Maandelijks archief: april 2011

Kritiek LDC

De Zandvoortse Courant heeft een interview geplaatst met de Zandvoortse architect Remo De Biase! Zo geeft De Biase kritiek op het eerste gerealiseerde deel van het LDC, erg te spreken is de architect niet over het gebouw.

“Ik heb in heel Zandvoort nog geen één positieve reactie op het LDC gehoord”.

Te veel baksteen, weinig variatie, en geen Zandvoortse identiteit! Ik ben het volledig met hem eens. Generaties zullen moeten aankijken tegen deze architectonische mislukking, de goedkoopheid straalt ervan af! Zo heeft de raad in het verleden beeldkwaliteitseisen vastgesteld voor het LDC. Nu het eerste deel is gerealiseerd kan worden geconstateerd dat deze niet voldoet aan de eisen.

Nog steeds vragen mensen zich af of de grote ramen zijn afgeplakt met folie, en of sommige ramen met een plaat zijn dichtgetimmerd. Het geeft een droef beeld. Hetzelfde geldt voor de geplaatste installaties op het dak, die prominent in beeld zijn.

Over deze laatste omissie heb ik het college vragen gesteld. Zo blijkt dat de projectontwikkelaar dit niet op de ingediende bouwaanvraag heeft getekend. Een nieuw ontwerpoplossing wordt binnenkort aangeboden aan de welstandscommissie om het beeld iets te verzachten.

Het afwachten is op de bouwaanvraag voor het tweede deel! Dit betreft de locatie van de voormalige Hannie Schaftschool. Erg hoopvol dat dit deel wel aan de vastgestelde beeldkwaliteitseisen gaat voldoen heb ik niet. De projectontwikkelaar heeft al aangegeven de plannen te willen aanpassen. Hier is al een akkoord op van het college, maar ook voor het college is het nog een raadsel met welk ontwerp de projectontwikkelaar zal komen.

Het is weer afwachten, en door de tijdsdruk zal het niet de beloofde kwaliteit voor ons dorpscentrum worden. LDC wordt in de volksmond Lelijk Dorps Centrum genoemd. Het was eerder de heer Bouberg Wilson, die een discussie met raad en college wilde over de beeldkwaliteit in het LDC. Ik wacht met spanning af!

Klap geven

Volgende week geeft woonstichting De Key uit Amsterdam een klap op een lijst met projecten, die de komende jaren zullen worden uitgevoerd. Gisteravond was er een presentatie van De Key en het college over de lopende prestatieafspraken van de gemeente en De Key. Projecten als het Darwinhof en LDC werden gepresenteerd als een grote aanwinst voor Zandvoort. De Key heeft geïnvesteerd in deze projecten, en heeft zo’n 400 bestaande woningen op basiskwaliteit gebracht.

De gerealiseerde projecten komen uit de tijd van EMM, en zijn na de fusie aan het bezit van De Key toegevoegd. Er zijn plannen voor de Sophiaweg en de groene flat in Zandvoort-Noord. Alleen door de algehele economische situatie staan deze plannen in de ijskast. Volgende week krijgen we meer duidelijkheid over het wel of niet doorgaan van deze plannen.

Hoe was het ook al weer, EMM zou failliet gaan en een Amsterdamse corporatie zou de redding zijn voor het Zandvoortse volkshuisvestingswezen. Nu bijna twee jaar later heeft Zandvoort nog niet geprofiteerd van de ‘rijke’ corporatie. Behalve dat het college is gered door de aankoop van de Hoed van Palace is er in Zandvoort niet veel gebeurd.

De Key wil bezit gaan verkopen, zo zijn er verkoopplannen voor de huurwoningen in Tranendal. Maar wat gaat er met de opbrengst van deze woningen gebeuren. Gisteravond werd deze vraag gesteld, er kon niet direct op worden geantwoord, en de vraag zal schriftelijk worden beantwoord.

