Categorie archief: VVD Zandvoort

Flop-up Zandvoort

paasbest ZandvoortVolgens mij zijn er nog maar weinig ondernemers die willen investeren in Zandvoort. Toch is er een ondernemer die zijn terras wilde verfraaien met terrasschotten. Voor het paasweekend kreeg de ondernemer mondeling een bouwstop opgelegd. Er volgde een gesprek op het gemeentehuis om te spreken over de situatie, zonder een woord te spreken over een dwangsom, ontving de ondernemer dezelfde dag een brief van de gemeente met een dwangsom om zijn terrasschotten binnen een week af te breken.

De gemeente Zandvoort op zijn paasbest met een negatief advies van de welstandscommissie in bezit om het leven zuur te maken van deze ondernemer.

Ondertussen adverteert de gemeente pagina’s groot om ideeën te vergaren voor evenementen in het dorp. Stop er maar mee, want de moed om te investeren zakt steeds dieper in de schoenen van ondernemers. Vorig jaar lag er een geweldig idee om het Nederland-Zweden-jaar naar Zandvoort te halen. Het college besteedde er geen aandacht aan en voor men het in de gaten had was het Nederland-Zweden-jaar alweer om. Nu vraagt het college aan deze ondernemer mee te denken met de pop-up Zandvoort. Hoe verzin je het!

Stem Jerry Kramer (lijst 1 nummer 4)

Geld over de balk

parkeermeterDe gemeenteraad geeft het college in november de opdracht om de gemeenteraad een plan van aanpak fiscaal parkeren aan te bieden, als eerste onderdeel van een totaalplan. Voor stemmen alle partijen, behalve de VVD.

Na een maand komt het college met een voorstel om de aanbesteding van parkeermeters uit te besteden. De VVD brengt de opdracht in herinnering van het college, en stelt dat het zonde zou zijn om de parkeermeters te gaan vervangen als het college de opdracht heeft om met een totaalplan te komen. Ook in de buurten waar een PAP-regime (parkeerautomaten-plaatsen) geldt worden parkeermeters vervangen.

Met het gedraai van de gemeenteraad is niets zeker in dit dorp, en bestaat de kans dat de PAP-regimes verdwijnen in het nieuwe totaalplan. De VVD heeft het college hiervoor gewaarschuwd.

Struisvogelpolitiek

struisvogelDe gemeente Haarlem sprak vorige week in beslotenheid over een onderzoek naar de risico’s van de ontvlechting van Paswerk. Aangezien de gemeente Zandvoort samen met Haarlem aandeelhouder wordt van een nieuw bedrijf waren wij zeer geïnteresseerd in het onderzoek. In het Zandvoortse raadsvoorstel staat het volgende over het onderzoek:

Er is een onderzoek verricht door de gemeente Haarlem als grootaandeelhouder. Hierbij is er gekeken naar politiek/maatschappelijke en financiële risico’s van deelname aan de Holding voor deze gemeente. Voor de gemeente Zandvoort beperkt het risico zich in feite tot het geringe aandelenbezit en het eventuele verlies daarvan mocht de Holding op den duur geen bestaansrecht meer hebben.

Na vragen van Martijn Hendriks werd dit onderzoek door het college onder geheimhouding ter inzage gelegd. De bom barstte toen de VVD over het onderzoek in de commissie Samenleving wilde spreken.

Rentmeesters lopen weg

CDA-raadslid Kroonsberg had hier geen zin in: “U vraagt wij draaien, heeft niet onze instemming!” Door zijn opstelling  schorste de voorzitter de vergadering om daarna het woord te geven aan de griffier. Zijn boodschap was helder. De VVD heeft het recht om over het geheime stuk te spreken in een besloten deel van de vergadering.

De CDA fractie wilde zich hier niet bij neerleggen. Er volgde opnieuw een schorsing. Na de schorsing verlieten de aanwezige fractieleden van het CDA de vergadering. Ook de PvdA en Sociaal Zandvoort waren niet geïnteresseerd in de behandeling van het geheime onderzoek. Gert Toonen vond het onterecht dat wij stukken van andere gemeenten gaan bespreken. “Dan kunnen we ook de stukken van de gemeente Tytsjerksteradiel gaan bespreken”.

