Dagelijks archief: 11 februari 2013

Interpellatie Koninginnebuurt

verkeersbordenDe VVD Zandvoort wenst interpellatie over het verkeersbesluit van het college om weer tweerichtingsverkeer in te stellen in de Koninginnebuurt.

Geachte voorzitter,

In 2010 is de Koninginnebuurt heringericht en is in een aantal straten eenrichtingsverkeer ingevoerd. Het college overweegt nu daar weer tweerichtingsverkeer van te maken. De gemeenteraad is langs een aantal wegen op de hoogte gesteld van veel bezwaren tegen deze aanpassingen. Naar aanleiding hiervan verzoek ik u, de volgende vragen in de eerstvolgende raadsvergadering aan de orde te mogen stellen:

1. Wat is de aanleiding geweest om het eenrichtingsverkeer in de Koninginnebuurt te heroverwegen?
2. Zijn er concrete klachten, bezwaren of brieven uit de buurt gekomen waaruit ontevredenheid bleek over de inrichting met eenrichtingsverkeer?
3. Hebben deskundigen het college geadviseerd tot aanpassingen in de inrichting?
4. Heeft het college bij deze aanpassingen rekening gehouden met de opvattingen van de buurt, zoal die in 2009/2010 naar voren kwamen?
5. Is er indertijd afgesproken om de herinrichting uit 2010 te evalueren?
6. Zo ja, is deze evaluatie al gehouden of gepland?
7. Indien deze evaluatie al is gehouden, wat is de conclusie?
8. Indien niet, waarom wacht het college de evaluatie niet af?
9. Zijn er voor de eventuele aanpassingen in deze buurt middelen gereserveerd? Wordt met deze aanpassingen geen kapitaal vernietigd?

Zandvoort, 10 februari 2013

E. Verheij – de Haas
VVD