Dooddoener

Veiligheidsregio Kennemerland

Het moet niet gekker worden! Een college dat gaat bepalen wat wel en geen zinvolle informatie is. Zo is er vandaag eindelijk een memo gekomen over de besluiten van de VRK. Tevens zijn de vragen van Sociaal Zandvoort en GBZ beantwoord.

Gelezen het antwoord op een vraag van GBZ of zij een overzicht van alle woningen met een verhoogd risico (woningen zonder tweede vluchtweg) kunnen krijgen, vraag ik me af of het college denkt nog in de regententijd te leven. Het antwoord: Wij vinden het niet zinvol om overzichten te verstrekken die niet relevant zijn. Met de betrokkenen zal in overleg worden getreden. Het gaat om 63 woongebouwen.

Hoezo niet relevant?

Er wordt naar gevraagd, en u heeft deze informatie met de raad te delen. Hoe zinvol u de vraag of informatie vindt is pas eens totaal niet relevant. Ook ik wil graag een overzicht, in de Zandvoortse courant staat dat het om 60 woningen gaat. Woongebouwen is van een totaal andere orde. Per woongebouw gemiddeld 10 woningen is toch gauw 600 woningen.

U denkt het vervolgens allemaal weer eens zelf te gaan oplossen, bemoeienis van de raad wordt niet gewenst. En gaat vervolgens de raad een vraag stellen in een antwoord aan GBZ. Het is op de vraag of het wettelijk verplicht is om een tweede vluchtweg aan te leggen. Het antwoord: Nee, dat is niet wettelijk verplicht. De essentie van de discussie is echter een andere. Vindt u het  ontbreken van een tweede vluchtweg vanuit veiligheidsoogpunt verstandig voor de bewoner en dient de samenleving de meerkosten voor een verantwoorde oplossing daarvan structureel te dragen? Het college vindt van niet en zal daarover met betrokkenen in gesprek gaan.

Het college gaat de boel verdraaien, en probeert de bal terug te kaatsen. Nou hier heeft u het balletje weer terug. Ik vind het rond uit schandalig dat inwoners van woningen zonder tweede vluchtweg moeten opdraaien voor het financiële wanbeleid van de VRK. Zonder dit wanbeleid had Zandvoort zijn ladderwagen kunnen behouden, en was er niet de noodzaak om deze mensen te benaderen met het verzoek mee te werken aan een tweede vluchtweg.

Vervolgens gaan bij de volgende passage uit de memo mijn haren echt rechtovereind staan:

Het valt het college in de huidige discussie op dat een aantal zaken door elkaar wordt gehaald, er onjuistheden worden geponeerd en de (mogelijke) onrust wordt versterkt. Wat het college betreft zijn dat ongewenste effecten voor de Zandvoortse samenleving. Namens het college roep ik u op het vooral over de feiten te hebben en geen uitspraken te doen die het verdergaande traject bij de VRK ongunstig beïnvloeden.

Welke onjuistheden worden geponeerd? Graag voorbeelden, anders is dit weer eens zo’n dooddoener!

13 Reacties op “Dooddoener

 1. En zo verschijnt in de mailbox in eens een lijstje met een eerste inventarisatie van woongebouwen met een verhoogd risico. Zie hieronder een lijst van straten en het aantal woongebouwen met een verhoogd risico:

  flats:

  Keesomstraat 4
  Flemingstraat 3
  Lorentzstraat 5
  Celsiusstraat 1
  Burg. van Alphenstraat 1
  T. Hiddestraat 1
  van Galenstraat 2
  de Ruyterstraat 1
  Jac. van Heemskerkstraat 1
  Burg. van Fenemaplein 1
  Schuitengat 1
  Favaugeplein 1
  Seinpostweg 1
  Cort van der Lindenstraat 1
  Hogeweg 1
  Brederodestraat 1
  Sophiaweg 1

  portiekflats:

  Flemingstraat 1
  Linneausstraat 4
  van Lennepweg 13
  Witte Veld 1
  Burg. van Alphenstraat 3
  T. Hiddestraat 5
  Trompstraat 7
  de Ruyterstraat 5
  Jac. van Heemskerkstraat 5
  Burg. van Fenemaplein 5
  Favaugeplein 8
  Friedhofplein 1
  Patrijzenstraat 2
  Leeuwerikkenstraat 3

 2. Adri Bisenberger

  Meneer Kramer, hoe langer jullie dictator Tates daar laten zitten, hoe gekker het inderdaad gaat worden. Dit ******, die in elk project zijn vette kluiven heeft zitten en zijn hele troep schoothonden in de raad onder de duim weet te houden met God weet wat, moet met onmiddelijk ingang verwijderd worden. Actually to cut out all the rot in council, zou er een referendum onder the Zandvoortse bevolking moeten worden gehouden, met als doel nieuwe verkiezingen.

