Stasi-praktijken?

Donderdag verscheen er in het nieuws een bericht over maffiapraktijken in de gemeente Bloemendaal. Niet veel later werd het bericht gedeeld in de Facebook-groep ‘POLITIEK CAFE ZANDVOORT‘. De reacties op het artikel leggen direct een link met de gemeente Zandvoort. Prominente leden van GBZ en het CDA vinden het tijd dat in Zandvoort ook de beerput open gaat. Dieptepunt is een reactie van een voormalig buitengewoon raadslid:

Een groep zelf-uitverkoren ambtenaren houden er Stasi-praktijken op na. Hebben toegang tot alle burger-gegevens en in plaats van de burgers te dienen, wat dus gewoon hun taak is, gaan ze die tegenwerken. Schaf dan de hele ambtenarij maar af en dan krijgen we 1x per jaar een inschrijving voor werkzaamheden op een tijdstip door ONS bepaald. Revolution NOW!

Houd je mond of kom met bewijs.

Niet zo lang geleden heb ik fel uitgehaald naar een kandidaat-wethouder, die in het verleden ook het ambtenarenapparaat van maffiapraktijken beschuldigde. De burgemeester hield wijselijk zijn mond, maar schaarde zich uiteindelijk achter de coalitiepartijen, die het balletje terugkaatsten door mij aan te vallen op mijn toon.

Dit loopt echt de spuigaten uit!

Een Reactie op “Stasi-praktijken?

 1. Beste Jerry,

  ik ga niet mijn mond houden en ik hoop dat je het lef hebt dit bericht te laten staan. Wat ik bedoel met Stasi? De Stasi in de DDR hield in de gaten of burgers politiek “incorrect” gedrag vertoonden. Het leven van (politieke) tegenstanders ten tijde van de DDR werd ontwricht. Tegen personen werden tactieken gebruikt als chantage en het organiseren van mislukkingen in het beroeps- en privé-leven. In oppositionele groepen werd getracht tweedracht te zaaien via infiltratie.

  Naar mijn mening, en dat is dus mijn persoonlijke mening en niet die van de partij waarbij ik ben aangesloten, spelen er ook dit soort zaken in Zandvoort. Ik ben o.a. vertrokken uit Zandvoort omdat mijn buren het nodig vonden om in hun onverkoopbare woning kamers te verhuren aan 9 Ierse havenwerkers die regelmatig vrouwen mee naar huis namen. Het leek wel een hoerenkast in het weekeinde met in extase schreeuwende en kreunende vrouwen tot diep in de morgen en iedere doordeweekse dag vanaf 5 uur in de morgen herrie en lawaai als men opstond. Daarna, gevloek, geraas en getier op straat als er weer eens een bekeuring op het pendelbusje zat en vooral veel en hard praten onder mijn slaapkamerraam om kwart over 5, half 6 in de morgen.

  Vanaf 5 uur in de middag kwamen ze weer thuis en de herrie begon weer tot een uur of twaalf. De deur naar ons tuintje open laten staan was er niet meer bij, want er werd zowat iedere dag vlees geroosterd buiten en vette walmen waaiden dan naar binnen. Schijt aan de buren was met name hier van toepassing. In het weekeinde klommen ze over mijn schuurtje en liepen zo stomdronken door mijn tuin, hielpen mijn meubilair aan gort door er op te staan om in de achtertuin van de woning te komen omdat ze niet allemaal een sleutel hadden. Ladders werden o.a. bij mij weggehaald om met hun dronken harses de ladder op te klimmen om zo binnen te kunnen komen. Want ja, er stond een ranzige dame buiten bij de voordeur te wachten totdat de deur openging. En als je er wat van zei, kreeg je een grote bek. Ik heb hierover 2 jaar (!) geklaagd bij de gemeente en er is uiteindelijk wat aan gedaan maar natuurlijk veel te laat. Als dit bij iemand anders was geweest met kennissen in het ambtenaren apparaat, dan was er natuurlijk veel eerder opgetreden denk ik zo. Er zijn mij inmiddels talloze voorbeelden aangereikt van zaken die niet door de beugel kunnen en die zich in Zandvoort af hebben gespeeld of zich nog steeds afspelen. En het is mijn indruk dat dit nog maar het topje van de ijsberg is. Misschien dat er nu nog veel meer zaken naar boven komen. Dus je wilt bewijzen? Hier zijn ze:

  Voorbeeld 1. Je mag niet meer in je eigen voortuin parkeren en al helemaal niet meer in die gebieden waar een parkeerregime geldt. Er wordt doodleuk in het bestemmingsplan opgenomen in een bijna onvindbare ‘clausele’ dat je alleen nog maar mag parkeren in het denkbeeldige verlengde van een parkeergarage, de oprit dus. Leg mij dan eens uit waarom er niet gehandhaafd wordt op de Kostverloren waarbij bij een kindertehuis de complete voortuin en dus aangezicht is veranderd in een oerlelijke parkeertuin? Wanneer wordt de situatie hersteld zoals hij was?

