Europese verkiezingen

VVDE-mail van onze premier:

Beste partijgenoot,

Vandaag kiezen we de nieuwe Nederlandse leden van het Europees Parlement. Voor ons gaan deze verkiezingen over de vraag hoe de EU kan bijdragen aan de Nederlandse banenmotor. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de interne markt, zodat landsgrenzen onze ondernemers niet blokkeren. Of door middel van de digitale agenda, zodat heel Europa verbonden is met de digitale informatiesupersnelweg. En natuurlijk willen we nieuwe vrijhandelsverdragen sluiten, zodat we onze producten makkelijker wereldwijd aan de man kunnen brengen. En we willen belemmerende regels schrappen.

We verzetten ons tegen de Brusselse alsmaar-meer-mentaliteit. Een Europees leger, Europese belastingen of een Europees pensioenstelsel zijn niet in ons belang. De vraag die wij ons bij alles wat uit ‘Brussel’ komst stellen is: hoe maakt dit ons vrijer, veiliger en welvarender?

Deze verkiezingen gaan in essentie over Nederland, over banen. De afgelopen weken hebben onze Tweede Kamerleden daar met velen van u een persoonlijk gesprek over gevoerd. Wij moeten dit als VVD’ers namelijk met elkaar doen.

U kunt helpen het verschil te maken. Als u het nog niet al gedaan hebt, ga dan vandaag nog stemmen. En vertel de mensen in uw omgeving waarom zij dat ook zouden moeten doen. Deze verkiezingen doen ertoe. Voor Nederland. Voor Nederlandse banen. Voor ons allemaal.

Mark Rutte

Stem vandaag VVD lijst 4

Mea culpa

Mede door mijn schuld liep de raadsvergadering van afgelopen dinsdag uit op een rumoerige vergadering. Ik heb hier achteraf spijt van en wil allen die zich aan mijn betoog en toonzetting hebben gestoord of zich geschoffeerd en gekwetst voelen mijn excuses aanbieden. Ik zal de voorzitter in de aankomende gemeenteraad-debat verzoeken om een persoonlijk feit om nogmaals mijn excuses te maken.

De tekst zoals we gezamenlijk namens de fractie hebben opgesteld, leest u hieronder:

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag hebben zowel Jerry Kramer als ondergetekende het woord gevoerd. De insteek die wij gekozen hadden was kritisch te zijn, maar ook vragen te stellen. In de politiek en ook daarbuiten vinden wij dat een houding die te rechtvaardigen is. Beiden hadden wij daartoe een stuk voorbereid.

Anders wordt het wanneer door de uitgesproken tekst  en de toon, mensen zich geschoffeerd of gekwetst voelen. Dan hebben wij het niet goed gedaan. Verre van dat, zelfs. Wij moeten constateren dat door de tekst en toonzetting van onze betogen het openbaar bestuur van Zandvoort, in de meest brede zin, in een kwaad daglicht is gesteld. Dat is nooit onze bedoeling geweest, maar is wel gebeurd. Daarvoor willen wij als fractie onze oprechte excuses aanbieden aan allen die hierdoor geraakt zijn.

Met vriendelijke groet,

Belinda Göransson
Fractievoorzitter VVD Zandvoort – Bentveld.

Benoeming wethouders

nieuw college

foto: Joop van nes jr. zandvoortphoto.nl/

Integrale spreektekst over de benoeming van de wethouders van Zandvoort.

Vragen aan de kandidaat-wethouders.

Voorzitter,

Vorige week was ‘aanstaand wethouder’ Cohen op de nationale televisie te zien in het programma Pownews. In een item over het te koop zetten van Zandvoort, kunnen we het optreden van deze ‘aanstaand wethouder’ een vuurdoop noemen. Na de opmerking van de journalist: “Zandvoort staat natuurlijk bekend als MOOI kustdorpje, nou het is GEEN mooi dorpje, maar wel kustdorpje.” volgde de reactie van Cohen. In plaats van de opmerking te pareren door te zeggen dat Zandvoort het mooiste strand heeft van de hele wereld, kon Cohen het niet laten er een politieke twist aan te geven door te zeggen dat het wel de bedoeling is om er weer een mooi kustdorpje van te maken.

