OPENBRIEF OPZ

van oudjesBen ik nog wel lid van de VVD fractie?

Meneer Simons heeft meerdere VVD bestuursleden en mijn fractievoorzitter schriftelijk vragen gesteld met de vraag of ik nog steeds de fractie van de VVD vertegenwoordig. Om meerdere mensen van zijn bezorgdheid in kennis te stellen heeft hij het college en zijn partijgenoten een kopie van zijn email verstuurd. Voor de geïnteresseerde lezers van mijn weblog volgt hieronder de tekst:

Aan het dagelijks bestuur en de fractievoorzitter
van de VVD Afdeling Zandvoort-Bentveld

cc: College van B&W, bestuur en fractie OPZ

Geacht bestuur en geachte fractievoorzitter,

Er zijn grenzen en die zijn wat mij betreft overschreden. Gaarne zou ik dan ook van u vernemen of de heer Jerry Kramer nog steeds de fractie van de VVD vertegenwoordigt. Deze vraag stel ik naar aanleiding van het artikel van 19 november 2008 op zijn weblog, getiteld ‘Oudjes pesten’. Zie bijlage. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat je op deze wijze collega-raadsleden en zeker niet de eigen wethouder in het openbaar afvalt. Het lijkt erop dat hij eigen coalitiegenoten èn zijn eigen wethouder ter meerdere glorie van hemzelf aan de schandpaal wil nagelen en dit acht ik ontoelaatbaar. Zo ga je toch niet als coalitiegenoten met elkaar om? Het lijkt erop of is dit verbond cq samenwerkingsverband in zijn ogen van nul en gener waarde. Vandaar dat ik me afvraag of de heer Kramer nog deel uitmaakt van uw fractie en wellicht op eigen titel opereert?
Uw mening over de strekking van dit weblogartikel en de status van het fractielidmaatschap van de heer Jerry Kramer zie ik gaarne op korte termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Carl R. Simons,
Raadslid Gemeente Zandvoort
Fractievoorzitter OPZ (Ouderen Partij Zandvoort)

Meneer Simons op deze vraag kan ik u volmondig JA antwoorden. Als suggestie wil ik u vragen dit de volgende keer aan mij persoonlijk te vragen, of maak mij deelgenoot van uw correspondentie over mij met derden.

Ik voel me dan ook vrij om in het openbaar op de inhoud van uw mail te reageren. Meneer Simons uw mail suggereert dat wij een ‘verbond’ hebben gesloten. Tevens stelt u dat ik coalitiegenoten en onze eigen wethouder aan de ‘schandpaal wil nagelen’.

Ten eerste kan ik me niet voorstellen dat wij het inhoudelijke oneens zijn over de geschetste problematiek rondom de aanleg van de busbaan waarover ik in mijn weblog heb geschreven. Uit uw mail maak ik op dat wij het oneens zijn over de rolverdeling, raad en college.

Nog even in het kort. De gemeente kent één bestuur met twee organen (college en raad) die ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheid hebben. De rolverdeling tussen college en raad heet ´dualisme´. Dit betekent dat de rollen en de verantwoordelijkheden van de gemeenteraad en het college van B&W zijn omschreven en afgebakend.

De raad vertegenwoordigt de Zandvoortse bevolking, formuleert breed beleid en stelt doelen. Het college bestuurt vanuit het vastgestelde beleid en kaders de gemeente Zandvoort. De raad controleert of het college de doelen heeft bereikt en zich aan het beleid houdt. De rolverdeling tussen raad en college kan betekenen dat ze tegenover elkaar kunnen staan. Beide dienen, met elk hun geheel eigen verantwoordelijkheid.

Hiermee wil ik in ieder geval duidelijk maken dat ik geen ‘verbond’ heb gesloten. Neem je eigen verantwoordelijkheid en communiceer open en eerlijk met de achterban .

Tot slot over uw suggestie dat ik mijn eigen wethouder aan de schandpaal wil nagelen het volgende.

Wat is erger?

Een raadslid die de ambtenaren en een aannemer (die handelt in opdracht van zijn opdrachtgever) ter verantwoording wil roepen of een raadslid die de verhoudingen zuiver wil houden en zich niet mengt in de uitvoering van het beleid en de gestelde doelen, maar het college en/of de verantwoordelijke wethouder ter verantwoording roept?

Blijft het verbond, het verbond en moet de ambtenaar bloeden?

Aan u het antwoord.

Nog even een advies aan u, in uw radio interview bij Goede Morgen Zandvoort doet u de uitspraak dat de inhoud van de weblog van Nico Stammis van de PvdA niet zo zou zijn geschreven als hij beter op de hoogte was geweest. Dit vind ik nogal bagatelliseren, en ik wil u vragen ook hier de vrijheid van meningsuiting te respecteren.

Advertenties

6 Reacties op “OPENBRIEF OPZ

 1. Nico Stammis

  Leve de Web-log Jerry! Wat een gezeik allemaal! Je hoeft het natuurlijk niet eens te zijn met de dingen die geschreven worden. Maar achter de schrijver om te reageren naar bestuur en partijcollega’s zonder de schrijver zelf aan te spreken is nogal laf. Ik heb de uitzending op ZFM helaas gemist, maar begrijp nu dat ook mijn log gelezen en bekritiseerd is door OPZ. Zeker boos omdat ik deze alleraardigste smoes bedacht had;-) Iedereen doet maar wat hem of haar goeddunkt hoor. Ik heb in ieder geval geen zin om met de wolven mee te janken voordat ik een goede verklaring heb gehoord over de gang van zaken. Ik blijf schrijven zoals ik wil, en ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat jij dat ook blijft doen. Maar oudjes pesten….foei!!!

