Dagelijks archief: 25 januari 2013

Verkeersborden idioterie

verkeersbordenIn 2009 zijn bij de herinrichting van de Koninginnebuurt een aantal wegen versmald om het mogelijk te maken aan beide zijden van de weg parkeerplaatsen te realiseren. Een logisch gevolg van het versmallen van de weg was het invoeren van eenrichtingsverkeer, immers twee auto’s konden elkaar niet meer passeren. En dan opeens uit het niets besluit het college (in november) om weer tweerichtingsverkeer in te voeren. De bewoners maakten massaal bezwaar tegen het besluit van het college. Vandaag heeft het college het verweer gestuurd op de bezwaarschriften.

En toen brak me klomp. Het invoeren van tweerichtingsverkeer komt voort uit de wens van de Gemeenteraad en het College om het aantal verkeersborden in Zandvoort te verminderen.

Dus omdat we minder verkeersborden willen, gaat het college de verkeersstructuur aanpassen? Welk collegelid verzint zo iets? In Zandvoort hebben we voor ieder wissewasje een verkeersbord, maar toch zeker niet in de Koninginnebuurt? Of is er een maximum gesteld aan het aantal verkeersborden in een buurt? En waarom alleen in de Koninginnebuurt, wanneer volgen de andere buurten in Zandvoort met ‘teveel’ verkeersborden? Wat is er leidend de verkeersstructuur of het aantal verkeersborden?

U past de wegen niet aan in de Koninginnebuurt om vervolgens te melden dat de verkeersveiligheid zal toenemen door het invoeren van tweerichtingsverkeer. Passeren ach geen probleem, er is er altijd wel eentje die achteruit rijdt. Koekoek! Lekker verkeersveilig!

Welke prioriteit heeft dit besluit in een tijd van bezuinigen? Hadden deze twee ambtenaren van verkeer niet beter met het parkeren aan de slag kunnen gaan? We wachten nu al tijden op een voorstel om de parkeertarieven te verlagen. In wiens belang is het invoeren van tweerichtingsverkeer? Wie heeft hier om gevraagd? Stond dit in de beleidsagenda? En hoeveel ambtelijke capaciteit heeft dit tot nu toe gekost?

De buurt wil het niet, maar het college drukt het gewoon door. Ongelofelijk!