Maandelijks archief: februari 2010

KLEUR HOKJE VIER OP 3 MAART

Jerry_kleur_vakje_4_2

OPZ

Ouderen_partij_zandvoortDe partij die oog heeft voor de belangen van inwoners en een dam wil opwerpen tegen oneerlijke verdeling van lasten en kosten! Te lezen in de Zandvoortse Courant van vandaag, en u raadt het al iemand krijgt de schuld: de VVD.

Samen in één college, samen de Middenboulevard. Het kon niet mooier vijf van de VVD en vier van de OPZ, is samen negen. En dat is de meerderheid in de gemeenteraad.

Stank voor dank

De advertentie in de krant is niet van OPZ, zo meldt de partijvoorzitter in een e-mail aan de VVD. Wie of wat de advertentie namens OPZ heeft geplaatst, weet men niet. Zo waren er eerst al anonieme brieven namens de voorzitter van sympatisanten, en vond OPZ de VVD al een onbetrouwbare coalitiepartner.

Pot verwijt de ketel

Een volstrekt onbegrijpelijke advertententie. Eerder stemde Eg Poster en Dick Suttorp van OPZ ook voor meer festiviteiten op het strand. En van wie was ook alweer het bestemmingsplan Strand en Duin, uhmm wethouder Bierman, maar goed die krijgt toch elke keer de schuld!

Zandvoort staat niet stil, maar gaat vooruit. Rust aan de kust roest, zou Michel Demmers van GBZ zeggen.

Anonieme berichten zijn laf, OPZ neem je verantwoordelijkheid!

Middenboulevard: Bierman bedankt!

HoedjeKIEZERSBEDROG! De ouderenpartij heeft haar kiezers bedrogen zo kan men lezen op diverse pamfletten bezorgd op de boulevard. De ouderenpartij heeft zich al ingedekt, en geeft Marten Bierman (wethouder OPZ) de schuld! Erg laf… helemaal laf is het interview in Het Weekblad met fractievoorzitter Carl Simons (OPZ), die Bierman maar naar behoren vond functioneren. Bye bye wethouder Bierman, de ouderenpartij geeft u nog even een trap na, met een extra ingelast persbericht.

Had u maar beter naar partijvoorzitter Bob de Vries moeten luisteren, die geen vijf verdiepingen voor zijn deur wil hebben. Heel Zandvoort kan stikken als er maar niets gebeurd op de Middenboulevard.

Gebeten hond

Ik wil Bierman bedanken voor zijn inzet voor Zandvoort. We lagen nog al eens overhoop, maar inhoudelijk zijn we eruit gekomen. Gisteren heeft de provincie Zandvoort de toezegging gedaan om 5 miljoen bij te dragen aan het project Badplaats Zandvoort. In een boekwerkje met resultaten van een aantal workshops gehouden op de Middenboulevard zie ik dat Zandvoort voor kwaliteit kiest.

Klasse

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het kwaliteitsteam. De wijzigingen van de provincie zijn ook positief, geen hoogbouw, maar kwalitatieve bebouwing op de boulevard. Belangrijke voorstellen: Palacegebied gebouwhoogte terugbrengen naar 27 meter, en 14 meter aan de straatzijde.

Dus geen idioterie van twee extra Palace-torens!

Marten bedankt voor je inzet!

Prijzenslag

Kom maar naar beneden, en sla je slag: gemeenteraad van Zandvoort. Gisteravond was het feest, de burgemeester van Scharregat zette de boel weer eens flink op stelten. Het voorstel over de Algemene Plaatselijke Verordening werd een schertsvertoning. Eerder hadden de diverse politieke partijen kritiek op het optreden van een aantal horecaondernemers, maar de gemeenteraad maakt er zelf een potje van.

Een wijziging voorgesteld in een amendement van de Ouderenpartij zorgde weer eens voor de nodige commotie. In het voorstel van het college was het mogelijk om meer festiviteiten te organiseren op het strand. De Ouderenpartij zag de bui al hangen, en vreesde voor meer overlast!

Echt hypocriet vind ik deze houding, aangezien je eerst de strandpaviljoens allerlei bouwtechnische aanpassingen laat doen om te voldoen aan de huidige eisen. Vervolgens worden de ondernemers op het strand niet gelijk behandeld met de ondernemers in het dorp.

De stemming

Het amendement komt in stemming, een grote meerderheid van de raad is tegen het voorstel van de Ouderenpartij. De Ouderenpartij stemt verdeeld, Eg Poster en Dick Suttorp willen ook een bruisende badplaats, en stemmen met de meerderheid van de raad tegen het amendement.

