Dagelijks archief: 11 april 2015

Milieubeleidsplan

windmolenAfgelopen woensdag sprak de commissie Ruimte en Economie over het milieubeleidsplan 2014-2018. Een document vol met plannen om de leefomgeving van Zandvoort te verbeteren. Iets waar de VVD een voorstander van is, alleen niet op de regelzuchtige manier zoals voorgesteld.

D66 en CDA wilden de milieueisen zelfs aanscherpen en hadden schijnbaar niet in de gaten dat ze aan de ene kant ageren tegen windmolens voor de kust en aan de andere kant de Zandvoortse ingezetenen willen opzadelen met meer milieuregels. Ik classificeerde het als hypocriet.

De financiële dekking van de plannen valt of staat namelijk met subsidie uit het Luchterduinenfonds (windmolenpark) van Eneco. Een onzekere factor, aangezien het fonds om het jaar € 45.000 te verdelen heeft over vier gemeenten.

De plannen voor Zandvoort kosten veel meer geld. Dit was aanleiding om de wethouder uit te dagen en te stellen dat het stuk zo in prullenbak kon. Wethouder Challik was het daar mee eens. De coalitie kon alleen nog maar verbaasd kijken.

De wethouder beloofde een nieuw document naar de gemeenteraad te sturen, waarin de financiële dekking niet alleen uit het Luchterduinenfonds komt. Het document hebben we ontvangen, maar is alleen op een aantal regels geel gemarkeerd ten opzichte van het besproken document.

Flop-up Zandvoort

paasbest ZandvoortVolgens mij zijn er nog maar weinig ondernemers die willen investeren in Zandvoort. Toch is er een ondernemer die zijn terras wilde verfraaien met terrasschotten. Voor het paasweekend kreeg de ondernemer mondeling een bouwstop opgelegd. Er volgde een gesprek op het gemeentehuis om te spreken over de situatie, zonder een woord te spreken over een dwangsom, ontving de ondernemer dezelfde dag een brief van de gemeente met een dwangsom om zijn terrasschotten binnen een week af te breken.

De gemeente Zandvoort op zijn paasbest met een negatief advies van de welstandscommissie in bezit om het leven zuur te maken van deze ondernemer.

Ondertussen adverteert de gemeente pagina’s groot om ideeën te vergaren voor evenementen in het dorp. Stop er maar mee, want de moed om te investeren zakt steeds dieper in de schoenen van ondernemers. Vorig jaar lag er een geweldig idee om het Nederland-Zweden-jaar naar Zandvoort te halen. Het college besteedde er geen aandacht aan en voor men het in de gaten had was het Nederland-Zweden-jaar alweer om. Nu vraagt het college aan deze ondernemer mee te denken met de pop-up Zandvoort. Hoe verzin je het!