Maandelijks archief: april 2015

Q25

Q25Nee, het is niet de benaming van een nieuw windturbinepark voor de kust. Het is de ambtelijke benaming van het bestemmingsplan Quarles van Uffordlaan 25. Je zou zo onderhand dit dossier kunnen aanmerken als het Elswoutshoek van Zandvoort. Ook hier willen de eigenaren van de grond een huis bouwen. Alles tot aan de Raad van State aan toe wordt gedaan om de bouw van een huis op het perceel mogelijk te maken. Tot nu zonder resultaat.

Wel kost het de gemeenschap klauwen met geld aan onderzoeken, ambtelijke capaciteit en juridische procedures. De gemeenteraad was met 16 van de 17 stemmen tegen het toestaan van bebouwing op Q25. In een voor een leek onbegrijpelijke rechtsgang wordt nu het College van B&W buitenspel gezet. En mag de gemeenteraad zelf komen opdraven in de rechtszaal.

Tot mijn verbazing adviseert het College om weer opnieuw een bestemmingsplanprocedure te volgen. Terwijl de Raad van State alleen vraagt om een betere motivering van het afgewezen bp Q25. Morgen staat het als raadsvoorstel op de agenda. Een fatsoenlijke behandeling in een commissie heeft de materie niet gehad, aangezien de klok door tikt. Voor diegene die zich net zo verbazen over de gehele gang van zaken, raad ik een recente brief aan van de buren van Q25 te lezen. Zie hieronder een link naar de brief:

Brief buren Q25

Ondertussen begint de parkeigenaar stukken duingrond (als tuingrond?) te verkopen aan de aangrenzende bewoners. Eerder wilde de parkeigenaar niet eens dat zij via hun perceel het park op konden. Verbaas u niet, verwonder u slechts!

OPENBAAR: Visualisatietool Windparken in de Noordzee

windmolenWe hebben beeld. Op 25 februari heeft de fractie van de VVD Zandvoort een WOB verzoek ingediend om de visualisatietool in het kader van windparken in de Noordzee openbaar te krijgen. Het is gelukt. We hebben de beelden ontvangen. Hieronder staat de reactie van het ministerie met links van de visualisatietool.

Geachte heer Kramer,

U heeft op 25 februari 2015 met een bericht op rijksoverheid.nl met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) om openbaarmaking gevraagd van de visualisatietool in het kader van windparken in de Noordzee. U verzocht deze visualisatie digitaal te ontvangen. Hierbij ontvangt u een link naar de visualisatietool. U ontvangt schriftelijk een besluit op uw verzoek.

 Met vriendelijke groet,

 Mark Verstappen
Projectleider Windenergie op Zee
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Mp4 high-res (154 Mb)

MXF high-res (1,27 Gb)

Milieubeleidsplan

windmolenAfgelopen woensdag sprak de commissie Ruimte en Economie over het milieubeleidsplan 2014-2018. Een document vol met plannen om de leefomgeving van Zandvoort te verbeteren. Iets waar de VVD een voorstander van is, alleen niet op de regelzuchtige manier zoals voorgesteld.

D66 en CDA wilden de milieueisen zelfs aanscherpen en hadden schijnbaar niet in de gaten dat ze aan de ene kant ageren tegen windmolens voor de kust en aan de andere kant de Zandvoortse ingezetenen willen opzadelen met meer milieuregels. Ik classificeerde het als hypocriet.

De financiële dekking van de plannen valt of staat namelijk met subsidie uit het Luchterduinenfonds (windmolenpark) van Eneco. Een onzekere factor, aangezien het fonds om het jaar € 45.000 te verdelen heeft over vier gemeenten.

De plannen voor Zandvoort kosten veel meer geld. Dit was aanleiding om de wethouder uit te dagen en te stellen dat het stuk zo in prullenbak kon. Wethouder Challik was het daar mee eens. De coalitie kon alleen nog maar verbaasd kijken.

De wethouder beloofde een nieuw document naar de gemeenteraad te sturen, waarin de financiële dekking niet alleen uit het Luchterduinenfonds komt. Het document hebben we ontvangen, maar is alleen op een aantal regels geel gemarkeerd ten opzichte van het besproken document.

Flop-up Zandvoort

paasbest ZandvoortVolgens mij zijn er nog maar weinig ondernemers die willen investeren in Zandvoort. Toch is er een ondernemer die zijn terras wilde verfraaien met terrasschotten. Voor het paasweekend kreeg de ondernemer mondeling een bouwstop opgelegd. Er volgde een gesprek op het gemeentehuis om te spreken over de situatie, zonder een woord te spreken over een dwangsom, ontving de ondernemer dezelfde dag een brief van de gemeente met een dwangsom om zijn terrasschotten binnen een week af te breken.

De gemeente Zandvoort op zijn paasbest met een negatief advies van de welstandscommissie in bezit om het leven zuur te maken van deze ondernemer.

Ondertussen adverteert de gemeente pagina’s groot om ideeën te vergaren voor evenementen in het dorp. Stop er maar mee, want de moed om te investeren zakt steeds dieper in de schoenen van ondernemers. Vorig jaar lag er een geweldig idee om het Nederland-Zweden-jaar naar Zandvoort te halen. Het college besteedde er geen aandacht aan en voor men het in de gaten had was het Nederland-Zweden-jaar alweer om. Nu vraagt het college aan deze ondernemer mee te denken met de pop-up Zandvoort. Hoe verzin je het!