Het is duidelijk dat deze partijen hun kop in het zand steken en niet zien dat de risico’s van Haarlem in verhouding net zo groot zijn als van Zandvoort. De andere partijen in de gemeenteraad vonden het wel van belang om het geheime onderzoek te bespreken. En dat siert hen.

Oogjes dicht en snaveltjes toe

uilTwee dagen zijn we al bezig om de begroting 2015 vast te stellen. Erg vermoeiend… zelfs zo vermoeiend dat een deel van de raad de oogjes halverwege de vergadering niet meer open kon houden.

Maandag gaan we weer verder, ten minste een deel van de raad en college. Grootste afwezige is de wethouder financiën, die met vakantie is. Het kan allemaal in Zandvoort. In andere gemeente is de wethouder gewoon de pineut, en wordt de vakantie geannuleerd. Hier gaan we de besluitvorming in met één wethouder en burgemeester.

Gisteravond werden een aantal moties en amendementen besproken. Gevoelig voor de argumenten van de oppositie was de coalitie niet. Heel demonstratief streepte het CDA op voorhand al een groot kruis door de moties en amendementen. “We hebben toch de meerderheid” werd niet al te zacht gefluisterd.

Ook het college nam geen verantwoordelijkheid. Wanneer ze werd verzocht om een advies, kwam er een heel uitgebreid betoog zonder advies.

Daarentegen werd de motie van het CDA, waarmee het college wordt opgeroepen om met een plan van aanpak te komen voor een nieuw parkeerplan, al ingelijst om op het nachtkastje van de wethouder te zetten. Hij zal er nog wel de nodige slapeloze nachten van krijgen. Zonder dekking wordt het college op pad gestuurd om het fiscaal parkeren in de winter goedkoper te maken. Het winter parkeren voor geheel Zandvoort levert de gemeentekas € 540.000 op. Wanneer de parkeertarieven in de winter worden gehalveerd zal er € 270.000 dekking gevonden moeten worden. Op vragen van de VVD werd nauwelijks gereageerd. “Het komt wel goed” meldde wethouder.

Het is tevens opvallend dat het college een week geleden nog tegen ad hoc besluiten op het dossier parkeren was. Gisteren ineens niet meer. De integrale visie is ingeruild voor een ad hoc plan van aanpak. Dat belooft niet veel goeds met een aantal raadsleden, die op maandag gratis parkeren in de winter op de boulevard willen, op dinsdag een proef voorstellen voor gratis parkeren op zondag in geheel Zandvoort, en op woensdag de parkeertarieven in de winter willen verlagen.

Ik wens de wethouder een goede nachtrust.

Hogere onkostenvergoeding

We krijgen er geld bij. Raadsleden krijgen een vaste vergoeding plus onkostenvergoeding. De hoogte van beide was voorheen afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente waarin men raadslid was. Sinds juli is de onkostenvergoeding niet meer afhankelijk van het inwonersaantal. Alle raadsleden krijgen sindsdien hetzelfde bedrag aan onkostenvergoeding.

De reden hiervoor is dat de regering stelt dat een raadslid in een kleine gemeente net zoveel moet betalen voor een abonnement op een krant als een raadslid in een grotere gemeente.

In Zandvoort krijgen de raadsleden een vaste vergoeding van 580 Euro. De onkostenvergoeding is verhoogd van 167 Euro naar 344 Euro. Dat is 177 Euro meer in de maand. Hiervan gaat de helft naar de belastingdienst. Onder aan de streep een slordige 1000 Euro per jaar extra aan onkostenvergoeding.

Eerder heeft de gemeenteraad besloten om de raadsleden een gratis laptop te verstrekken. Dit besluit moet alleen nog geformaliseerd worden. Wellicht zullen de voorstanders van dit besluit terugkomen op hun besluit. De gemeente moet al opdraaien voor de verhoging van de hogere onkostenvergoeding.