  Voorbeeld 2. Op het Schelpenplein staat een woning waarbij de voor/zijtuin is verbouwd tot een parkeerterrein. De gemeente Zandvoort heeft hiervoor een lantaarnpaal verplaatst en de stoeprand aangepast (wie heeft dat betaald eigenlijk) en waarom mag er hier wel worden geparkeerd in de voortuin en mogen anderen dat niet?

  Voorbeeld 3. Een bewoner iwilde een schutting rondom zijn woning maar dit mocht niet omdat ‘het zicht op het groen zou worden onttrokken aan de openbare weg.” Er ligt alleen geen gras en er staat geen boom of struik in de tuin. Anderen kunnen weer wel een muur van 2 meter hoog metselen zonder problemen. Conclusie: gewoon willekeur en vriendjespolitiek.

  Voorbeeld 4. Een bewoner heeft een dakterras gemaakt maar ook dit mocht niet van de gemeente en voor veel geld moest het aangelegde dakterras worden aangepast vanwege ‘inkijk’ op omliggende woningen. Dat er rondom allerlei (hogere) flats staan die ook inkijk geven, deed niet ter zake. Via google earth was men er achter gekomen. Sinds wanneer is Google Earth een ‘tool’ voor de gemeente Zandvoort voor burgertje pesten? Diezelfde bewoner heeft bijna 20 maanden na een renovatie van een loszittende gevel, alsnog een rekening gekregen wegens het plaatsen van een stellage op gemeentegrond want ‘er was een foto opgedoken’. Moet de bouwonderneming die op het LDC bezig is, ook precario betalen wanneer hij auto’s en/of bouwmaterialen neerzet op de Prinsesseweg. Zo nee, waarom eigenlijk niet? Is dan vanwege de twee maten waarmee gemeten wordt of steekt er wat anders achter?

  Voorbeeld 5. Een andere bewoner heeft een auto onderhoudsbedrijf aan huis en kreeg het voor elkaar in een straat waar een beperking geldt per huis voor parkeervergunningen, om 6 parkeerverguningen te ‘regelen’, twee op kenteken en 4 bezoekerspassen en dat terwijl anderen in diezelfde straat er niet één kregen omdat ‘de straat al aan het maximum zat.” Dat is toch wel heel vreemd. Ook vreemd is, dat deze Zandvoortse inwoner maar liefst een jaar lang een autowrak kon neerzetten met lekke banden in een parkeervak zonder handhaving. Dat is het dan toch wel vreemd dat als iemand anders zijn auto niet in een vak zet maar mét vergunning, binnen het uur een bekeuring krijgt wegens ‘hinderlijk parkeren’ terwijl er geen hinder was en er nergens een bord hangt dat je in een vak moet parkeren. En het is een erg vreemde zaak dat de ene inwoner 6 vergunning krijgt en een ander helemaal niks. Ook hier weer, naar mijn mening, vriendjespolitiek.

  Voorbeeld 6. Er zijn huiseigenaren die in het centrum diverse woningen hebben opgekocht en deze woningen zonder problemen kunnen verhuren aan toeristen. Zonder de juiste vergunningen, terwijl andere inwoners dit niet mogen van de gemeente en hiervoor ook geen vergunning krijgen. Dat is meten met twee maten maar de reden hierachter is mij niet bekend. Trek hieruit je eigen conclusie.

  Voorbeeld 7. De gemeente Zandvoort mag overal zonder vergunning bomen kappen (Zandvoortselaan en de weg naar de begraafplaats) terwijl de burger, die een hinderlijke boom in zijn eigen tuin wil kappen, dit pas na lange tijd mag en als hij alvast begint, wordt de aanvraag afgewezen en wordt er een bekeuring gegeven omdat al begonnen is zonder toestemming. Maar niet altijd. Het ligt er aan wie het is. De bomen op de Zandvoortselaan (jeweetwel, voor de peperdure rotonde waaraan de gemeente (lees: VVD-wethouder Tates) al opdracht voor had gegeven om aan te beginnen ten koste van een tuin van de eerdergenoemde woning waar zonder vergunning kamers verhuurd zouden worden. Het stak alleen iets anders in elkaar. Maar ook hier is door het raadplegen van (overigens onvolledige) informatie getracht een stuk grond af te troggelen.