 3. Adri Bisenberger

  @ Jerry:…en je kan natuurlijk wel op je klompen natellen dat een aantal van die panden zal worden gesloopt tot meerdere glorie van Tates’ projectontwikkelaars en hun portefeuilles.

 4. Adri, ik weet alleen dat de flat op de Sophiaweg met de tijd zal verdwijnen. Ik wil dat het college eerst maar eens laat zien, dat ze het project LDC zonder al teveel kleerscheuren kunnen afronden. Voorlopig geen nieuwe projecten als het aan mij ligt, de gemeente Zandvoort heeft gewoon te weinig kwaliteit in huis! Zo heb ik een voorgevoel, dat vele Verenigingen van Eigenaren van o.a. portiekflats, niet staan te popelen om zelf op te draaien voor de realisatie van een tweede vluchtweg. Wat gebeurt er als een aantal niet willen meewerken? Zal de ladderwagen dan worden gestationeerd in Zandvoort, i.p.v. Haarlem.

 5. Adri Bisenberger

  Na al die jaren is een tweede vluchtweg volgens het fijne college opeens een issue? Laat me niet lachen. Dat is alleen maar een excuus waarop als het ze zo uitkomt, verder op geborduurd kan worden up to and including demolision. In de end, if this is going to be (or already is) a law, hebben de Vereniging van Eigenaren niks te vertellen. Je dwing ze om mee te werken and anders doet de gemeente het zelf op hun kosten. Je kunt Tates and his lapdogs niet z’n gang maar laten gaan. Ik weet wel dat je niet kan regeren by referendum, maar dit soort zaken gaan alle Zandvoorters aan and they should be polled about these issues. Like tey should have been polled about 70 euro parking fines in the NIMBY areas, the demolition of Het Gemeenschapshuis, die bouwput in het middenvan het dorp and the road furniture all over the place to annoy every weggebruiker. Zandvoort wants tourists, but they make it as difficult as possible to get to the place and once there, they’re being ambushed by the parking gestapo.

 6. Hallo Jerry,

  het Besluit Veiligheidsregio’s van 24 juni 2010, bevat artikel 3.2.1. Hierin staat het volgende:

  Artikel 3.2.1
  1. Het bestuur van de veiligheidsregio hanteert bij het vaststellen van de opkomsttijden van een basisbrandweereenheid de volgende tijdnormen:
  a. vijf minuten bij gebouwen met een winkelfunctie met een gesloten constructie, gebouwen met een woonfunctie boven een gebouw met een winkelfunctie of gebouwen met een celfunctie;
  b. zes minuten bij portiekwoningen, portiekflats of gebouwen met een woonfunctie voor verminderd zelfredzamen;
  c. acht minuten bij gebouwen met een andere woonfunctie dan bedoeld onder a en b, of met een winkelfunctie, gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie of logiesfunctie, en
  d. tien minuten bij gebouwen met een kantoorfunctie, industriefunctie, sportfunctie, bijeenkomstfunctie of een overige gebruiksfunctie.

  Daarin staat dus, dat de opkomsttijd van een basisbrandweereenheid zes minuten is voor gebouwen met een woonfunctie voor verminderd zelfredzamen. Maar wat is nu een verminderd zelfredzame? Antwoord hierop staat in de lesbrief “Brandweerhulpverlening aan verminderd zelfredzame personen” van het Nederlands Instituut voor de Fysieke Veiligheid en dat is als volgt:

  Zo’n 18% van de Nederlanders is verminderd zelfredzaam, zoals slechtzienden, doven, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, ouderen en kinderen jonger dan 14 jaar. Slechts een klein deel van deze mensen woont in speciale instellingen. Steeds meer verminderd zelfredzame personen wonen zelfstandig in reguliere woningen. Hierdoor, maar ook ten gevolge van de toenemende vergrijzing, zal de brandweer in de toekomst steeds vaker te maken krijgen met mensen die verminderd zelfredzaam zijn.

