort zonder muziek.

  GEEN GEZEUR IK STEM MET VOORKEUR VVD LIJST 1 PLAATS 4 JERRY KRAMER

 8. HORECA ZANDVOORT

  · Het horecabeleid is belangrijk als we het hebben over het toeristisch produktenpakket in Zandvoort, de kwaliteit en de flexibiliteit zijn essentieel voor waarderingen imago.
  · Ondernemers in deze branche dienen de ruimte en facilitering te krijgen die deze belangrijkheid weerspiegelt, regels dienen vereenvoudigd en duidelijker te worden.
  · Het horeca sanctiebeleid van de gemeente is een document wat naar onze mening eens goed onder de loep genomen moet worden.

  Bestaand horecabeleid Gemeente Zandvoort d.d. 19 september 2009

  ALGEMEEN
  Horecabeleid is bij uitstek een beleidsterrein waar de burgemeester verantwoordelijk voor is. Het besluit is reeds genomen, niet bekend is of er overleg is geweest met belanghebbenden. 14 januari 2010 wordt er bij de commissie “projecten en thema’s” alleen van gedachten gewisseld” met de commissieleden.

  Conclusies:
  1) Verscherpte uitgebreidere, gedetailleerder regelgeving.
  2) Meer bevoegdheden burgemeester
  3) Meer regels
  4) Meer willekeur
  5) Geen uitvoerings/handhavingsplan.

  De noodzaak tot het “verzwaarde” beleid is niet duidelijk, behalve als het gaat om “BIBOB” “Stappenplan” en “beleid voorlopige toestemming”.

  Uit de “Leefbaarheidsmonitor 2008” blijkt:
  Dat 88% van de bevolking positief staat ten opzichte van het toerisme.
  Dat 74% van de bevolking vindt dat toerisme geen aantasting is van het woongenot.
  Dat 70% van de bevolking geen “overlast” ervaart van het toerisme.

  Slechts 3% ervaart “overlast”, is het nu nodig en realistisch om naast de Algemene Politie Verordening met 199 bladzijden aan regels nog 35 bladzijden toe te voegen ?? (De “Nota Geluid en Horeca 2002” – 9 bladzijden – nog niet meegerekend)

  Rijksbeleid: Door middel van het “activiteitenbesluit” en de “omgevingsvergunning”
  regeldruk voor burgers die activiteiten ontplooien te verminderen.

  Opvallende punten:
  Blz. 1
  In het beleid wordt niet weegegeven op welke wijze het toezicht wordt geregeld, m.a.w. er is geen uitvoeringsplan (Bijv. programmatisch handhaven) Dit niet tegelijkertijd te presenteren is geen “good governance”, spelregels met scheids- en lijnrechters wanneer niemand weet wanneer ze fluiten werken niet.

  Blz. 3
  “In relatie tot andere regelgeving”:
  Van bijzonder belang is de koppeling van dit beleid aan het reeds bestaande “Beleid Gemeente Zandvoort Geluid en Horeca” vastgesteld door de raad in februari 2002, deze koppeling wordt nergens gemaakt in het huidige beleid. In het bijzonder ontbreekt de “12 dagen regeling” hierin. Er is geen koppeling gemaakt met het “Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2009” waarin staat dat: “er zijn geluidsbelastingkaarten opgesteld die geluidsbelasting weergeven als gevolg van bedrijfsactiviteiten” en “er is een actieplan opgesteld” De doelgroepen en belanghebbenden weten dus niet waar ze aan toe zijn, dit is in tegenspraak met het huidige beleid wat beoogt “duidelijkheid te scheppen”
  (art 1.1. horecasanctiebeleid 2009)

  Blz. 5
  Aangaande art 3.4 “Discretionaire Bevoegdheid”
  “het afwijken van horecasanctiebeleid” In de praktijk is afwijken heel moeilijk omdat de bestuursrechter het “zorgvuldigheidsbeginsel en motiveringsbeginsel” heel zwaar zal laten wegen. voorgesteld wordt om op te nemen dat als er “sprake is van groepsrisico in relatie tot de volksgezondheid” de bevoegdheid uitgeoefend kan worden.