Een politieke benadering, maar geheel ongepast, zeker op de nationale televisie. Honderdduizenden mensen kijken naar dit programma en zien deze ‘aanstaand wethouder’ zijn eigen badplaats de grond in boren. Nee, voorzitter, het was geen sterk optreden en een mislukte vuurdoop. Als wethouder van de badplaats promoot je Zandvoort aan Zee, en ga je er zeker geen politieke aangelegenheid van maken.

Een compliment gaat uit naar Huig Molenaar. Hij weet wel de opmerking van de journalist te pareren. Ik citeer Huig: “Dat zeg je tegen de verkeerde. Zandvoort is één van de mooiste badplaatsen, maar hier en daar hebben ze een beetje ruis op de lijn.” Scherp geformuleerd, en met een overtuigingskracht waar je U tegen zegt.

Voorzitter,

Een kleine mediatraining voor deze kandidaat zou wat ons betreft geen kwaad kunnen.

Om ter zake te komen wil ik de heer Cohen twee vragen stellen, zowel een makkelijke als een moeilijke vraag. Om met de moeilijke te beginnen, hebben we dat alvast gehad, veronderstel ik wel dat ‘aanstaand wethouder’ Cohen de portefeuille windmolens op zich neemt. Mocht ik dat mis hebben dan hoor ik dat later graag en is de vraag voor degene die deze portefeuille op zich gaat nemen.

De vraag luidt: Hoe gaat de wethouder de actie tegen de windmolens vorm geven? En welke connecties gaat hij hiervoor gebruiken?

De makkelijke vraag behoeft een korte toelichting. De heer Cohen heeft eerder in deze gemeenteraad ingesproken op het dossier Bedrijventerrein Zandvoort Noord. Hij had toen scherpe kritiek op het bestuur: faalt, verzuimt, zwalkt, meet met twee maten, misleidt, enz, enz…

Tevens stelde inspreker Cohen dat ambtenaren hun hobby’s botvieren op het dossier! Onze vraag is: Kan de heer Cohen dit verduidelijken en aan geven wat hij hiermee bedoelde?

Voorzitter,

Tot zover kandidaat Cohen. Nu aandacht voor de kandidaat namens het CDA, de heer Bluijs. En omwille van de tijd en de correctheid van hetgene ik ga zeggen wil ik u en de heer Bluijs vragen mij te corrigeren wanneer ik iets zeg wat niet klopt.

‘Aanstaand wethouder’ Bluijs blijft naast zijn wethouderschap eigenaar/directeur van zijn bedrijf in drukwerk in de Haarlemmermeer. Het is me zo verteld, dat de heer Bluijs dagelijks begint in de Cruquius en rond een uur elf pas aanwezig is op het raadhuis hier in Zandvoort. Het is dan ook zo dat de heer Bluijs wordt voorgedragen voor een deeltijd-wethouderschap met een vergoeding van 0,8 fte.

Mijn eerste vraag is van praktische aard: Geldt dit als een tussenoplossing en kunt u ter verduidelijking aangeven hoe uw komende jaar er uit gaat zien?

Voorzitter,

De heer Bluijs ambieert de portefeuille financiën met daarnaast een deel zorg. We weten allemaal dat Bluijs die financiën wel in zijn vingers heeft. De combinatie met zorg, vinden wij slecht, maar hier zal ik niet meer over uitweiden, aangezien mijn fractievoorzitter al het nodige hierover heeft gezegd.

Wel heb ik tot slot nog een gewetensvraag voor ‘aanstaand wethouder’ Bluijs, en hiervoor schets ik eerst een korte situatie. Het is mevrouw Bakker die al voor de derde keer dit jaar een afspraak heeft met de wethouder om 11:00 uur in de ochtend op het kantoor van de wethouder. Weer komt zij vertellen over haar gecastreerde kater en die heup die het maar niet wil doen. Zoals gebruikelijk is het druk op de zaak in de Cruquius. En eigenlijk kunt u niet weg!

