Doortastend en slagvaardig

Ik_wilLees mee over de klucht rond de ingekomen stukken uit het raadsverslag:

Lijst ingekomen stukken
De heer Kramer wil het nagekomen stuk met een aantal adviezen van de commissie voor de bezwaarschriften gedateerd 19 september bespreken. De voorzitter vraagt of alle raadsleden dit overzicht hebben ontvangen en de heer Kramer vraagt zich af of zij de bijbehorende inhoud ook hebben bestudeerd. De heer Stammis verbaast zich dat niet iedereen dit heeft gelezen en geeft aan dat de adviezen geen reden voor discussie geven. De voorzitter geeft aan dat het, in het kader van een voortvarende besluitvorming, gewenst is om deze lijst tijdens deze vergadering te bespreken. Daartoe stelt hij een schorsing voor zodat de raadsleden elkaar kunnen bijpraten over de hoofdlijnen van de adviezen. De heer Paap (VVD) wijst erop dat de griffie de documenten bijtijds heeft verstuurd en dat van alle raadsleden dan ook verwacht mag worden dat zij de inhoud kennen.

De voorzitter schorst om 20.10 uur de vergadering voor een leespauze en fractieoverleg.
De voorzitter heropent om 20.17 uur de vergadering.

De heer Kramer weet niet of behandeling van de adviezen van de hoorcommissie aan een wettelijke termijn is gebonden, maar hij stelt voor om de behandeling te verdagen tot een volgende commissievergadering.
De heer Van Deursen sluit zich hierbij aan. Hij verontschuldigt zich dat hij dit niet heeft voorbereid.
De heer Simons heeft begrepen dat het voorkeursrecht door de raad is ingetrokken en hij vraagt zich af of er wel noodzaak is om dit te bespreken.
De voorzitter stelt dat, ook al zou een gevestigd voorkeursrecht door een later besluit van de raad zijn ingetrokken, de ingezette bezwaarprocedure nog doorlopen moet worden totdat belanghebbenden het ingediende bezwaar intreken. De bezwaarprocedure kent geen fatale termijnen en dit betekent dat behandeling van de bezwaarschriften een maand kan worden aangehouden. De heer Kramer wenst een inhoudelijke discussie en hij stelt dan ook voor om dit eerst in de commissie te bespreken. De raadsleden gaan hiermee akkoord.
De heer Stammis is van mening dat een inhoudelijke discussie niets toevoegt, maar hij gaat mee met het voorstel om te verdagen. De voorzitter concludeert dat de wijze van afdoening wordt aangehouden en dat de lijst ingekomen post van nummer 08/17486 tot en met nummer 08/18036 tot de eerstkomende commissievergadering voor inhoudelijke behandeling wordt verdaagd.
De heer Kuijken stelt dat het nog nooit is voorgekomen dat bezwaarschriften in een commissievergadering zijn besproken en volgens hem is dit ook niet nodig. De voorzitter geeft aan dat hij datgene volgt wat de raad hem aangeeft en hij vindt het niet verstandig om het een maand na de begrotingscommissies te agenderen. De heer Paap (VVD) benadrukt dat het hier gaat om een raadsvoorstel en dat het dus in de raad moet worden besproken. Ten behoeve van de snelheid wil hij het dan ook vanavond nog bespreken.

De voorzitter vraagt de raadsleden bij handopsteken aan te geven of zij het vanavond willen behandelen dan wel willen verdagen tot de eerstvolgende commissievergadering.
Voor behandeling vanavond stemmen: mevrouw Göransson en de heren Kramer, Kuijken, Kroonsberg en Stammis.
Voor verdaging stemmen: de heren Poster, Simons, Bouberg Wilson, Suttorp, Van Deursen, De Roode, Paap (SZ), Paap (VVD) en Drommel.
De voorzitter constateert dat de meerderheid van de raad de behandeling wil verdagen tot de commissievergadering van oktober.

En zo gaat het nu al bijna 2,5 jaar. Mensen lezen hun stukken niet, praten niet over de inhoud, verwijten elkaar van alles, ga zo maar door… de Zandvoortse politiek anno 2008! Zo werkt het dus niet!  Maar goed iedereen heeft tenminste iets ‘nuttigs’ kunnen zeggen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s