  Groet,Nico

 2. Hallo Jerry,

  Jouw open brief aan OPZ van vandaag (zie hieronder) noopt mij te reageren. Dus hierbij dan een eerste reactie mijnerzijds.

  Ten eerste het feit dat ik dit bericht niet aan jou heb gericht, maar aan bestuur en fractievoorzitter van de VVD. Wel, het antwoord daarop ligt voor de hand, want jij voelde je geroepen het artikel te schrijven op de manier waarop je dat hebt gedaan. Anders had je dat wel anders geredigeerd. Als ik dan als coalitiegenoot wil weten of het bestuur en jouw fractievoorzitter jouw mening delen, dan richt ik me tot hen en niet tot jou. Niet het feit of je al dan niet fractielid bent stel ik ter discussie, maar het feit dat je je als fractielid mijns inziens niet op deze wijze in het openbaar kan uitlaten over coalitiegenoten en jouw eigen wethouder.

  Ten tweede heb ik het over onze coalitie. Een ander woord voor coalitie is verbond cq samenwerkingsverband. Met andere woorden dan heb ik het dus niet over de verhouding tussen college en raad, maar over de drie partijen die geacht worden samen te werken om de gemaakte afspraken (raadsopdracht) na te komen.

  Ten derde lijkt het mij noodzakelijk om alle partijen over deze kwestie bij elkaar te hebben, dus portefeuillehouder, verantwoordelijke ambtenaren en de hoofdaannemer/uitvoerder. Uiteraard is het niet mijn bedoeling om wie dan ook te laten bloeden, maar wèl om de waarheid boven tafel te krijgen. En daarbij hoor en wederhoor te plegen. Ik ben al wat langer raadslid dan jij en ik kan je uit de vorige raadsperiode laten weten, dat zich destijds ook al soortgelijke gevallen hebben voorgedaan. Te denken valt bijvoorbeeld aan dossier ‘De Zamster’ en dossier ‘Eltzbacherstraat’. Kan dus onmogelijk de huidige wethouder worden verweten. Ik vind het dan ook niet oorbaar om voordat voldoende duidelijkheid is verkregen, om al een wethouder of wie dan ook zondebok te maken.

  Trouwens om de verhoudingen zuiver te houden, lijkt het je dan fair om aan de portefeuillehouder vragen te stellen, hij is immers politiek verantwoordelijk en wordt geacht zijn organisatie (ambtenaren) te beschermen, en hem vervolgens af te rekenen op het falen van enig beleid, dat kennelijk wordt gedwarsboomd door enkele mensen uit de ambtelijke organisatie? Inspreker Chris Jongbloed was daar overigens bij het interview met ZFM op zaterdag 22/11 zeer duidelijk over.

  Jerry, volgens jouw methode krijg je inderdaad het geval dat we talloze wethouders kunnen verslijten en de rotte appels behouden. Is dat dan wat je wilt?

  Tot zover mijn eerste commentaar.

  Met vriendelijke groet,
  Carl R. Simons,
  Raadslid Gemeente Zandvoort
  Fractievoorzitter OPZ (Ouderen Partij Zandvoort)
  T: 023-5712751
  M: 06-14818215
  E: crsimons@casema.nl
  I: http://www.opzandvoort.nl

 3. Simons,

  Ik krijg de indruk dat je wilt terugkrabbelen. Er bestaat naar mijn mening niet iets als een coalitie. Jerry is vrij te reageren en haalt geen andere dossiers erbij zoals b.v. Zamster. Het gaat over de busbaan. Jij had het woord bij ZFM en niet alleen Chris Jongbloed. Je bent te ver gegaan. Raad is voor het toetsen van het beleid. Respecteer je raadsleden en met name Jerry. Niemand is zo open over de verhouding tussen Raad en College als Jerry. Ik krijg sterk de indruk dat de relatie met jou en het college meer is dan een zakelijke relatie. Lees de verhoudingen waarop Jerry doelt.

  Groet
  Bas

 4. Lees ik wat anders?

  Mail Simons aan bestuur:
  Gaarne zou ik dan ook van u vernemen of de heer Jerry Kramer nog steeds de fractie van de VVD vertegenwoordigt.

  Reactie Simons op weblog Jerry:
  Ten eerste het feit dat ik dit bericht niet aan jou heb gericht, maar aan bestuur en fractievoorzitter van de VVD. Wel, het antwoord daarop ligt voor de hand, want jij voelde je geroepen het artikel te schrijven op de manier waarop je dat hebt gedaan. Anders had je dat wel anders geredigeerd. Als ik dan als coalitiegenoot wil weten of het bestuur en jouw fractievoorzitter jouw mening delen, dan richt ik me tot hen en niet tot jou. Niet het feit of je al dan niet fractielid bent stel ik ter discussie, maar het feit dat je je als fractielid mijns inziens niet op deze wijze in het openbaar kan uitlaten over coalitiegenoten en jouw eigen wethouder.

  Ik lees in de mail toch duidelijk iets anders dan in je reactie op Jerry.

 5. Erwin van der Slik

  @ Bassie,

  Als je een oordeel velt over anderen dan zou het wel zo correct zijn dan wel van moed getuigen om ook even je achternaam en emailadres te vermelden, toch?
  Iemand bij zijn achternaam noemen en zelf lekker anoniem blijven is van een ongekende lafheid.

  Adriaan.

 6. meneer Simons,

  Ook al zou jerry Kramer lid zijn van een coalitie, dan betekent dat nog niet dat hij blind aan het handje van de coalitie moet lopen.
  Er zijn n.l. onderwerpen die partijpolitiek te boven gaan en de ellende bij Huis in de Duinen en Jerry’s vragen daarover is er één van!

  Dat u zich durft te beroepen op de coalitie is beneden peil.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s