Wat doet u?

Voorzitter,

Tot zover kandidaat Bluijs. Ben ik aangekomen bij de kandidaat van D66 de heer Sandbergen, en wel om volledig te zijn de heer Andor Sandbergen, tot vandaag wethouder namens het CDA. Wethouder Sandbergen heeft een zware periode achter de rug, zowel op het politieke toneel als in zijn persoonlijke levenssfeer. Wij willen hem nogmaals, en dat mag best hier in het openbaar debat gezegd worden, een hart onder de riem steken.

Op het politieke toneel zijn wij niet gelukkig met de voordracht van Sandbergen. Zeker op het dossier parkeren heeft hij steken laten vallen, en heeft hij in plaats van de materie op te lossen, de puzzel nog eens gehusseld en er een zooitje van gemaakt. Zijn beruchte woorden: “Ik moet toch ook eten”, na dat hij te laat binnen kwam op een informatiebijeenkomst in Oud Noord, zullen hem altijd blijven achtervolgen. Het was een beetje knullig allemaal. Zeker na zijn toezegging in Center Parcs, waarmee hij een regelrechte motie van wantrouwen verdiende.

Het verliep anders, en het is zeker het doorzettingsvermogen geweest van de wethouder om de rit uit te zitten, want dat was zoals ik begreep de bedoeling. Wethouder Sandbergen heeft namelijk eerder aangegeven geen wethouder meer te willen zijn in de komende periode.

Hoe veranderlijk kan een mens zijn, als nog geen paar maanden later je wordt voorgedragen als kandidaat namens D66.

Een nieuwe start, een nieuwe ronde, zullen we maar denken.

Ook voor de kandidaat van D66 heb ik een vraag na een korte uiteenzetting. In het raadsvoorstel staat dat de intentie is dat de heer Kuipers u vanaf 1 juli gaat aflossen.

Gaat u de komende anderhalve maand zijn portfeuilles voorbereiden, of blijft u op uw eigen portefeuilles zitten?

Tot zover!

Windmolens NEE!

windmolenVandaag was de VVD-Statenfractie tijdens een werkbezoek in Zandvoort aanwezig bij een werkbezoek van de Tweede Kamer aan de gemeenten Noordwijk en Zandvoort. Wethouders, vissers, strandpachters en bewoners hielden een betoog waarom zij tegen de komst van windmolens dicht op de kust zijn. Gevaarlijk, duur en slecht voor de economie waren argumenten waarmee zij de Kamerleden probeerden te overtuigen om zeker niet dicht op de kust windmolens te realiseren.

In de uitzending van Nieuwsuur werd een kort verslag uitgezonden over het werkbezoek. Interviews waren er met voormalig minister Vermeend (PvdA) en Tweede Kamerlid Leegte (VVD). De PvdA-man een groot tegenstander van windmolens schetste duidelijk dat er een historische fout gemaakt wordt om te kiezen voor windenergie; het is achterhaald. De woordvoerder van de VVD maakte duidelijk gegijzeld te zijn door het energieakkoord. Windmolens draaien niet op wind, maar op subsidie.

Iedereen heeft zijn best gedaan de Tweede Kamer te overtuigen om de horizon aan de kust vrij te houden van windmolens. De Tweede Kamer is aan zet: kiezen zij voor windmolens dicht op de kust of kiezen zij voor windmolens ver op zee.

OPZ, D66 en CDA

OPZ nu vooruitDe informateur, Frits van Caspel, heeft vandaag zijn opdrachtgever, voorman Carl Simons van de Ouderenpartij Zandvoort (OPZ), geadviseerd een driepartijen-coalitie aan te gaan.

Lijst 1 nummer 2

Jerry KramerMorgen mogen we stemmen en bepalen we welke personen de komende vier jaar in de gemeenteraad van Zandvoort komen. Stem vooral op iemand die weet wat er speelt in het dorp, niet bang is zijn mond open te trekken en alles doet in het belang van Zandvoort.

