Tagarchief: Zandvoort

Samenwerking of fusie

Er komen steeds meer taken op het bordje van de gemeente. Bijvoorbeeld taken in het sociaal domein die eerst door het Rijk werden uitgevoerd zijn sinds 1 januari jl. gedecentraliseerd. In de periode voor deze decentralisatie werd duidelijk dat de gemeente Zandvoort niet meer in staat zou zijn een aantal taken zelfstandig uit te voeren zonder samen te werken met andere gemeenten. Er vonden oriënterende gesprekken plaats met Bloemendaal, Heemstede, Haarlem en Haarlemmermeer. Het college vond in Haarlem de meest geschikte partner om mee samen te werken in het sociaal domein.

De gemeenteraad steunde dit en sinds een paar maanden zijn de ambtenaren binnen het sociaal domein in dienst van de gemeente Haarlem. Of de samenwerking geheel naar tevredenheid gaat is nog niet duidelijk. De evaluatie laat op zich wachten.

Ondertussen is het college druk bezig om de volgende stap te zetten voor verdere samenwerking met Haarlem. Zo is in de laatste raadsvergadering voor het reces een voorstel besproken om een onderzoek te doen naar drie scenario’s:

– Scenario 1 bestendiging huidige situatie

– Scenario 2 overdracht alle taken aan Haarlem

– Scenario 3 overdracht beperkt aantal taken aan Haarlem

Het college stelde voor alleen de scenario’s 2 en 3 te onderzoeken. Tijdens de behandeling in de commissie vonden alle partijen dat scenario 1 in de notitie was weggeschreven. Na deze kritiek paste het college de inhoud van de notitie aan. Het was wethouder Kuipers die meende dat de organisatie op eieren liep, later koos hij eieren voor zijn geld om het proces niet te vertragen.

In de raadsvergadering vroeg de VVD waarom alleen voor een onderzoek naar samenwerking met Haarlem is gekozen. De wethouder refereerde aan de oriënterende gesprekken over samenwerking in het sociaal domein. De andere gemeenten wilde niet, maar op de vraag of men wel openstaat voor samenwerking op andere beleidsterreinen moet het college het antwoord schuldig blijven. Sinds 2012 zijn er helemaal geen gesprekken meer geweest met de andere gemeenten.

De wethouder wil namelijk het vertrouwen van de gemeente Haarlem niet schaden. Hij vindt het niet gepast om de gemeente Haarlem te passeren.

De VVD stelde dat dit echt waanzin is en diende een amendement in om het voorstel aan te passen en ook de mogelijkheid te onderzoeken om samen te werken met andere gemeenten. Een amendement dat tevens volledig in lijn was met het coalitieakkoord. Opvallend was de steun van de grootste coalitiepartij OPZ, maar een schorsing was nodig om de coalitiepartijen weer achter het voorstel van het college te scharen. Geen transparant bestuur, maar een wethouder die de achterkamertjes gebruikt om zijn voorstel er door te drukken.

Wij zijn van mening dat we niet zelfstandig kunnen blijven door te kiezen voor samenwerking met één (grotere) gemeente. De gemeente wordt te afhankelijk van de gemeente Haarlem en kan niet meer terug wanneer het niet goed gaat. En dat betekent maar één ding: fusie.

Het verboden woord naar de mening van de burgemeester. Het was in 2013 D66 bij monde van fractievoorzitter Ruud Sandbergen, toen nog in de oppositie, het beeld schetste van een fusie met Haarlem.

D66 is tegen een fusie met Haarlem. Ik heb u in mijn brief van 30 september uitgelegd waarom. Kortgeleden sprak ik met een wethouder van Bloemendaal. Uit dat gesprek bleek mij dat er vraagtekens gezet kunnen worden of Zandvoort wel voldoende een samenwerking met de andere gemeenten (Bloemendaal en Heemstede) heeft gewild, waardoor Zandvoort met die veeleisende houding op voorhand daar de deur heeft gesloten.

