Verklaring LDC

Aanleiding voor dit agendapunt, vanavond, is dat ik op de radio heb gezegd, dat het college de Raad heeft voorgelogen. Met het gevoel en de informatie waar ik op dat moment over beschikte was dat voor mij de WAARHEID. Achteraf kan ik zeggen dat ik het genuanceerde had kunnen zeggen, wellicht had ik een andere term moeten gebruiken.

Nu achteraf blijkt dat het college heeft gefaald in zijn actieve informatie plicht, zo dat ik nooit heb kunnen weten dat er een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding was. Er zijn door het college fouten gemaakt door het niet adequaat opnemen van het prijsvraag ontwerp van AM voor onder andere de Hannie Schaft Locatie in het bestemmingsplan Centrum.

Ook op vragen in de commissie van 3 maart, waar een volledige update van het project LDC werd gegeven door het college is er op vragen van de VVD en GL over een nieuw bestemmingsplan voor de Hannie Schaft locatie in het LDC gezwegen.

Het college leefde in de overtuiging, zo zegt men nu, dat zij de raad hadden geïnformeerd over een bestemmingsplan herziening voor het LDC.

Het college schrijft in een brief, die gistermiddag naar de raadsleden is verstuurd, dat de raad op de hoogte had kunnen zijn van dit nieuwe bestemmingsplan. De raad had kunnen afleiden uit de B&W besluitenlijsten, dat er een nieuw bestemmingsplan voor het LDC aan zat te komen. De informatie die als actieve informatie plicht bedoeld was heeft de Raad nooit bereikt. Het is zelfs twee keer misgegaan met de verzending.

In een vraag aan de wethouder is mij gemeld dat er technische aanpassingen nodig waren voor onder andere de verdiepingshoogte van een supermarkt op de locatie van de Nijs.

In latere actieve informatie, na de behandeling van de volledige update van 3 maart, wordt melding gemaakt van een bestemmingsplanwijziging voor de Hannie Schaft locatie.

In deze actieve informatie is te lezen:

Bestemmingsplan

De gemeente Zandvoort neemt zoals besproken geen risico’s betreffende de vergunningverlening, welke het gevolg zijn van de door AM Wonen voorgestelde wijzigingen, voor haar rekening, uitgezonderd die welke het gevolg zijn van het niet adequaat opnemen van het ingediende prijsvraagontwerp in het vastgestelde, thans geldende, bestemmingsplan.

AM Wonen heeft inmiddels mondeling goedkeuring gegeven aan het concept van de herziene bestemmingsplan Centrum.

Het niet adequaat opnemen van het prijsvraag ontwerp in bestemmingsplan Centrum was aanleiding voor AM om de gemeente op 26 januari 2010 een brief te sturen, waarin zij de gemeente informeren over de planning.

Planning

De parkeergarage op de Hannie Schaftlocatie kan conform de contractplanning worden gerealiseerd. De realisatie van het marktplein en openbaar gebied is afhankelijk van de voortgang van de woningen op de locatie. Na de start van de bouw van de woningen hebben wij circa 17 maanden nodig om de woningen en het openbaar gebied in fase 2 te realiseren. De verkoop van de woningen op de Hannie Schaftlocatie kan aanvangen in het tweede kwartaal van 2011. De start van de bouw is voorzien voor derde kwartaal 2011.

In bovenstaande planning is geen rekening gehouden met eventuele bezwaren op de bouwvergunning en aanpassing van het bestemmingsplan.

Deze informatie was bij het college bekend toen men een volledige update heeft gegeven op 3 maart. Het college heeft hier geen melding van gemaakt!

Voor de raadsvergadering van 1 maart, twee dagen voor de volledige update van het college over de voortgang van het LDC, heb ik een initiatiefraadsvoorstel in getrokken.

Het voorstel, dat naar de raadsleden was verstuurd, luidde:

Voorstel:

Op grond van het voorgaande stelt ondergetekende raad voor om:

1.            Mede gelet op de informatie die op 3 maart aan de raad wordt gegeven, een onafhankelijk advies te vragen over de voortgang en de risico’s van het project Louis Davidscarré.

2.            De kosten (€ 25.000) van het onafhankelijk advies te dekken uit de algemene reserve en later zo mogelijk onder te brengen in de grondexploitatie van het Louis Davidscarré.

In een overleg met de burgemeester heb ik besloten het initiatiefraadsvoorstel in te trekken, en te wachten op de informatie van 3 maart. In de raadsvergadering heeft de burgemeester beloofd, wanneer de informatie aanleiding gaf om als nog het initiatief raadsvoorstel te behandelen, op een zo kort mogelijk termijn van een paar dagen, met handtekeningen van 4 raadsleden een extra raadsvergadering bijeen te roepen.