Het mag natuurlijk niet zo zijn dat Zandvoort als een melkkoe dient om de gaten in Amsterdam te vullen. Helaas ziet het er wel naar uit, dat eerst Amsterdam aan de beurt is, en als er nog budget over blijft, kijkt men of er in de badplaats nog iets te realiseren valt. Aangekochte bedrijventerreinen waar De Key in Zandvoort nieuwbouw wilde realiseren staan al weer te koop. En de vestiging Zandvoort zal waarschijnlijk verdwijnen. De meeste zaken zijn ook vanuit Amsterdam aan te sturen, op personeel kan worden bezuinigd, en de lokale verankering blijkt een fopspeen te zijn.

Wellicht ben ik iets te pessimistisch, maar ik heb er ook bijna twee jaar geleden voor gewaarschuwd. Jammer maar helaas, een verzelfstandiging van de Zandvoortse tak van De Key zou een oplossing kunnen bieden.

5 miljoen

Gistermiddag was de commissaris van de Koningin Johan Remkes op bezoek in Zandvoort. Een extra ingelast bezoek aan het circuit zorgde voor een kleine vertraging in het programma, zodat de ingeplande tijd voor de raadsleden met de commissaris werd ingekort. Een aantal onderwerpen werden besproken, zoals de regionale bereikbaarheid, bestuurskracht en de Middenboulevard.

Het laatste maakte weer eens duidelijk, dat politiek toch een aparte tak van sport is. Enkele maanden geleden was het nog gedeputeerde Driessen, die Zandvoort kon vertellen dat de provincie 5 miljoen subsidie geeft voor de herontwikkeling van de Middenboulevard (badplaats impuls). De commissaris wist gisteren te vertellen, dat er nog geen zekerheid is over deze subsidie, en maakte met zijn uitleg het handelen van gedeputeerde Driessen volkomen belachelijk. Binnen het college van GS schijnt hier nog helemaal geen overeenstemming over te zijn.

Wat zijn de toezeggingen van een gedeputeerde op dit moment waard? Schijnbaar geen ene moer, om het maar even plat uit te drukken.

Ondertussen is er een beeldkwaliteitsteam bezig met een plan voor de Middenboulevard. Zo was er afgelopen dinsdagavond een informele bijeenkomst voor raadsleden met het team. Er werden een aantal plannen gepresenteerd voor het Badhuisplein en Watertorenplein. Er waren geen concrete plannen voor het Palacegebied. Het gebied waar de provincie, althans gedeputeerde Driessen 5 miljoen voor beschikbaar wilde stellen.

Verder werd duidelijk dat het beeldkwaliteitsteam niet uit de verf kon met het net vastgestelde bestemmingplan voor de Middenboulevard. De 'banaan' op het watertorenplein kon beter een gesloten bouwblok worden, en ook het venster naar zee moest worden overbouwd met een markant gebouw met theater, en nog meer aansprekende functies. Alles heel orgineel gepresenteerd, maar vooral iets zonder uitzicht op realisering.

Na het vertrek van Vesteda, zijn er geen serieuze investeerders meer geweest, zo ver mij bekend. Nu het team voorstellen heeft gedaan om kleine wijzigingen op het bestemmingsplan te maken, lijkt een proces waar de gemeenteraad 20 jaar over heeft gedaan weer compleet losgelaten te worden. Opnieuw een bestemmingsplan ronde, kost een slordige 2 á 3 ton, en ja dan hebben er weer eentje bij voor in het laatje.

Wie het gaat betalen, gekke Gerritje, mag ik hopen. Helaas, u en ik, na de 6 miljoen, die er al in het gebied gepompt is, zonder enig resultaat, kan dit bedrag er nog wel bovenop. En hopen dat er ooit een investeerder komt om mee te betalen. Vergeet het maar, dat heeft wethouder Bierman goed verknalt met de hoed van Palace.

De stekker eruit trekken, en alle kosten afbetalen, die al jaren op de grondexploitatie rusten zal mijn voorstel zijn. Nu heeft een aantal raadsleden zonder raadsvoorstel toestemming gegeven om weer een nieuw bestemmingsplan te laten maken op een informeel overleg. Ik vind het te belachelijk voor woorden, en ga me ook verzetten tegen deze gang van zaken.