Hoe geloofwaardig ben je dan om voor een voorstel te stemmen dat de kans hierop vergroot? En tegen een aanvullend onderzoek stemt voor samenwerking met andere gemeenten, dat dit verkleint? Ook het verhaal van wethouder Kuipers wordt steeds ongeloofwaardiger. Hij beweert in de krant dat de tekst in het coalitieakkoord alleen bedoeld is om zelfstandig als gemeente te blijven. Hieronder de tekst uit het coalitieakkoord oordeelt u zelf:

Om zelfstandigheid te kunnen waarborgen dient samenwerking met andere gemeenten vanuit oogpunt …

Het is duidelijk dat de coalitie tegen haar eigen coalitieakkoord stemde. Een fusie van Zandvoort met Haarlem komt steeds dichterbij.

Frohe Ostern!

paasbest ZandvoortOns dorpje stroomt deze dagen weer vol met Duitse badgasten. Een lekker weekendje uitwaaien en een frisse neus halen. Zandvoort zou op zijn paasbest moeten zijn, maar het dorp ligt er grauw en triest bij. Op een enkele ondernemer na, die wat hyacinten en paaseieren in de etalage hebben staan, is het dorp een kale bedoeling.

Zandvoort is toch een toeristenplaats? Het raadhuis oogt smerig, de fontein ligt droog en planten zijn uitgestorven. Geen tulpen, hyacinten en narcissen op het Raadhuisplein. Een depressieve bedoeling is het.

Ondertussen heeft het college het Deltaplan Toerisme afgerond. Het moet de redding van het verblijfstoerisme worden. De helft van het geld gaat op aan het organiseren van een zandsculpturenfestival (45.000 euro) en 90% van de visie beschrijft hetgeen in Zandvoort al aanwezig is. Wat de visie van het college is, wordt me niet duidelijk met het lezen van de stukken.

Wanneer de redding van het toerisme afhankelijk is van het organiseren van een zandsculpturenfestival, vind ik dat we op de verkeerde weg bezig zijn en het geld beter in zee kunnen gooien.

Deltaplan Verblijfstoerisme

Interpellatie Koninginnebuurt

verkeersbordenDe VVD Zandvoort wenst interpellatie over het verkeersbesluit van het college om weer tweerichtingsverkeer in te stellen in de Koninginnebuurt.

Geachte voorzitter,

In 2010 is de Koninginnebuurt heringericht en is in een aantal straten eenrichtingsverkeer ingevoerd. Het college overweegt nu daar weer tweerichtingsverkeer van te maken. De gemeenteraad is langs een aantal wegen op de hoogte gesteld van veel bezwaren tegen deze aanpassingen. Naar aanleiding hiervan verzoek ik u, de volgende vragen in de eerstvolgende raadsvergadering aan de orde te mogen stellen:

1. Wat is de aanleiding geweest om het eenrichtingsverkeer in de Koninginnebuurt te heroverwegen?
2. Zijn er concrete klachten, bezwaren of brieven uit de buurt gekomen waaruit ontevredenheid bleek over de inrichting met eenrichtingsverkeer?
3. Hebben deskundigen het college geadviseerd tot aanpassingen in de inrichting?
4. Heeft het college bij deze aanpassingen rekening gehouden met de opvattingen van de buurt, zoal die in 2009/2010 naar voren kwamen?
5. Is er indertijd afgesproken om de herinrichting uit 2010 te evalueren?
6. Zo ja, is deze evaluatie al gehouden of gepland?
7. Indien deze evaluatie al is gehouden, wat is de conclusie?
8. Indien niet, waarom wacht het college de evaluatie niet af?
9. Zijn er voor de eventuele aanpassingen in deze buurt middelen gereserveerd? Wordt met deze aanpassingen geen kapitaal vernietigd?

Zandvoort, 10 februari 2013

E. Verheij – de Haas
VVD