  Blz. 10
  Wet Milieubeheer,

  Art.4.10 Bij overtreding van het activiteitenbesluit moet het horecasanctiebeleid
  worden toegepast. Dit houdt in : “er dienen duidelijke aanwijzingen te zijn waaruit blijkt dat er sprake is van bescherming van de openbare orde en/of voorkomen van aantasting van het woon- en leefklimaat ter plaatse “. Dit staat in tegenstelling tot de volgende tekst in hetzelfde artikel: “Horecabedrijven die niet de openbare orde verstoren of het woon- en leefklimaat ter plaatse aantasten, kunnen toch beboet of gestraft worden. Hier wordt geen koppeling gemaakt met het Horeca en Geluid beleid 2002, de kans op willekeur is groot. Deze bepaling dient ook naar ons inziens geschrapt te worden. Met betrekking tot willekeur: Bij het hoofdstuk “exploitatievergunning” wordt bepaald dat “een exploitatievergunning kan worden ingetrokken ten gevolge van gewijzigde omstandigheden of inzichten” Het ontbreken van een toetsings – en afwegingskader is ernstig.

  Blz. 17
  “Verruiming reikwijdte beleid” (toelichting) .
  “Horecabedrijven die niet de openbare orde, woon-en leefklimaat aantasten ter plaatse zijn toch onderwerp van het horecasanctiebeleid voorzover het geluid betreft”. en “Deze beleidsregel vereist zorgvuldige afweging” (alinea 3 blz 17)

  De zeer subjectieve begrippen:
  1) ernst van de overtreding
  2) duur van de overtreding
  3) praktische uitvoerbaarheid van handhaving
  4) gelijkheidsbeginsel
  5) “belangen” van derden
  6) Algemeen Belang
  7) precedentwerking.

  Dit afwegingskader is boterzacht en multi-interpretabel, dit kader doet ernstig afbreuk aan de uitlegbaarheid van beleid en de daaropvolgende acties of processen. Het zet de deur ruim open voor:

  1) Een zeer persoonlijke afweging van personen in het college.

  2) “Maatschappelijke druk” op het college m.b.t. het begrip
  “overlastbeleving” door bewoners.

  Met andere woorden: Zeer weinigen, kunnen over Zeer velen besluiten.

  Blz. 25
  Bijlage 3 “Voorwaarden Exploitatievergunning” De voorwaarden zijn te uitgebreid en niet handhaafbaar/controleerbaar. Het grootste gedeelte van de voorwaarden handelt over terrassen en bestaat uit 17 regels, dit kan compacter, duidelijker en minder. Toelichting: Volgens het activiteitenbesluit Horeca 2008 van het ministerie van Vrom: “Valt piekgeluid van bezoekersverkeer en stemgeluid niet onder de geluidsnormen dit geldt ook voor terrassen.” Eveneens: ” Onversterkte muziek”.Enige uitzondering hierop zijn “verwarmde terrassen” (art. 2.17 activiteiten besluit Horeca) .

  Voorwaarden Ontheffing Sluitingsuur.
  Ook deze voorwaarden zijn ons inziens te uitgebreid en niet handhaafbaar.

  Toelichting op naar onze mening te gedetailleerde en uitgebreide regelgeving:

  De te uitgebreide en gedetailleerde regelgeving nodigt uit om incidenteel te handhaven op meldingen (piep-handhaving) , dit werkt rechtsongelijkheid en onrechtbeleving van betrokkenen in de hand, en is niet meer uit te leggen. Oorzaak is de beperkte menskracht, de lokale overheid zou zich moeten toeleggen op onderwerpen in het horecasanctiebeleid die breed handhaafbaar zijn, transparant zijn, en in relatie tot menskracht en middelen realistisch. Een alternatief zou kunnen zijn: “programmatisch handhaven” ( Info ministerie van Justitie en BZK) Het argument dat enkele ondernemers notoire overtreders zijn, kan geen reden zijn om een hele beroepsgroep op te zadelen met willekeur, verscherpte regelgeving en beperking in hun exploitatiemogelijkheden. De overtreders moeten aangepakt worden, de verantwoordelijkheid verplaatsen naar ondernemers onderling is een onbegaanbare weg, die missen nu eenmaal de bevoegdheden en de middelen.

  GBZ dec. 2009

 9. Wat een lang verhaal Michel op een simpele vraag. Kan je het ook korter formuleren? Even nog dit naar Albert Rietveld, als je goed hebt gelezen dan schrijf ik dat ik voor muziek maar tegen geluids (muziek)overlast ben! Dat zijn 2 dingen die haaks tegenover elkaar staan. Nogmaals muziek moet kunnen maar niet ten kosten van andere.

 10. Ivo, iets aankaarten is één, vervolgens het ook onder de aandacht krijgen is twee. Ik heb begrepen dat je binnenkort de raadsleden taart komt voeren. Gelijk een mooie gelegenheid om te zien hoe het er in de gemeenteraad aan toe gaat.

  Waar ik de burgemeester over het beleid ondervraag, maakt de rest zich druk over de punten en komma’s. Daar ben ik geen raadslid voor geworden, ik wil de inwoners en ondernemers vertegenwoordigen in de raad. Ik maak een aantal raadsleden wel weer wakker, wanneer ze in slaap dreigen te vallen.