Stasi-praktijken?

Donderdag verscheen er in het nieuws een bericht over maffiapraktijken in de gemeente Bloemendaal. Niet veel later werd het bericht gedeeld in de Facebook-groep ‘POLITIEK CAFE ZANDVOORT‘. De reacties op het artikel leggen direct een link met de gemeente Zandvoort. Prominente leden van GBZ en het CDA vinden het tijd dat in Zandvoort ook de beerput open gaat. Dieptepunt is een reactie van een voormalig buitengewoon raadslid:

Een groep zelf-uitverkoren ambtenaren houden er Stasi-praktijken op na. Hebben toegang tot alle burger-gegevens en in plaats van de burgers te dienen, wat dus gewoon hun taak is, gaan ze die tegenwerken. Schaf dan de hele ambtenarij maar af en dan krijgen we 1x per jaar een inschrijving voor werkzaamheden op een tijdstip door ONS bepaald. Revolution NOW!

Houd je mond of kom met bewijs.

Niet zo lang geleden heb ik fel uitgehaald naar een kandidaat-wethouder, die in het verleden ook het ambtenarenapparaat van maffiapraktijken beschuldigde. De burgemeester hield wijselijk zijn mond, maar schaarde zich uiteindelijk achter de coalitiepartijen, die het balletje terugkaatsten door mij aan te vallen op mijn toon.

Dit loopt echt de spuigaten uit!

Scheine? Keine Scheine!

NSHet is zaterdagochtend 21 juni druk op station Zandvoort aan Zee. Duitse toeristen staan in de rij om een kaartje te kopen bij één van de drie NS-kaartautomaten. Na enige tijd wordt duidelijk dat de automaat geen briefgeld accepteert. Diep in de rugzak wordt gezocht naar een bankpasje.
Op het scherm verschijnen een aantal opties: Kopen OV-Chipkaart, OV-Chipkaart met railrunner, OV-Chipkaart met Dagkaart of OV-Chipkaart met Samenreiskorting?

“Keine Ahnung!”

De eerste zweetdruppels lopen over de voorhoofden. Men probeert elkaar te helpen, en linksonder wordt de vlag van het Verenigd Koninkrijk gevonden. De taal van de automaat gaat over in het Engels. Nog steeds vliegen de Nederlandse termen over het scherm. Er wordt een blik naar achter in de rij geworpen.
De rij wordt alleen maar langer. Ook Nederlanders in de rij beginnen ongeduldig te worden. De trein vertrekt met tien minuten. Dan maar helpen: “Wie viel Fahrscheine? Kinder? Nach Amsterdam?”

De bestelling is gereed, maar de bankpas wordt niet geaccepteerd. De Nederlandse man stuurt enigszins teleurgesteld de Duitse toeristen naar de Kiosk op het perron. Ondertussen hoort hij de conducteur fluiten voor vertrek.

“Scheiße!”

Uiteindelijk konden deze Duitse toeristen nog een papieren kaartje kopen bij Kiosk op het perron. Vanaf 1 juli kunnen zij alleen nog terecht bij een NS-kaartautomaat.

De VVD vindt dit voor buitenlandse toeristen een zeer klant- en gebruiksonvriendelijke service. Wij roepen in een motie het college op in overleg met de NS en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu te bewerkstelligen dat buitenlandse toeristen vanaf Zandvoort op een gemakkelijke en gebruiksvriendelijke manier met de trein kunnen reizen.

De motie is gisteravond met algemene stemmen aangenomen.

Mea culpa

Mede door mijn schuld liep de raadsvergadering van afgelopen dinsdag uit op een rumoerige vergadering. Ik heb hier achteraf spijt van en wil allen die zich aan mijn betoog en toonzetting hebben gestoord of zich geschoffeerd en gekwetst voelen mijn excuses aanbieden. Ik zal de voorzitter in de aankomende gemeenteraad-debat verzoeken om een persoonlijk feit om nogmaals mijn excuses te maken.