  Voorbeeld 8. Als je je nieuwe dakraam, waarvoor je een dure vergunning voor moet aanvragen en een dure tekening moet indienen en centimeter te groot maakt, wordt er gehandhaafd want dat mag niet. Maar bij de één wordt nauwkeurig alles opgemeten en de ander wordt met rust gelaten. Het ligt er aan wie het is. Als de bouwer van het LDC gewoon, hoppa, een hele etage erop laat zetten die afwijkt van tekening, dan wordt er NIET gehandhaafd. Ook weer meten met twee maten.

  Voorbeeld 9. Een ondernemer wil een onooglijk pand neerzetten in het midden van Zandvoort en krijgt daarvoor een vergunning. Qua afmetingen (hoogte) en kleurstelling wijkt het pand af van de omgeving. De vergunning wordt gewoon verstrekt. Een inwoner die een straat verderop woont, wil zijn pand vergroten door een stukje van de tuin bij de keuken te trekken. Hij krijgt na het indienen van diverse dure bouwtekeningen geen vergunning omdat het pand dan niet meer zou passen in de rest van de omgeving. Alweer meten met twee maten.

  Voorbeeld 10. Een andere inwoner wil een gedeelte van het onooglijk lelijke kale plein bij zijn woning trekken met de mogelijkheid zijn auto dan in zijn tuin te zetten. Dit mocht niet ‘omdat er kabels in de grond lagen en die moesten dan verplaatst worden a 20.000 euro vanwege precario-inkomsten van de gemeente Zandvoort” en ‘als u een huis met tuin wilde hebben, dan had u een huis met tuin moeten kopen en dat heeft u destijds niet gedaan.’ Brutaliteit van ambtenaren ten top. Geen medewerking, alleen maar tegenwerking. Er moest maar een hondentoilet op het plein komen “want u klaagt toch zo over hondenpoep in de straat?” etc. etc. en “Nee, we gaan er niet aan meewerken dat u een mooie tuin krijgt waarin u straks voor niets kunt parkeren.” Terwijl een andere inwoner in het centrum het voor elkaar krijgt dat een parkeerplaats naast de woning wordt weggehaald middels een groot kruis (wie bepaald dat dan eigenlijk), een groot hek mocht maken naar de tuin waar géén garage is en daar de auto neer mag zetten. Trek zelf je conclusie!

  Voorbeeld 11. Een ondernemer die niet aan het werk is, is op het strand tijdens een feestje er getuige van dat vooraf aan een decibel/geluidscontrole een gemeentelijke ambtenaar naar de eigenaar van de onderneming gaat om ‘iets’ te vertellen. Vervolgens loopt de eigenaar naar de discjockey toe, de muziek wordt zachter gezet en buiten zien de bezoekers na een kwartier mensen rondlopen die geluidsmetingen doen. Alles is goed, blijkbaar, en de mensen van de geluidmetingen gaan weer weg. Vervolgens komt dezelfde ambtenaar weer naar de eigenaar toe en even later gaat de muziek weer harder alsof er niks aan het handje is. Aan u en de andere lezers laat ik het over hieruit een conclusie te trekken.

  Met deze voorbeelden wil ik aangeven dat er wel degelijk met twee maten wordt gemeten binnen Zandvoort en dat er langzaamaan Stasi-achtige praktijken de kop op steken. Het is maar net wie je bent. Een gedeelte van het ambtenarenkorps in Zandvoort vertoond dit gedrag, ik heb het zelf meegemaakt. Je bent voor ze of je bent tegen ze en ben je tegen ze dan krijg je ze ook tegen je in het harnas. Dan krijg je niks meer voor elkaar en wordt je dwarsgezeten. Dat bedoel ik met de Stasi-praktijken. Ik hoef hier geen namen te noemen, het zijn zaken die mij in vertrouwen zijn gezegd en het is MIJN mening en niet die van de partij waarbij ik ben aangesloten. Ik heb mijn eigen mening en trek mijn eigen conclusies. Het is tijd dat er een cultuuromslag komt binnen de gemeente Zandvoort en de rotte appels moeten uit de mand. Dat is niet mijn taak. En, don’t kill the messenger. Het is niet verzonnen wat hier staat maar weergegeven op basis van aangedragen feiten. Veel zaken die ik hier noem zijn gewoon te zien als je rondwandelt door de straten en buurten die ik noem.

  Meten met twee maten is bij de gemeente Zandvoort een gewoonte geworden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s