  Met andere woorden, een bejaardentehuis of seniorenflat is een gebouw met verminderd zelfredzamen want daar wonen over het algemeen, inderdaad, ouderen en die zijn volgens het Nederlands Instituut voor de Fysieke Veiligheid dus verminderd zelfredzaam. En we hebben in Zandvoort nogal wat gebouwen met ouderen en senioren die dus verminderd zelfredzaam zijn en dat worden er alleen maar meer gezien de gestaag doorzettende vergrijzing. Zoals het Nederlands Instituut voor de Fysieke Veilgheid dan ook aangeeft.

  Artikel 3.2.2 van het Besluit Veiligheidsregio’s luidt als volgt:
  Het bestuur van de veiligheidsregio stelt vast voor welke objecten de inzet van een ondersteuningseenheid voor redden en blussen op hoogte altijd noodzakelijk is. Het bestuur stelt bij deze objecten voor de ondersteuningseenheden dezelfde opkomsttijden vast als voor de basisbrandweereenheden.

  Dit houdt dus in dat de opkomst van ondersteuningseenheden zoals een ladderwagen, mij om het even waarvandaan hij moet komen, dus gewoon zes minuten is want dat staat in het Besluit Veiligheidsregio’s. Daarnaast is het zo dat de Gemeenteraad aan burgemeester Niek Meijer een opdracht heeft gegeven om de ladderwagen te behouden voor Zandvoort. Met stomheid geslagen lees ik nu dat Niek Meijer deze opdracht naast zich neer legt en een andere mening heeft. Want wat schrijft onze burgervader als antwoord op één van onze vele vragen? Dat is het volgende:

  Vindt u het ontbreken van een tweede vluchtweg vanuit veiligheidsoogpunt verstandig voor de bewoner en dient de samenleving de meerkosten voor een verantwoorde oplossing daarvan structureel te dragen? Het college vindt van niet en zal daarover met betrokkenen in gesprek gaan.

  Daarop kan ik antwoorden dat het mij geen fluit interesseert wat het College vindt, het College dient te luisteren naar de Gemeenteraad en die heeft allang hierover besloten en dat is dat de ladderwagen voor Zandvoort behouden dient te blijven. Op 8 juni 2011 heeft de Gemeenteraad zich hierover uitgesproken middels een aangenomen motie dus die vraag hoeft niet nog eens behandeld te worden. Het lijkt erop dat dit eigenwijze College op ramkoers ligt met de Gemeenteraad voor wat betreft dit onderwerp. Dat de Gemeenteraad het hoogste orgaan is binnen de gemeente, is het College zeker even vergeten. We zullen zien waartoe dit allemaal leidt.

  Cor Draijer

  Voor de geinteresseerden; hier staat de lesbrief van het Nederlands Instituut voor de Fysieke Veiligheid:

  http://www.destentor.nl/multimedia/archive/01043/Lesbrief__verminde_1043607a.pdf

 7. Even nog een aanvulling op mijn verhaal, het woongebouw Zorg aan Zee in de Poststraat valt dus in de categorie “Aanrijtijd 6 minuten” vanwege de woonfunctie voor verminderd zelfredzamen omdat er mensen wonen met een verstandelijke beperking, Voorts is er nog het Thomashuis in de Zuiderstraat waar eveneens verminderd zelfredzamen wonen waardoor ook deze woning standaard bij het uitbreken van brand een ladderwagen gealarmeerd dient te krijgen binnen de vastgestelde zes minuten. Voorts is er boven het Pluspunt in Zandvoort Noord op de 1e t/m de 4e etage een elftal appartementen in gebruik voor cliënten van de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen. Ook bij dit gebouw met verminderd zelfredzamen zal een aanrijtijd gelden van zes minuten voor een basisbrandweereenheid inclusief de ladderwagen. En als vierde pand hebben we nog het Strandhotel aan de Seinpostweg waar eveneens appartementen in gebruik zijn voor cliënten van de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen voor hun verminderd zelfredzame cliënten. Ook het pand De Meent aan de Hogeweg valt in dezelfde categorie. Mocht daar wat gebeuren, dan hoeft de ladderwagen slechts een paar honderd meter te rijden omdat het pand, heel toevallig, bijna naast de brandweerkazerne gebouwd is. De wettelijke standaard voor deze vijf gebouwen is dus zes minuten aanrijtijd voor de basisbrandweereenheid inclusief de ladderwagen. Dit is wettelijk geborgd!
   