De schorsing

De burgemeester wil schorsen, maar niemand weet waarom! Het college komt terug uit de schorsing, en meent niet te kunnen werken met de APV. Het amendement van de Ouderenpartij had volgens het college MOETEN worden aangenomen. Het blijkt een technische wijziging te zijn geweest, een misverstand in de nieuwe APV.

De paniek

Grote paniek in de gemeenteraad. We mogen niet voor meer festiviteiten stemmen van het college, dus de boel moet worden teruggedraaid. Belinda is de enige geweest, die echt duidelijk was, en gaf toe een foutje te hebben gemaakt. Vervolgens komt er een reperatie-amendement, en tot mijn verbazing stemt nu de overgrote meerderheid ineens tegen meer festiviteiten op het strand.

Het kan raar lopen in de gemeenteraad. Het is in ieder geval duidelijk geworden dat een hoop raadsleden geen ruggegraat hebben.

De opmerking van Cees van Deursen (GroenLinks) is kenmerkend voor het niveau van de raad: "Totaal geen verstand van, dus ik neem aan dat het wel goed zit."

Partij van de Aandacht

Help verkiezingen! Uhhh, we moeten een mening hebben!

Het plakken van een verkiezingsposter is voor Sociaal Zandvoort een verkiezingsitem geworden. De Willem Paap aanhang vinden de plakkers van GroenLinks ASOCIAAL. Alle ruimte op de verkiezingsborden is volgens hen in beslag genomen door de te grote posters van GroenLinks.

Misschien is er nog plaats op de watertoren voor een postertje. Die toren die niet gesloopt mocht worden, en toen plat moest door vallende bakstenen, en de toren die jullie nu weer ‘omhelzen’. Willem, hoe zit het nou met die watertoren?

De ‘ASOCIALEN’ van GroenLinks hebben elke dag een nieuw idee voor Zandvoort. Zo wordt het gemeentehuis verkocht aan Van der Valk. Toch leuk zo’n Toekan op het raadhuis zou Cees van Deursen hebben gedacht. En Virgil schenkt de gemeentekas 50.000 euro als hij wethouder wordt. Tsja… Zoiets als… Wanneer ik koning van Nederland wordt, dan hoeft u geen belasting meer te betalen!

De PvdA van Gert Toonen doet ook mee aan de verkiezingen. Nico heeft een herstart gemaakt op zijn weblog, en Gert heeft een kijkje genomen op de weblogs. Gert reageert op mijn weblog dat hij medio 2000 al het idee voor een parkeervignet introduceerde. Gefeliciteerd Gert, maar zeggen, is wat anders als doen! Roeptoeteren kan iedereen!

In een verkiezingsfilmpje vraagt de PvdA wat te doen! Tsja… Wat moet de PvdA gaan doen deze zomer?

Regentesk besturen

D66De lijsttrekker van D66 heeft gelukkig ook het raadhuis kunnen vinden. Hij beleeft een vreemde start van de raadsvergadering, en ziet de burgemeester nog binnen een minuut de vergadering schorsen.

In de bewuste vergadering ‘eisen’ een groep van horeca ondernemers het woord. Het is tijdens de raadsvergadering niet meer mogelijk om in te spreken, dus ziet de de burgemeester zich genoodzaakt de vergadering te schorsen. Hij loopt naar de publieke tribune, en nodigt hen uit voor een gesprek. Een niet alledaagse happening!

Regenteske bestuursstijl?

D66 lijsttrekker De Vries klimt in de pen, en schrijft zich te gaan verzetten tegen de regenteske bestuursstijl in Zandvoort. Hij heeft commentaar op het handelen van de raad, die zijn tanden niet laat zien in de vergadering. Zou het te maken hebben met de verkiezingen?

In mijn ogen heeft de burgemeester juist gehandeld door in gesprek te gaan met de ondernemers. Ik ben het wel niet eens met zijn beleid voor de horeca, maar je kan hem niet verwijten dat hij niet in gesprek blijft. D66 vindt dat dit voorval had kunnen worden voorkomen door een ander besluitvormingsproces.

Maar wat wil D66 veranderen? Laten we hopen dat we geen Poolse landdag hoeven te organiseren. Deze raad heeft er voor gekozen om alleen in de commissies te laten inspreken. Na fractieoverleg en commissiebehandeling zijn de standpunten wel eens bepaald. Een extra inspraakronde in de raadsvergadering geeft volgens de VVD alleen maar valse hoop.

APV aangehouden!

Het ‘regenteske’ bestuur in Zandvoort heeft na de schorsing besloten het agendapunt van de APV aan te houden, en het de volgende vergadering te behandelen nadat er gesprekken zijn geweest met de horeca. Hoezo regentesk besturen?