Maandelijks archief: januari 2011

Sociaal parkeren

Nog een paar weken, en dan gaat ook de parkeergarage van het Louis Davids Carré open. De raad heeft eind vorig jaar de parkeertarieven voor de garage vastgesteld op € 1,90 per uur. Een moeilijk bedrag qua wisselgeld vindt het college. Zij hebben daarom het tarief op € 2,00 per 63 minuten vastgesteld.

Het college vond het onderwerp nog te gevoelig om met een nieuw voorstel te komen naar de raad, dus dan maar betalen per 63 minuten ipv per uur. Wat wellicht nog gevoeliger ligt en gevolgen heeft voor de parkeerexploitatie van de parkeergarage zijn de tarieven voor de toekomstige bewoners van het bovengesitueerde complex. Het is opvallend dat er onderscheid in bewoners wordt gemaakt. Een bewoner van De Key gaat minder betalen als een overige bewoner. Reden genoeg om het college om opheldering te vragen.

Geacht college,

Op 4 januari jl. heeft u in de vergadering van B en W het tarievenblad van 21 december 2010 (LDC-parkeergarage) vastgesteld.

In uw besluit heeft u o.a. de tarieven voor een jaarabonnement in de LDC-parkeergarage vastgesteld:

– Het tarief voor bewoners van De Key (€ 1.280,00 voor een zwerfplek)
– Het tarief voor overige bewoners van het LDC-complex (€ 1.652,00 voor een zwerfplek)

Ik constateer dat een bewoner van De Key € 372,00 per jaar minder gaat betalen dan een overige bewoner van het complex.

– Wat is uw motivatie om bewoners van De Key minder te laten betalen voor een jaarabonnement in de LDC-parkeergarage?

Bij de behandeling van de parkeernota 2010 heeft u de raad over een vaste afname van zwerfplekken van De Key geïnformeerd. De gemeente verhuurt per huurwoning ten minste één zwerfplek aan De Key. Het betreft hier 48 huurwoningen, waarvan 17 in het geliberaliseerde segment.

Woonstichting De Key huurt 48 zwerfplekken, die zij (verplicht) doorverhuren aan de huurders van de appartementen in het LDC. In deze situatie heeft de gemeente geen relatie met de huurders van de Key.

– Wat is u reden om als gemeente een apart tarief vast te stellen voor bewoners van de Key?
– Het kan toch niet zo zijn dat woonstichting De Key minder gaat betalen voor de abonnementen?

Het is in mijn ogen vreemd, dat u een besluit neemt voor tarifering in bewonerscategorieën. Zoiets als een sociale parkeerplek bestaat niet. Het is aan De Key om te bepalen hoeveel zij aan de huurders vragen voor een abonnement.

Graag wil ik van u een antwoord op bovenstaande vragen. Het spreekt voor zich wanneer de tarifering gevolgen heeft voor de parkeerexploitatie van de garage, dat u mij een aangepast exploitatieoverzicht meestuurt over de gevolgen van uw besluit.

Met vriendelijke groet,

Jerry Kramer

Risico’s Louis Davids Carré

Ondertussen heeft het college geantwoord op mijn vragen over toestemming aan de Key om 17 appartementen in het LDC in de geliberaliseerde huursector op de markt te brengen. De antwoorden geven geen volledig antwoord op mijn vragen. Ik wil graag een oprecht antwoord, en niet een beantwoording waarin het college zichzelf tegenspreekt.

De afgelopen week heb ik me extra verdiept in de LDC materie en de deal tussen de gemeente en woonstichting de Key. Het roept nog meer vragen op, en in mijn beleving is er zelfs sprake van grote risico’s die de gemeente heeft gelopen met de realisatie van de appartementen. Waarbij er sprake was dat de Key de appartementen niet wilde afnemen, aangezien de gemeente niet voldeed aan de gestelde eisen en samenwerkingsovereenkomst. Het gaat hier om grote financiele risico’s in de miljoenen, die wij als gemeente nooit mogen lopen.

Hieronder volgt een brief met aanvullende vragen over de deal met de Key:

Geacht college,

Uw beantwoording op mijn vragen over uw instemming met een verzoek van woonstichting de Key is naar mijn mening niet volledig.

Inderdaad is er sinds kort een nieuwe werkelijkheid door EU richtlijnen.  Dit kan niet uw reden zijn om de Key op basis hiervan toestemming te verlenen. Uw beantwoording is hier duidelijk over. Lees uw antwoord op mijn vraag of de appartementen in het LDC wel zijn toegespitst op de wensen van de middeninkomens. Uit uw antwoord maak ik op dat tijdens het ontwerpproces er al sprake was van het opplussen van woningen voor deze middeninkomens. Is dit ontwerpproces niet gestart in 2008? Op dat moment was er nog geen sprake van EU richtlijnen zover mij bekend.

Een ander niet te accepteren antwoord was voor mij dat er geen grondwaardecorrectie heeft plaatsgevonden.

Uit onvrede over uw beantwoording heb ik nadere stukken bij de griffie opgevraagd. Afgelopen vrijdag heb ik een kleine selectie ontvangen. Het betreft o.a.:

– een brief van de gemeente d.d. 15 december 2008 met als onderwerp LDC plusvariant;
– een brief van de Key d.d. 22 december 2008 met een reactie op uw brief van 15 december;
–  en een meerwerkovereenkomst Louis Davids Carré d.d. 20 januari 2010.

In uw brief van 15 december 2008 is er al sprake van een uitgebreide plusvariant en zonder verrekening over de grond. In de meerwerkovereenkomst van 20 januari 2010 is sprake van een bijbetaling door de Key van circa 1,05 miljoen voor o.a. de plus-plus variant.

Met deze informatie stel ik u nogmaals de vraag:

– Wat is de reden dat u heeft ingestemd met een verzoek van woonstichting de Key om 17 appartementen aan te bieden in het geliberaliseerde segment?
– In hoeverre is de Key financieel gecompenseerd in de grondprijs om deze kwaliteitsverbeteringen te financieren?

Uit beide brieven uit 2008 zou ik kunnen opmaken dat u met de Key geen getekende overeenkomst had over de afname van de appartementen op basis van de voorgestelde wijzigingen.

– In hoeverre is er op risico gestart zonder een gezekerde afname van de Key bij startbouw parkeergarage/ c.q. grondwerk?
– Is de Raad over al deze aanpassingen in het plan (aantal te bouwen wooneenheden, kwaliteitsaanpassingen, financiële correcties, enz… correct en tijdig geïnformeerd of wel hadden wij niet als raad moeten besluiten?
– In hoeverre is gebouwd volgens de onherroepelijke bouwvergunning?

Het kan in mijn beleving niet zo zijn dat de welstandscommissie haar goedkeuring heeft verleend aan de installaties op het dak, die vanaf de straatzijde een blikvanger zijn.

In de brief van 15 december 2008 wordt al gesproken over de architectonische kwaliteit van het plan. De Key sluit zich aan bij de welstandscommissie en is met de welstandscommissie van mening dat deze kwaliteit minimaal is.

Met vriendelijke groet,

Jerry Kramer