  Met ander woorden, de Veiligheidsregio Kennemerland overtreedt het Besluit Veiligheidsregio’s van 24 juni 2010 met het uit de sterkte halen van de Zandvoortse ladderwagen in 2015 want ze maken mij niet wijs dat de ladderwagen binnen zes minuten ter plekke kan zijn vanuit Haarlem, al dan niet met snelheidsremmende verkeersdrempels en rotondes op zijn weg. Daarom is het een goede zaak dat de motie om de ladderwagen te behouden voor Zandvoort in de Gemeenteraad dan ook is aangenomen. Nu dient burgemeester Niek Meijer alleen nog maar over te brengen aan het hardleerse bestuur van de VRK dat de voorgestelde bezuiniging wettelijk niet kan. Want we hebben namelijk ook nog het Huis in het Kostverloren, het Huis in de Duinen en de Bodaanstichting om maar even een paar grote bejaardentehuizen te noemen. Ook hier grote groepen verminderde zelfredzamen waardoor wettelijk is vastgelegd dat de aanrijtijd van een basisbrandweereenheid inclusief ladderwagen zes minuten bedraagt. Dit verzin ik niet, dit is wettelijk vastgelegd. En dan kan die VRK mooi de boom in met het uit de sterkte nemen van de Zandvoortse ladderwagen in 2015 want het mag wettelijk gewoon niet. Mogelijk moeten we maar eens Fred Teeven als staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie eens inlichten over het voornemen van het bestuur van de VRK om de wet te gaan overtreden. Eens kijken wat er dan gebeurd. Of maar meteen Ivo Opstelten inlichten over de wanordelijke toestanden bij het bestuur van de VRK en hun voornemens om de wet te gaan overtreden. Want dit kan zo niet doorgaan, bewoners van Zandvoort kunnen niet in onzekerheid blijven omdat ze in Haarlem de in uitstekende staat verkerende ladderwagen willen inpikken. 
   
  In de Visie Wonen, Welzijn en Zorg, een rapport wat is vastgesteld door de Gemeenteraad op 24 maart 2009, staat dan ook in de inleiding: “Zandvoort vergrijst. Op dit moment is twintig procent van de inwoners 65 jaar en ouder en dat is al percentueel meer dan het landelijke gemiddelde. In 2030 behoort ruim een kwart van de inwoners tot de groep ouderen. Daarnaast krijgt Zandvoort te maken met een dubbele vergrijzing. In 2030 telt de gemeente maar liefst 2 keer zoveel 80-plussers als nu.” Dus moeten we al die lieve mensen die dachten lekker van hun oude dag te kunnen genieten in Zandvoort, maar het dorp uitzetten omdat het opgeblazen lijk met een waterhoofd, wat VRK schijnt te heten, de veiligheid van deze mensen niet meer kan garanderen bij brand? Wat een onbenul en wat een struisvogelpolitiek.

  Dan heb je als Veiligheidsregio Kennemerland toch een probleem. Of zal het voorstel van het Oost-Indisch dove bestuur dan maar zijn dat alle gebouwen voor de verminderd zelfredzamen maar gesloten moeten worden omdat ze de aanrijtijd niet kunnen halen vanuit Haarlem? De wereld op zijn kop! En dan heb ik het nog niet eens over de flatgebouwen aan de Keesomstraat, Flemingstraat, Lorentzstraat, Celciusstraat, Burgemeester Van Alphenstraat, Tjerk Hiddestraat, Van Galenstraat, De Ruyterstraat, Jacques van Heemskerkstraat, Burgemeester van Fenemaplein, het Schuitengat, Favaugeplein, Seinpostweg, Cort van de Lindenstraat, Hogeweg, Brederodestraat en de Sophiaweg en de portiekflats aan de Flemingstraat, Linaeusstraat, Van Lennepweg, Witte Veld, Burgemeester van Alphenstraat, Tjerk Hiddestraat, de Trompstraat, De Ruyterstraat, de Jacques van Heemskerkstraat, Burgemeester van Fenemaplein, Favaugeplein, Friedhofplein, Patrijsenstraat en de Leeuwerikkenstraat. Advies van het VRK-bestuur zal zeker zijn dat we die flats maar onbewoonbaar moeten verklaren zolang ze geen tweede vluchtweg hebben.
   