De tekst zoals we gezamenlijk namens de fractie hebben opgesteld, leest u hieronder:

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag hebben zowel Jerry Kramer als ondergetekende het woord gevoerd. De insteek die wij gekozen hadden was kritisch te zijn, maar ook vragen te stellen. In de politiek en ook daarbuiten vinden wij dat een houding die te rechtvaardigen is. Beiden hadden wij daartoe een stuk voorbereid.

Anders wordt het wanneer door de uitgesproken tekst  en de toon, mensen zich geschoffeerd of gekwetst voelen. Dan hebben wij het niet goed gedaan. Verre van dat, zelfs. Wij moeten constateren dat door de tekst en toonzetting van onze betogen het openbaar bestuur van Zandvoort, in de meest brede zin, in een kwaad daglicht is gesteld. Dat is nooit onze bedoeling geweest, maar is wel gebeurd. Daarvoor willen wij als fractie onze oprechte excuses aanbieden aan allen die hierdoor geraakt zijn.

Met vriendelijke groet,

Belinda Göransson
Fractievoorzitter VVD Zandvoort – Bentveld.

Benoeming wethouders

nieuw college

foto: Joop van nes jr. zandvoortphoto.nl/

Integrale spreektekst over de benoeming van de wethouders van Zandvoort.

Vragen aan de kandidaat-wethouders.

Voorzitter,

Vorige week was ‘aanstaand wethouder’ Cohen op de nationale televisie te zien in het programma Pownews. In een item over het te koop zetten van Zandvoort, kunnen we het optreden van deze ‘aanstaand wethouder’ een vuurdoop noemen. Na de opmerking van de journalist: “Zandvoort staat natuurlijk bekend als MOOI kustdorpje, nou het is GEEN mooi dorpje, maar wel kustdorpje.” volgde de reactie van Cohen. In plaats van de opmerking te pareren door te zeggen dat Zandvoort het mooiste strand heeft van de hele wereld, kon Cohen het niet laten er een politieke twist aan te geven door te zeggen dat het wel de bedoeling is om er weer een mooi kustdorpje van te maken.

Een politieke benadering, maar geheel ongepast, zeker op de nationale televisie. Honderdduizenden mensen kijken naar dit programma en zien deze ‘aanstaand wethouder’ zijn eigen badplaats de grond in boren. Nee, voorzitter, het was geen sterk optreden en een mislukte vuurdoop. Als wethouder van de badplaats promoot je Zandvoort aan Zee, en ga je er zeker geen politieke aangelegenheid van maken.

Een compliment gaat uit naar Huig Molenaar. Hij weet wel de opmerking van de journalist te pareren. Ik citeer Huig: “Dat zeg je tegen de verkeerde. Zandvoort is één van de mooiste badplaatsen, maar hier en daar hebben ze een beetje ruis op de lijn.” Scherp geformuleerd, en met een overtuigingskracht waar je U tegen zegt.

Voorzitter,

Een kleine mediatraining voor deze kandidaat zou wat ons betreft geen kwaad kunnen.

Om ter zake te komen wil ik de heer Cohen twee vragen stellen, zowel een makkelijke als een moeilijke vraag. Om met de moeilijke te beginnen, hebben we dat alvast gehad, veronderstel ik wel dat ‘aanstaand wethouder’ Cohen de portefeuille windmolens op zich neemt. Mocht ik dat mis hebben dan hoor ik dat later graag en is de vraag voor degene die deze portefeuille op zich gaat nemen.

De vraag luidt: Hoe gaat de wethouder de actie tegen de windmolens vorm geven? En welke connecties gaat hij hiervoor gebruiken?

De makkelijke vraag behoeft een korte toelichting. De heer Cohen heeft eerder in deze gemeenteraad ingesproken op het dossier Bedrijventerrein Zandvoort Noord. Hij had toen scherpe kritiek op het bestuur: faalt, verzuimt, zwalkt, meet met twee maten, misleidt, enz, enz…

Tevens stelde inspreker Cohen dat ambtenaren hun hobby’s botvieren op het dossier! Onze vraag is: Kan de heer Cohen dit verduidelijken en aan geven wat hij hiermee bedoelde?

