Dagelijks archief: 11 januari 2012

Don Quichot

“Op dit ogenblik kregen zij dertig of veertig windmolens in zicht, die daar staan in de velden, en zodra Don Quichot ze zag, zeide hij tot zijn schildknaap: ‘Het lot beschikt onze aangelegenheden boven al onze wensen; want zie vriend Sancho Panza, ginds doemen ons dertig geweldige reuzen op, of een paar mee – wat zou het ? – met dewelken ik slag denk te leveren en wien ik allen het leven zal ontnemen. Daarna zullen wij ons verrijken met den op hen gemaakten buit; want dit is goede en wettige oorlog en het is godgevallig werk zulk gemeen gespuis van het oppervlak der aarde weg te vagen.’

‘Wat voor reuzen ?’ zei Sancho Panza.

‘Die je daar ginds ziet’, antwoordde zijn meester, ‘met die lange armen. Daar zijn er zelfs bij van wel twee mijl lang.’

Zo beloofde de landelijke VVD tijdens de verkiezingen de subsidiekraan voor windmolens op land en zee te gaan dichtdraaien. Eneco was nog op tijd en heeft zijn emmers kunnen vullen met een subsidie voor de realisatie van een windmolenpark (Q10) voor de kust van Noordwijk en Zandvoort. Het exacte bedrag aan subsidie schijnt bijna één miljard Euro te zijn.

Gisteravond was er een presentatie van Eneco op een speciale informatiebijeenkomst in Zandvoort over het windmolenpark Q10. Eneco beweerde dat de komst van de windmolens zo goed als zeker is, maar dat er wellicht nog een wijziging komt om een aantal grotere windmolens te plaatsen met een hoogte van 175 meter.

De verleende vergunning is een gelopen race, zo is deze in de Staats Courant en Volkskrant gepubliceerd. Op dit moment loopt er nog één beroepsprocedure van het Productschap Vis tegen de vergunning. Opvallend is dat er geen enkele kustgemeenten bezwaar heeft gemaakt. Waarschijnlijk niet zo verwonderlijk als er in de vergunning de locatie alleen als Q10 is aangeduid. De plaatsnamen Noordwijk en Zandvoort stonden in ieder geval niet vermeld in de publicatie.

Wethouder Göransson wil de strijd nog niet opgeven, en heeft aangekondigd gezamenlijk met andere kustgemeenten de komst van de windmolens tegen te gaan. Vooral de komst van grotere windmolens moet worden tegengegaan, alleen is het volgens de wethouder moeilijk om als gemeente bezwaar te maken tegen deze wijziging. Het besluit valt namelijk onder de crisis- en herstelwet, waardoor het voor een gemeente lastig is om in beroep te gaan.

Zo waren er nog een aantal mogelijkheden, die in het bijzijn van Rijkswaterstaat en Eneco aandachtig werden aangehoord, en tot slot met een applaus vanaf de publieke tribune werden ontvangen.