Handhavingsoorlog

Van diverse inwoners heb ik begrepen dat het college wil gaan handhaven op illegale bouwwerken in het bestemmingsplan Centrum. Aanleiding is een nieuw bestemmingsplan voor het centrum, waarvoor een retrospectieve toets* is uitgevoerd. Het huidige bestemmingsplan Centrum heeft bij de vaststelling de nodige vraagtekens bij de gemeenteraad opgeroepen, dat er is besloten een bestemmingsplan op de feitelijke/gewenste situatie vast te stellen.

Hiervoor heeft de gemeenteraad een Plan van Aanpak vastgesteld, het volgende is afgesproken:

Er dient bij elk bestemmingsplan in de voorbereidingsfase een volledige retrospectieve toets door Handhaving (VVH/HH) te worden opgesteld, zodat op basis van de juiste gegevens besluiten kunnen worden genomen. Elk pand en perceel dient te worden beoordeeld (maatwerk) en bekeken te worden welke vergunningen zijn afgegeven en of en hoe lang en in welke mate er sprake is van illegale situaties. De gegevens van BAG/WKPB1 kunnen hierbij als hulpmiddel worden gebruikt. Tot nog toe werd de retrospectieve toets op basis van een quick scan onderzoek door Handhaving gedaan. Illegale situaties dienen aan het college te worden voorgelegd. In beginsel dient op illegale situaties gehandhaafd te worden. Het college zal op basis van de retrospectieve toets een gemotiveerde (juridisch houdbare) keuze kunnen maken. Handhaven of in het bestemmingsplan opnemen (legaliseren).

Het Plan van Aanpak zou gereed zijn op 14 april 2012, n.a.v. de berichten heb ik het college om opheldering gevraagd. De volgende vragen heb ik gesteld:

Welke gemotiveerde (juridisch houdbare) keuze heeft u gemaakt?Hoeveel illegale situaties zijn er geconstateerd?

Hoeveel illegale situaties gaat u handhaven? Hoeveel eigenaren heeft u al benaderd?

Wanneer gaat u de gemeenteraad informeren over de voortgang van het Plan van Aanpak?

Tevens heb ik begrepen dat inwoners, die hun illegale bouwwerk moeten afbreken, een handhavingsverzoek hebben ingediend op een illegale situatie van de Blauwe Tram (semi-gemeentelijke gebouw). Een in mijn ogen volstrekt logische reactie op uw beslissing om te gaan handhaven op de illegale situatie bij hen.

Eerder heb ik u gewezen op de illegale situatie van de Blauwe Tram, dit naar aanleiding van een aantal handhavingszaken. Ik heb u gevraagd om eerst als gemeente de zaakjes goed op orde te hebben voordat u bij anderen gaat handhaven. U hebt de gemeenteraad vervolgens geïnformeerd dat u de situatie wilt legaliseren.

Graag wil ik weten of anderen ook de mogelijkheid hebben (gehad) om illegale situaties te laten legaliseren?

Hoe communiceert u met eigenaren van illegale situaties?

Wanneer is de procedure om de dakinstallaties van de Blauwe Tram te legaliseren gestart? En wanneer is deze afgerond?

Kort samengevat, het college gaat wel handhaven op illegale situaties bij inwoners, maar vergeet de eigen illegale situaties. Op 30 augustus 2011 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd, en we wachten nog steeds op actie!

*) Een retrospectieve toets geeft aan welke situaties in bouw en gebruik er bestaan die niet in overeenstemming zijn met de vigerende bestemmingsplannen en verleende vrijstellingen. In deze toets wordt aangegeven in welke situaties een nieuwe bestemming wordt gegeven, waarmee een strijdige situatie gelegaliseerd wordt.

Een Reactie op “Handhavingsoorlog

  1. zo een koekje van eigen deeg???

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s