Dagelijks archief: 15 april 2015

OPENBAAR: Visualisatietool Windparken in de Noordzee

windmolenWe hebben beeld. Op 25 februari heeft de fractie van de VVD Zandvoort een WOB verzoek ingediend om de visualisatietool in het kader van windparken in de Noordzee openbaar te krijgen. Het is gelukt. We hebben de beelden ontvangen. Hieronder staat de reactie van het ministerie met links van de visualisatietool.

Geachte heer Kramer,

U heeft op 25 februari 2015 met een bericht op rijksoverheid.nl met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) om openbaarmaking gevraagd van de visualisatietool in het kader van windparken in de Noordzee. U verzocht deze visualisatie digitaal te ontvangen. Hierbij ontvangt u een link naar de visualisatietool. U ontvangt schriftelijk een besluit op uw verzoek.

 Met vriendelijke groet,

 Mark Verstappen
Projectleider Windenergie op Zee
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Mp4 high-res (154 Mb)

MXF high-res (1,27 Gb)