Dagelijks archief: 29 augustus 2012

Onontkoombare uitgave

Het college heeft besloten om 4.000 Euro subsidie te geven aan de Ondernemers Vereniging Zandvoort (OVZ) voor het oprichten van een webshop voor Zandvoortse ondernemers. Een zeer goed initiatief van het OVZ, maar om hier als gemeente subsidie voor te geven vind ik onverstandig. Zeker na het betoog van wethouder Toonen om alleen nog onontkoombare uitgaven te doen.

Eerst heeft het college al besloten om (toch) subsidie te geven voor de ijsbaan. En nu geven ze subsidie aan het OVZ voor bedrijfsdoeleinden. Het einde is zoek. De eerste rondvraag van het nieuwe politieke seizoen: Wat verstaat het college onder onontkoombare uitgaven?