Maandelijks archief: februari 2016

Rode kaart Challik

Na de beantwoording van vragen van PvdA/SZ over het achterhouden van informatie door het college is duidelijk geworden dat het college de gemeenteraad informatie heeft onthouden. Het college was namelijk wel op de hoogte van de samenstelling van de groep statushouders die naar Zandvoort komt. Het college stelt nu dat de gemeenteraad nooit expliciet heeft gevraagd of er Eritrese vrouwen naar Zandvoort komen. De gemeenteraad heeft de vraag juist breder geformuleerd door naar de samenstelling van de groep te vragen. Mijn fractiegenoot Martijn Hendriks heeft dit zelfs al tijdens zijn interpellatie in januari gevraagd.

Waarom het college deze informatie heeft achtergehouden is nog onduidelijk. Wanneer daar geen helder antwoord op komt, betekent dit meteen een rode kaart voor Challik. En mag zij het veld verlaten. Om maar in termen van Leo Steegman (OPZ) te spreken.

Mislukte aanval coalitie

 

uilHet aanzien van de politiek van Zandvoort is tot het laagste niveau gedaald sinds de coalitie van OPZ, D66 en CDA is aangetreden. Vanochtend was de coalitie uitgenodigd om te vertellen over het huisvesten van statushouders in het Spalier. Achter de microfoons van het programma Goedemorgen Zandvoort waren aangeschoven wethouder Challik (OPZ), raadslid Ruud Sandbergen(D66) en commissielid Jan Beelen (CDA). Behalve Challik spraken zij niet over de huisvesting, maar over de opstelling van de VVD in het debat. Zonder argumenten en zich te beseffen dat wij niet aan tafel zaten werden er valse opmerkingen geplaatst.

Speelbal

Het niveau was zelfs zo laag bij de grond dat Eggie Poster (fractievoorzitter OPZ) speelbal werd in het betoog  van Jan Beelen (CDA). In de bewuste raadsvergadering was het namelijk niet de VVD, maar partijgenoot Freek Veldwisch (OPZ) die zijn eigen fractievoorzitter diskwalificeerde door te stellen dat Poster door zijn gezondheid niet meer wist wat hij zegt. Poster had namelijk eerder op de radio en in de raad verteld tegen de plannen van het college te zijn. Veldwisch vond dat niet gepast. “Mijn fractievoorzitter was zenuwachtig en wist niet wat hij zei. Hij is namelijk voor en niet tegen.”

Het klonk allemaal als muziek in de oren van Ben Zonneveld (ZFM). Hij stelde dat niet alleen Poster, maar ook Veldwisch zonder verstand van zaken aan het debat deelnam. Veldwisch moest zich namelijk in de bewuste vergadering een aantal keren verontschuldigen dat hij niet wist waar het over ging.

Pijnlijk

Een mislukte aanval van de coalitie op de VVD. De coalitie heeft zichzelf volledig voor schut gezet op de radio. Het optreden heeft de geloofwaardigheid van OPZ vernietigd.