Dagelijks archief: 24 december 2011

Nazihek

Nazihek Buchenwald Zandvoort“Verwerpelijk”, zo betitelde vanmorgen mijn fractievoorzitter het in aanbouw zijnde hek in Bentveld in de uitzending van Goedemorgen Zandvoort. De landelijke media zitten er boven op, en de burgemeester van Zandvoort schiet vervolgens in de verdediging door te stellen dat het hek voor meerdere interpretaties vatbaar is.

Het is verwerpelijk en burgemeester u bent misleid. De ontwerpers van het hek zitten doodleuk in de uitzending van DWDD te vertellen dat zij extremen op zoeken in hun werk. En je hoeft niet altijd goed nieuws te brengen. Op de klok in het oorspronkelijke ontwerp staat de Latijnse vertaling van ‘Jedem das seine’. Deze tekst staat op het hek van het voormalige concentratiekamp Buchenwald. In het Nederlands ‘Iedereen het zijne’, “het is eigenlijk een hele luchtige uitspraak”, zoals de ontwerpers stellen. Tevens stellen ze dat er touringcars naar Buchenwald gaan en dat men ook met een zak popcorn op schoot naar een oorlogsfilm kijkt.

Twee schoorstenen met rook als toegangspoort en een gevlochten hek van gemoffeld metaal. Ik ben vooral zeer benieuwd hoe de welstandcommissie dit hekwerk aan de welstandseisen heeft getoetst.

Ik vind het hekwerk, of liever gezegd kunstwerk, kwetsend. Het is door de media al bestempeld als Nazihek, en heeft voor velen te veel associaties met concentratiekampen. In de bewuste uitzending van DWDD komt nog een tafelkleed met een geborduurde afbeelding van een concentratiekamp ter sprake. De ontwerpers stellen dat je niet altijd een bloemetjesmotief hoeft te ontwerpen. Waarop vervolgens wordt meegedeeld dat het Groninger museum het tafelkleed heeft geweigerd te exposeren. Het was voor het museum een breekpunt om de expositie van Studio Job af te blazen, en dat moet ook het Nazihek voor Zandvoort zijn.

Met de uitleg van de ontwerpers had de vergunning wellicht nooit worden vergund. Helaas, is de vergunning al verleend. Erg vervelend vind ik dat het college vervolgens in de verdediging schiet. Men heeft zitten slapen op de bewuste afdeling bouwvergunningen en is misleid met waarschijnlijk een mooi verhaal van een ‘pindafabriek’. Ik kan me niet voorstellen dat het verhaal zoals verteld op TV aan de welstandscommissie is meegedeeld.

Genoeg aanleiding voor de VVD om het college hierop aan te spreken, en dit in de eerst volgende raadsvergadering aan de orde te stellen. Wellicht een extra raadsvergadering om de schade te beperken. Zandvoort wordt op het moment door de media door het slijk gehaald, en het is nu aan de gemeenteraad om het college hierop aan te spreken.

Reagan zou zeggen: “Mr. Meijer, open your eyes. Mr. Meijer, Mr. Meijer, tear down this gate!”