Voorzitter,

Tot zover kandidaat Cohen. Nu aandacht voor de kandidaat namens het CDA, de heer Bluijs. En omwille van de tijd en de correctheid van hetgene ik ga zeggen wil ik u en de heer Bluijs vragen mij te corrigeren wanneer ik iets zeg wat niet klopt.

‘Aanstaand wethouder’ Bluijs blijft naast zijn wethouderschap eigenaar/directeur van zijn bedrijf in drukwerk in de Haarlemmermeer. Het is me zo verteld, dat de heer Bluijs dagelijks begint in de Cruquius en rond een uur elf pas aanwezig is op het raadhuis hier in Zandvoort. Het is dan ook zo dat de heer Bluijs wordt voorgedragen voor een deeltijd-wethouderschap met een vergoeding van 0,8 fte.

Mijn eerste vraag is van praktische aard: Geldt dit als een tussenoplossing en kunt u ter verduidelijking aangeven hoe uw komende jaar er uit gaat zien?

Voorzitter,

De heer Bluijs ambieert de portefeuille financiën met daarnaast een deel zorg. We weten allemaal dat Bluijs die financiën wel in zijn vingers heeft. De combinatie met zorg, vinden wij slecht, maar hier zal ik niet meer over uitweiden, aangezien mijn fractievoorzitter al het nodige hierover heeft gezegd.

Wel heb ik tot slot nog een gewetensvraag voor ‘aanstaand wethouder’ Bluijs, en hiervoor schets ik eerst een korte situatie. Het is mevrouw Bakker die al voor de derde keer dit jaar een afspraak heeft met de wethouder om 11:00 uur in de ochtend op het kantoor van de wethouder. Weer komt zij vertellen over haar gecastreerde kater en die heup die het maar niet wil doen. Zoals gebruikelijk is het druk op de zaak in de Cruquius. En eigenlijk kunt u niet weg!

Wat doet u?

Voorzitter,

Tot zover kandidaat Bluijs. Ben ik aangekomen bij de kandidaat van D66 de heer Sandbergen, en wel om volledig te zijn de heer Andor Sandbergen, tot vandaag wethouder namens het CDA. Wethouder Sandbergen heeft een zware periode achter de rug, zowel op het politieke toneel als in zijn persoonlijke levenssfeer. Wij willen hem nogmaals, en dat mag best hier in het openbaar debat gezegd worden, een hart onder de riem steken.

Op het politieke toneel zijn wij niet gelukkig met de voordracht van Sandbergen. Zeker op het dossier parkeren heeft hij steken laten vallen, en heeft hij in plaats van de materie op te lossen, de puzzel nog eens gehusseld en er een zooitje van gemaakt. Zijn beruchte woorden: “Ik moet toch ook eten”, na dat hij te laat binnen kwam op een informatiebijeenkomst in Oud Noord, zullen hem altijd blijven achtervolgen. Het was een beetje knullig allemaal. Zeker na zijn toezegging in Center Parcs, waarmee hij een regelrechte motie van wantrouwen verdiende.

Het verliep anders, en het is zeker het doorzettingsvermogen geweest van de wethouder om de rit uit te zitten, want dat was zoals ik begreep de bedoeling. Wethouder Sandbergen heeft namelijk eerder aangegeven geen wethouder meer te willen zijn in de komende periode.

Hoe veranderlijk kan een mens zijn, als nog geen paar maanden later je wordt voorgedragen als kandidaat namens D66.

Een nieuwe start, een nieuwe ronde, zullen we maar denken.

Ook voor de kandidaat van D66 heb ik een vraag na een korte uiteenzetting. In het raadsvoorstel staat dat de intentie is dat de heer Kuipers u vanaf 1 juli gaat aflossen.

Gaat u de komende anderhalve maand zijn portfeuilles voorbereiden, of blijft u op uw eigen portefeuilles zitten?

Tot zover!