  Beste bestuursleden van de VRK, daarom hadden we nu een ladderwagen in Zandvoort en wij Scharrekoppen laten het niet gebeuren dat door die financiële puinhoop die jullie er van hebben gemaakt, dat de ladderwagen van Zandvoort wordt ingepikt. Die is namelijk al betaald door de inwoners van Zandvoort en daar moeten jullie gewoon van afblijven! Anders voorzie ik dat deze inwoners een claim gaan leggen op de tegoeden van de VRK om straks zelf een ladderwagen te kopen omdat jullie hem hebben ingepikt. Vrijwilligers om deze ladderwagen te bemannen hebben we al. Al heel lang trouwens, dat is de Zandvoortse Vrijwillige Brandweer, een puike organisatie die al heel lang uitstekend functioneert. Toevallig.

  En die Frans Schippers, die het nodig vindt om de Zandvoortse Gemeenteraad te schofferen door nog meer geld te vragen om de ladderwagen in stand te houden voor Zandvoort, zou eens een toontje lager moeten gaan zingen. De ladderwagen is namelijk al van Zandvoort want wij hebben hem zelf betaald. En per slot van rekening is het onder zijn verantwoording gebeurd dat er een miljoenentekort is ontstaan. We betalen dit jaar opnieuw weer meer aan de hele VRK en we krijgen er steeds minder voor terug. Dit moet een keer stoppen. Daarom moeten we zo snel als mogelijk uit de VRK stappen voor zover dat kan want het is een bodemloze put geregeerd door aristocraten en stalinisten. Je zou bijna bang worden om het VRK gebouw te betreden, bang om straks opgesloten te worden in de panic-room. Ik heb er al nachtmerries van hoe een als gruwelclown geschminkte Frans Schippers de deur dichttrekt en de sleutel doorslikt terwijl het dagelijks bestuur in Halloween outfit met lichtgevende pompoenkoppen toekijkt. Gelukkig word ik nog iedere keer wakker.
   
  Cor Draijer

 8. Adri Bisenberger

  Wat betreft de flat op de Sophiaweg:
  1. Wie heeft die afbraak voorgedragen?
  2. Wie in de raad hebben die afbraak goedgekeurd?
  3. In wiens belang is de afbraak van deze flat?
  4. Waar worden de huurders van deze flat geplaatst en hoeveel meer gaat ze dat kosten?
  5. Denkt de raad het fiat van de bevolking te hebben om tot deze afbraak over te gaan of is haar opinie irrelevant?
  6. Is er bouwkundig iets mis met deze flat?

 9. Adri Bisenberger

  Wat mij betreft moet dat hele gemeenteraad verkiezingsstelsel gebaseerd op politieke kleur, van de baan. Als Zandvoort zonodig 17 raadsleden moet hebben, moeten die komen uit 17 verschillende districten (een lacher natuurlijk gezien de grootte van Zandvoort). Los Angeles b.v. met bijna 4 miljoen inwoners en London met 7.6 miljoen hebben respectivelijk 15 en 25 raadsleden. Wat moet Zandvoort dan in vredesnaam met 17, plus het college voor een plaats met wat, 16.000 inwoners? Zelfs in Parijs, waar die poppenkast uit maar liefst 162 raadsleden bestaat, komt dat neer op 1:14.000.

 10. LS

  Aangezien men geen of niet effektief aandacht besteed aan mijn herhaalde informatie over
  de 98 % loze meldingen en daarmede gepaard gaande kosten ( en demotivatie) zend ik u enige
  internet pagina’s van mensen die dezelfde suggesties hebben aangedragen, wellicht gaat het licht
  toch nog schijnen:”—- zodat andere bezuinigingen onnodig worden !—-

  http://www.fe-fireengineering.nl/verplichte-doormelding-brand-meldinstallatie-afgeschaft_3580_1_6330.html

  http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?topic=53188.0

  http://politiekbarendrecht.bloggertje.nl/note/15839/oproep-aan-leiding-brandweer-en-politiek.html