  Een weblog moet ook prikkelen anders leest niemand het, en komt de discussie niet los.

  Een paar maanden geleden heb ik een aantal raadsleden voorgehouden dat ze niet zoveel moeten ouwehoeren. Burgemeester meteen overstuur… niet meer zeggen foei foei… het is dan ook niet te geloven dat hij het in zijn eigen nieuwjaarstoespraak gebruikt. Hij schrok er zelf van, en plaatste snel de opmerking, dat hij het goed bedoelde! Foei foei, burgemeester mag u niet meer zeggen, maar u denkt het wel. Ik ben van mening dat je duidelijk moet zijn, en niet moet spreken in vaagheden.

  De opmerkingen van Erwin gaan over integriteit. Ik heb gehoord dat er al mailtjes worden rondgestuurd over mijn rol op het strand: ik zou in dienst zijn van een strandtent (weet van niets??), en dus niet mogen spreken over het horecasanctiebeleid. Ik zou dus met andere woorden niet integer zijn, mensen die dat zeggen hebben maar één doel en dat is Zandvoort de nek om draaien.

  We mogen het niet eens zijn, maar voer een eerlijke strijd. En ga niet achter iemands rug om dit soort mailtjes sturen.

  Wanneer de burgemeester doorgaat met dit beleid uitvoeren, wat in mijn ogen alleen moet worden bijgeschaafd, valt er dadelijk niets meer te zeiken. Geluid zal je altijd (moeten) hebben in een badplaats. Sommige mensen komen hier wonen, en wensen absolute rust, dat kan je vergeten in een badplaats. Nogmaals de ECHTE overlast aanpakken, maar niet alles aan banden leggen zoals de burgemeester van plan is.

 11. Klinkt goed Jerry, ik ben er helaas niet bij dinsdag, maar ik luister vaak via internet mee hoor!

  Maar misschien kun je wat met Michel zijn punten. Nu de rest nog overtuigen van hun blindheid!

  Nogmaals succes!

 12. Lees ook het bericht in de Heemsteedse Courant door op bovenstaande link te klikken!

 13. Het zou Ton Timmermans sieren om in zijn artikel in de Heemsteedse Courant aan te geven dat hij zijn info (bron) haalt bij het actualiteitenprogramma Goedemorgen Zandvoort van de lokale radio ZOO waar hij elke zaterdagochtend,onder het genot van een heerlijk gratis kopje koffie, gastvrij bij hotel Hoogland Westerparkstraat 5 ontvangen wordt. En.. waar hij tevens zijn foto’s van prominente partij-kandidaten kan schieten. Ook Jerry Kramer kreeg in dit live interview bij het populaire radioprogramma tussen 10.00 t/m 12.00 uur alle ruimte om o.a. bovenstaand heikele onderwerp aan de luisteraars te vertellen. Zeg nu zelf heren, ere wie dit toe komt! ;-))) Zeg het voort, zeg het voort!!!

 14. Ton Timmermans

  @ Nel
  Bedenk dat een goede journalist (zeker een vrije freelancer) heeft altijd en overal zijn/haar oren en ogen wijd open. En haalt zijn informatie ondermeer uit openbare bronnen. Ook raadsleden doen datzelfde.

 15. Ton Timmermans

  Vervolg @Nel
  De foto is genomen in Hotel Hoogland tijdens een uitzending van ZFM (programma ‘Goede Morgen Zandvoort). De geschreven informatie komt uit andere bronnen.

 16. Conijn Algra

  Voor het eerst stem ik geen VVD. Ik vind het lawaai tegenwoordig op het strand alle perken te buiten gaan. Het gaat niet meer om een paar feesten per jaar er is ieder weekend feest bij bepaalde tenten, buiten de trouwfeesten de verjaardagen van god mag weten wie, en feesten wij mee. Je kan de tv uitzetten de doffe dreunen van de boxen dreunen door het hele appartement. Slapen kan je pas als de feestgangers zijn vertrokken die nog lekker nakeuvelen over het feest op de boulevard. Lawaai trekt tegen een gebouw op ik kan het gesprek woordelijk verstaan. Velen hier met mij zorgen al dat ze de weekenden van de grote feesten weg zijn. De ramen dreunen mee als 5 tenten tegelijkertijd hun boxen op vol niveau aanzetten. Gekkenhuis Zandvoort.Ik woon hier 20 jaar het is mooi geweest , wij gaan weg.

 17. Pingback: Lege terrassen | JerryKramer.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s