Tagarchief: Bentveld

Opluchting

Buchenwaldhek ZandvoortPersbericht 2 febr 2012

Welle(tje)s

Opnieuw heeft het college verzuimd de raad actief te informeren. De laatste keer met het bestemmingsplan LDC is de burgemeester diep door het stof gegaan, en heeft zijn excuses aangeboden. Gisteren heeft de heer Bakker, opdrachtgever van het ‘nazihek‘, in een e-mail de raad meegedeeld dat hij eerder in een brief aan het college heeft geprobeerd een einde te maken aan een aantal misverstanden.

In de bewuste brief aan het college van 17 januari j.l. schrijft de heer Bakker het volgende:

(burgemeester, red.) vertelde mij tijdens ons telefoongesprek op 10 januari jl. ook dat uw college naast (pre)mediation zoekt naar een juridische mogelijkheid om het plaatsen van het beeld van Studio Job te voorkomen. Dat verbaast mij. De gemeente zal een keuze moeten maken: een mediator of de rechter.

Gezien de niet-eenduidige berichten dienaangaande, heb ik mij -ter voorkoming van intrekking van de bouwvergunning- genoodzaakt gezien de bouwactiviteiten ten aanzien van het beeld/ de poort van Studio Job op de vergunde plaats voort te zetten. Uiteraard ben ik graag bereid deze werkzaamheden per direct te staken in geval van mediation, gecombineerd met de bevestiging dat wordt afgezien van handhaving en/of andere besluiten die de plaatsing van het beeld/ de poort beogen te voorkomen.

Het college heeft de gemeenteraad niet over de brief geïnformeerd, en krijgt nu van alle kanten kritiek. Het is een kwalijke zaak, en volgens velen reden om het college met een motie van wantrouwen naar huis te sturen. Daarbij komt dat de burgemeester tijdens de interpellatie over het hek zijn mond over de brief heeft gehouden.

Wat aanleiding was voor de heer Bakker om in een e-mail aan de gemeenteraad het volgende mee te delen:

Gisteravond heb ik met belangstelling geluisterd naar uw vergadering. Uit hetgeen besproken werd, leek ik te kunnen opmaken dat u niet bekend bent met mijn brief aan het College van 17 januari jl., waarin ik  hopelijk een einde heb kunnen maken aan een aantal misverstanden rondom het beeld/de poort op Groot Bentveld.  Ik vermoed dat wanneer u kennis had kunnen nemen van de inhoud van deze brief, veel discussie tijdens de raadsvergadering had kunnen worden voorkomen.

De brief laat inderdaad een heel ander licht schijnen op de zaak. De burgemeester is hierdoor ernstig in verlegenheid gebracht.

In een mededeling aan de gemeenteraad naar aanleiding van vragen van de Ouderenpartij Zandvoort legt het college uit waarom zij van mening waren de gemeenteraad niet te informeren over de brief. Hieronder volgt een deel van de mededeling:

Het college heeft getracht, in de raadsvergadering van 25 januari, de gemeenteraad op de hoogte te stellen van de relevante aangelegenheden. Het college heeft de afweging gemaakt dat de brief van 17 januari als achterhaald kan worden gezien. Immers, het college heeft in een gesprek op 20 januari met dhr. Bakker van hem de toezegging gekregen dat hij zich houdt aan de afspraak van een bouwstop gedurende 3 maanden voor wat betreft de poort. Voor wat betreft het hekwerk is afgesproken dat deze in zijn geheel niet geplaatst zal worden.

Een bevestiging van het gevoerde gesprek, van de hand van dhr. Bakker, treft u bijgaand aan.

Volgende week verwacht het college juridisch advies over de mogelijkheden om plaatsing van de poort tegengaan.

Volgens mij heeft het college de brief van de heer Bakker niet goed gelezen. Ik maak er toch duidelijk uit op dat hij doorgaat met de bouw van het ‘nazihek’ als de gemeente niet stopt met het juridische traject.

Het college wilde graag alle narigheid uit de pers houden, maar heeft door het verzwijgen van de brief journalisten weer genoeg voer gegeven om negatief te schrijven over Zandvoort. Ik wil zo snel mogelijk een extra raadsvergadering om  een einde te maken aan dit geblunder.