  Met vriendelijke groeten,

  Hotel Aanzee
  Bob de Vries

 11. Cor,

  Gelezen de memo van het college, denken zij daar anders over. “Voor redvoertuigen als de ladderwagen gelden momenteel in principe dezelfde opkomsttijden als voor de basisbrandweerzorg. Echter, de basisbrandweerzorg is er voor alle gebouwen en de redvoertuigen zijn door het AB slechts gekoppeld aan portiekflats. Dit zijn flats met slechts 1 vluchtweg. Zodra in de portiekflats in Zandvoort een tweede vluchtweg is aangebracht, is er geen sprake meer van een portiekflat en daarmee vervalt de koppeling alsmede de wettelijke noodzaak voor de ladderwagen. Hierdoor voldoet deze bezuiniging aan de door het bestuur vastgestelde eisen, namelijk a) niet zakken onder het wettelijk niveau en b) het dient verantwoord te zijn.”

  Ze zeggen dus alleen voor de portiekflats is de opkomsttijd van de ladderwagen gelijk aan de basisbrandweereenheid.

 12. De heer de Vries preekt voor eigen parochie en frustratie vanuit een grijs verleden; verdiep u eens in het onderwerp van gesprek. Het gaat om de ladderwagen die in Zandvoort behouden dient te worden en om de geld verslinde VRK machine een halt toe te roepen. In de laatste jaren zijn de automatische meldingen in Zandvoort drastisch gedaald ten gevolge van een actieve afdeling preventie. Als u wilt weten hoe dit de afgelopen jaren is uitgevoerd bel gerust de afdeling preventie en ze geven u graag tekst en uitleg. Ja in het verleden waren er heel veel automatische brandmeldingen en ja dat had zijn effect op de vrijwilligers, maar dat is allang verleden tijd. Ook de heer Vries weet (of misschien ook niet?) dat een groot aantal van deze installaties destijds oud en niet goed waren onderhouden. Oja, nog een advies, ga niet op deze manier als spreekbuis fungeren voor de vrijwilligers over het wel of niet gedemotiveerd zijn; zij kunnen tegenwoordig wel tegen een stootje. Waar ze dan wel gedemotiveerd van raken? Een Burgemeester die al jaren een dubbele agenda heeft en uiteindelijk de ladderwagen voor een appel en een ei aan Haarlem heeft verpatst. Om nog maar te zwijgen over liever een zesje dan een acht voor het veiligheidsniveau in Zandvoort. Mogelijk dat er nog meer in de pijpleiding zit, daar zou ik mij als hotel eigenaar meer zorgen over maken. Maar goed daar mag ik niet over oordelen, want ik wil niet fungeren als spreekbuis van Zandvoortse Hotel eingenaren.

 13. Beste mensen, even voor de beeldvorming hiebij de handout van de
  “Thema-avonden ‘Risico-objecten Kennemerland’ VRK”
  http://www.archive.org/details/GOZ-PDF-H01333

  Anno 2008 pag.04: Waarom regionaliseren?
  Grotere veiligheid voor de burgers!
  Anno 2011: Er is niets van terecht gekomen, de onveiligheid neemt toe

  Anno 2008 pag.05: Uitgangspunten:
  • Hetzelfde werk op dezelfde post!
  • Behoud eigen karakter en identiteit!
  • Behoud eigen tankautospuiten en redvoertuigen!
  • Geen bezuiniging!
  • Geen banenverlies!
  • Vrijwilligers blijven onmisbaar!
  Anno 2011:
  hetzelfde werk op dezelfde post is losgelaten
  Het eigen karakter en identiteit wordt van hogerheid bestreden
  De ladderwagen gaat uit de sterkte en de tankautospuitwagen die allang vervangen had moeten worden én waarvoor geld gereserveerd was gaat mogelijk ook uit de sterkte. (Nog niet besloten maar staat op de nominatie)
  De bezuinigingen vliegen je om de oren omdat de bobo’s van de Verspillende Regio Kennemerland een gat in hun hand hadden want het geld kon niet op.
  Men gaat afscheid nemen van 60 vrijwilligers want die schijnen nu ineens niet meer onmisbaar te zijn en er worden zelfs brandweerposten gesloten.

  Anno 2008 pag.06:
  Verzorgingsgebied kan veranderen én brandweerzorg verbetert.
  Anno 2011: De brandweerzorg verslechtert voor Zandvoort.

  Derhalve wil ik graag voor de hoge heren van de Verspillende Regio Kennemerland een liedje draaien van Wim Sonneveld, De Tearoom Tango:

  http://www.youtube.com/watch?v=DvPqHeCF9ag

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s