Toerisme

Vóór een sterke economie. Regeldruk verminderen voor horeca, middenstand en verblijfsaccommodaties. Het stimuleren van evenementen, promoten van Zandvoort binnen de Metropool-regio Amsterdam en samenwerken met omliggende gemeentes om de bereikbaarheid van Zandvoort te verbeteren.

Financiën

Vóór een begroting met lage lasten. Het huishoudboekje van de gemeente op orde. Investeren in openbare ruimte, groen en veiligheid. Flauwekul subsidies afschaffen.

Parkeren

Vóór één parkeervergunning in Zandvoort. Geen onderscheid in tarieven. Maatwerk in buurten met te weinig parkeerplekken. Helder voor toerist en inwoner.

Huisvesting

Vóór strakke afspraken met woonstichting De Key. Geen uitverkoop van het sociale woningbezit zonder investeringen in Zandvoort. Het aanbod voor de middeninkomens vergroten. Voldoende seniorenwoningen. Zandvoortse jongeren krijgen voorrang.

Lijst 1 nummer 2

Vóór Zandvoort!

Holadijeestemming

parkeerbordHulde, bravo en denkbeeldige bloemen… Het was weer eens ouderwets genieten op Facebook. De ‘harde kern’ van het APRZ (Anti Parkeer Regime Zandvoort) reageerde als door een wesp gestoken op de stelling van de VVD. Een stelling met een knipoog naar hun slogan: ‘Ik heb er de P in’. De VVD lanceerde deze week de stelling: ‘Uitstel parkeerbeleid kost iedere Zandvoorter € 10,- extra. Hier heeft de VVD er de P in’, “schande, dan pikken ze ook nog eens je logo.”

Je kon er natuurlijk de klok op gelijk zetten! De triomfantelijkste reactie vind ik de anti-slogan: ‘Een stem op de VVD kost iedere Zandvoorter 80 euro’. De gehele aanhang van GBZ (Gemeentebelangen Zandvoort) natuurlijk meteen ‘vind-ik-leuk’ klikken. Zo sportief als ik ben, geef ik Wijnand Burger een denkbeeldig bosje bloemen voor zijn ondersteuning van onze campagne. Ook hij weet dat de VVD een voorstander is van een goedkoper tarief.

Het is duidelijk dat veel mensen blij zijn met het besluit van de gemeenteraad om geen parkeerbeleid in te voeren in de wijken Oud-Noord, Park Duijnwijk, Tranendal en Vogelenbuurt. De vlaggen mogen uit en de posters kunnen weer van het raam. Een minderheid in deze wijken zijn minder uitzinnig, zij kozen wel voor een parkeerregime.

Deze groep hijst nu de vlag halfstok en heeft er de ‘P’ in. Er was hen vier jaar geleden namelijk iets beloofd door alle politieke partijen. Nu moeten ze wachten op een gemeenteraad die wel naar hen ‘luistert’ en geen loze beloftes maakt.

De parkeerdiscussie is voorlopig geparkeerd. De politieke partijen gaan weer met mooie beloftes richting de verkiezingen: gratis (winter)parkeren, parkeren na 18u gratis en parkeerbeleid terugdraaien. En de inwoner van Zandvoort, die mag betalen.

Zure gezeik

PvdAOpen brief aan Nico Stammis, fractievoorzitter PvdA Zandvoort.

Beste Nico,

Je hebt gelijk, gister schreef jij op mijn Facebook-pagina:  “Nee, met dit zure gezeik op facebook trek je toeristen…..”, dit in reactie op mijn vorige bericht. Vervolgens weet ik jou op de kast te krijgen door te schrijven dat je de wethouders naar huis moet sturen. Waarop jij reageert dat je dit wel eventjes aan de orde gaat stellen in het coalitie-overleg, om de mening van de VVD-fractie te vragen.