Met de informatie gegeven op 3 maart was er geen aanleiding om een extra raadsvergadering bijeen te roepen. Achteraf blijkt dat het college verzuimd heeft de raad te informeren over een bestemmingsplan wijziging voor de Hannie Schaft locatie.

Er blijken nu wel degelijk risico’s ten aanzien van eventuele procedurele bezwaren. En dat maakt het zeer pijnlijk dat deze niet zijn gemeld. Op een vraag van de VVD over een bestemmingsplan wijziging is geen antwoord gekomen, en het was zo niet duidelijk dat er risico’s waren.

Hoe het precies zit met deze risico’s is niet volledig duidelijk. Het initiatief raadsvoorstel had hier een antwoord op kunnen geven.

De bouw van de parkeergarage is gestart op 1 april met alleen een bouwvergunning voor de parkeergarage. Voor de boven gesitueerde woningen is nog steeds geen bouwvergunning aangevraagd. Het wachten is op een nieuw bestemmingsplan voor het LDC, zodat AM het prijsvraag en heroverwogen ontwerp kan realiseren.

Ik ben van mening dat het college op risico de parkeergarage laat bouwen, maar nooit de raad juist heeft geïnformeerd over de risico’s van een nieuw bestemmingsplan.

Op dit moment ligt er voorontwerp bestemmingsplan LDC ter inzage, waar belanghebbenden een reactie op kunnen geven. Deze periode duurt 3 weken, wanneer op deze reacties een reactie van het college is gekomen, kan het ontwerpbestemmingsplan formeel ter inzage worden gelegd.

Deze periode duurt 6 weken, belanghebbenden kunnen in deze periode zienswijzen in dienen op het bestemmingsplan. Er volgt binnen 12 weken een besluit van de gemeenteraad, met eventueel een zitting van de Hoorcommissie wanneer er zienswijzen zijn.

Wanneer de gemeenteraad het bestemmingsplan, eventueel geamendeerd, heeft vastgesteld, hebben belanghebbenden de mogelijkheid bij de Raad van State beroep aan tekenen, wanneer zij niet willen dat het nieuwe bestemmingsplan in werking mag treden, zij dienen hiervoor tevens een voorlopige voorziening te vragen.

Het is aan de Raad van State te bepalen om de definitieve status van een bestemmingsplan op te schorten, hierbij moet voor Raad van State duidelijk zijn dat de belanghebbenden direct worden geschaad door het besluit van de gemeenteraad.

Ik wil hier mee duidelijk maken, dat de kans bestaat dat de gemeente de bouwaanvraag gebaseerd op het prijsvraag ontwerp van AM niet kan honoreren op basis van het nieuwe bestemmingsplan. De parkeergarage is al wel in aanbouw, maar de woningen er boven kunnen niet worden gebouwd volgens het prijsvraagontwerp. Welke claims van AM hieruit kunnen voortvloeien is voor mij niet duidelijk!

Kortom: alles overwegende had ik het woord voorliegen genuanceerder kunnen zeggen.

Vind ik het een ernstige zaak dat de raad de informatie over het nieuwe bestemmingsplan nooit heeft gekregen.

Met het nu voorliggende ontwerp, de vertraging die het project kan oplopen, en de financiële risico’s die daarmee samenhangen, ben ik het niet eens!

3 Reacties op “Verklaring LDC

 1. Tip voor de lezers van deze website
  Wethouder Tates: Ik heb de raad zeker ingelicht.
  In de raadsvergadering van afgelopen woensdag beweert Tates, dat het altijd zijn bedoeling is geweest de Raad te betrekken bij het opstellen van het herzien bestemmingsplan.
  Luister naar de tekst uitgesproken door Jerry Kramer in de commissievergadering Projecten en Thema’s d.d. 03 maart 2011 over het LDC waar hij duidelijk het college vraagt (lees Tates) of er gestart kan worden binnen het huidige bestemmingsplan. Het antwoord van Tates en de projectleider laat hier geen onduidelijk over bestaan.
  Bij het puzzelen wordt een Leugenaar ook wel een Misleider genoemd. Misschien is dat in deze kwestie meer op zijn plaats. Laten we blij zijn dat er raadsleden zijn, die hun ‘kop’ boven het maaiveld durven uit te steken. De risico’s zijn te groot. Emoties van raadsleden en in het bijzonder van VVD-fractievoorzitter Belinda Göransson (lees Zandvoortse Courant) zijn niet op zijn plaats. Daadkracht had beter geweest. Zandvoort heeft weer een kans aan zich voorbij laten gaan.

 2. Jammer he ooit zo een sprankelend druk en gezellig dorp voor jong en oud. Hoor ik van mijn moeder mijn oma,en elke willekeurige Zandvoorter van af ongeveer een jaar of 35. Ik 18 weet daar eigenlijk helemaal niets van en zoek vaak mijn toevlucht naar buur gemeenten. In Haarlem naar de bioscoop, in het tikibad zwemmen en race kijken doe ik naar de f1 eens in de twee weken.
  Vroeger draaide net als ie Haarlem nu de nieuwste films, en betaalde je, je niet scheel aan een kaartje. Ging je om te zwemmen naar toen nog een heel groot zwembad waar Centerparcks nu is gevestigd. Dat zwembad is meden tot stand gekomen door de Zandvoortse bevolking. Nu betaal je daar 11 euro voor een kaartje voor. En vroeger ging je voor F1 races een keer in het jaar stiekem via de duinen kijken naar de koningsklassen in de race sport. Vroeger had je een soort van dolfinarium hier. Kon je prachtig eten in de water toren en was er zo af en toe nog is een leuk concert in et weekend.
  Nu anno 2011, staat de watertoren te verpauperen en stoort hij langzaam in. Heb je een soorten met van leegstaande bouwput waar niemand in durft te gaan bij het fanfenemaplein en zijn er nog wel concerten alleen consenteren deze zich voornamelijk op grijs oud en jazz. Ben je 18 dan heb je daar niet zo veel mee. Bevrijdingspop is dan gelukkig dichtbij dan in een jaar. Maar ja zo iets groots zo toch ook hier in Zandvoort wel kunnen plaats vinden 1 keer in et jaar? Vroeger kon mijn oma met de bus naar Zandvoort noord en nu, nu moet ze eerst naar het dorp daar dan 10 minuten stilstaan vervolgens naar het station rijden daar 10 minuten in een bushokje op de wind staan te wachten op de volgende bus die haar dan naar Zandvoort noord brengt. En dat alles voor een rotonde die ooit aangeld zou worden maar wat nu al 2 jaar duurt. Komt de buslijn op die manier ooit nog wel is terug?
  Zandvoort is een mooi dorp, met enorm veel kansen! Alleen niemand durft deze kansen te pakken. Neem het midden boulevard debakel al voorbeeld. Ik schaam me echt voor alles wat daar staat. Het is vies en oud, stort half in. En zorgt er voor dat Zandvoort een steeds verdere afstand neemt in mineur van badplaatsen als Scheveningen bijvoorbeeld. In plaatst van dat bijvoorbeeld de plannen van de middenboulevard worden omarmd door het college is er altijd wel een partij die niet willen veranderen. Die niet met hun tijd mee gaan. Die partijen maken het ook onmogelijk voor mijn als 18 jarige hier in Zandvoort iets van een toekomst op te bouwen. Zandvoort is op dit moment Grijs,oud en duur. Niet iets dat bij een badplaats hoort die ooit Fris, sprankelend en betaalbaar was. Een badplaats waar veel te doen was. Ik vraag me echt af waarom ondernemers de gemeenten niet sommeren hier snel wat aan te doen,waarom het volk de belastingbetaler ook niet opkomt voor zijn dorp. Waarom gebeurt dit niet?
  Een ding is duidelijk met hoe het nu gaat verliezen we alleen maar meer toeristen en toeristen is voor een dorp als Zandvoort meer dan belangrijk en ja het is niet leuk om te zeggen maar het is 5 voor twaalf!

  graag je reactie hierop!

 3. Ook een oud gezegde…..”wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”!!!!! Ik denk dat jij als 18 jarige niet de enige bent die de verhalen aan moeten horen, over hoe geweldig, mooi en heerlijk het vroeger was in Zandvoort en dat was ook zo, kan ik je uit ervaring vertellen. ( 52 jaar).
  Ik woon al bijna 25 jaar niet meer in Zandvoort , maar zou er vandaag nog naar terug willen mede door de goede en fijne herinneringen.
  Toen ik jong was, was ik veel op het strand te vinden, bij de reddingsbrigade of in de duinen bij de “padvinderij”( lees scouting).
  Wij waren met z’n allen wel heel erg bezig in ONS dorp.
  Nu heb ik ook een zoon van 19 en wat ik zie is dat er heel veel digitaal gebeurd. Maar daarmee breng je geen “leven in de brouwerij” Ik zou zeggen ; je weet de negatieve kanten van Zandvoort, span je in en trommel leeftijdsgenoten op die ook graag trots op Zandvoort willen zijn, kom achter je p.c. vandaan en start voor ieder onderdeel waar je verandering in zou willen zien ( mits het ook binnen je vermogen ligt) een actie groep en ……………MAAK ER WERK VAN, om Zandvoort weer helemaal op de kaart te zetten, ik hoop nl dat er nog wel veel meer jongens en meiden zijn zoals jij, die er weer wat van Zandvoort willen maken, ZET ‘M OP en HEEL VEEL SUCCES!!!!!!!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s