Natuurlijk is het kort door de bocht om te zeggen de je de wethouders naar huis moet sturen. Helaas is het de enige manier om jou en de rest van de gemeenteraad te activeren. Nico, we zouden ons zelf naar huis moeten sturen! Wij, de gemeenteraad, zijn niet in staat om het college te activeren, en onze rol als kaderstellend en controlerend orgaan uit te voeren. Het is één grijze massa in die raadzaal.

Een discussie op Facebook is niet goed. De discussie dient plaats te vinden op het raadhuis. Naar mijn mening gebeurt dat laatste niet.

Het Deltaplan Toerisme is deze week verschenen. Nico ik daag je uit. We moeten Zandvoort weer het dorp van vroeger maken, toen er nog 20 bussen per dag van het Stationsplein richting de Keukenhof vertrokken. Die bussen zaten vol met toeristen, die ’s avonds lekker op stap ging in het dorp om een vorkje te prikken. Inderdaad, met zuur gezeik op Facebook trekken we geen toeristen!

Fijne Pasen, met vriendelijke groet,

Jerry, je mede-coalitiegenoot

Frohe Ostern!

paasbest ZandvoortOns dorpje stroomt deze dagen weer vol met Duitse badgasten. Een lekker weekendje uitwaaien en een frisse neus halen. Zandvoort zou op zijn paasbest moeten zijn, maar het dorp ligt er grauw en triest bij. Op een enkele ondernemer na, die wat hyacinten en paaseieren in de etalage hebben staan, is het dorp een kale bedoeling.

Zandvoort is toch een toeristenplaats? Het raadhuis oogt smerig, de fontein ligt droog en planten zijn uitgestorven. Geen tulpen, hyacinten en narcissen op het Raadhuisplein. Een depressieve bedoeling is het.

Ondertussen heeft het college het Deltaplan Toerisme afgerond. Het moet de redding van het verblijfstoerisme worden. De helft van het geld gaat op aan het organiseren van een zandsculpturenfestival (45.000 euro) en 90% van de visie beschrijft hetgeen in Zandvoort al aanwezig is. Wat de visie van het college is, wordt me niet duidelijk met het lezen van de stukken.

Wanneer de redding van het toerisme afhankelijk is van het organiseren van een zandsculpturenfestival, vind ik dat we op de verkeerde weg bezig zijn en het geld beter in zee kunnen gooien.

Deltaplan Verblijfstoerisme

Interpellatie Koninginnebuurt

verkeersbordenDe VVD Zandvoort wenst interpellatie over het verkeersbesluit van het college om weer tweerichtingsverkeer in te stellen in de Koninginnebuurt.

Geachte voorzitter,

In 2010 is de Koninginnebuurt heringericht en is in een aantal straten eenrichtingsverkeer ingevoerd. Het college overweegt nu daar weer tweerichtingsverkeer van te maken. De gemeenteraad is langs een aantal wegen op de hoogte gesteld van veel bezwaren tegen deze aanpassingen. Naar aanleiding hiervan verzoek ik u, de volgende vragen in de eerstvolgende raadsvergadering aan de orde te mogen stellen:

1. Wat is de aanleiding geweest om het eenrichtingsverkeer in de Koninginnebuurt te heroverwegen?
2. Zijn er concrete klachten, bezwaren of brieven uit de buurt gekomen waaruit ontevredenheid bleek over de inrichting met eenrichtingsverkeer?
3. Hebben deskundigen het college geadviseerd tot aanpassingen in de inrichting?
4. Heeft het college bij deze aanpassingen rekening gehouden met de opvattingen van de buurt, zoal die in 2009/2010 naar voren kwamen?
5. Is er indertijd afgesproken om de herinrichting uit 2010 te evalueren?
6. Zo ja, is deze evaluatie al gehouden of gepland?
7. Indien deze evaluatie al is gehouden, wat is de conclusie?
8. Indien niet, waarom wacht het college de evaluatie niet af?
9. Zijn er voor de eventuele aanpassingen in deze buurt middelen gereserveerd? Wordt met deze aanpassingen geen kapitaal vernietigd?

Zandvoort, 10 februari 2013

E. Verheij – de Haas
VVD