Vriendjes met Zandvoort?

1aracebaan17500Weer een schandalige actie van de provincie Noord-Holland om Zandvoort om zeep te helpen. Onbegrijpelijk hoe Zandvoort dit laat gebeuren. We moeten de provincie te vriend houden wordt door menig raadslid en collegelid geopperd. Misschien wel tactisch, maar als die zelfde ‘vriend’ achter je rug allemaal dingen bekokstoofd, dan is het in mijn ogen geen vriend, maar een onbetrouwbare vriend. Vriendschap is geen circuit waard.

Het volgende bericht maakt een hoop duidelijk:

ONRUST in KOEGRAS door mogelijke komst van "AUTO-RACECIRCUIT KOEGRAS" !!

Een aantal bloembollentelers in Koegras werd de afgelopen week benaderd door een projektontwikkelaar met de vraag of zij percelen land willen verkopen met als doel; Het realiseren van een autorace-circuit in de polder Het Koegras. De projektontwikkelaar werkt in opdracht van de Provincie Noord Holland, die het racecircuit van Zandvoort naar de Noordkop wil verplaatsen. De reden is, dat rond Zandvoort een tekort is aan bouwgrond is en de Provinciale bestuurders het verplaatsen van het circuit naar Koegras zien als een aanmerkelijke versterking van de economie van de Kop van Noord Holland. Koegras is aangewezen, omdat redelijk dichtbij een extra station kan worden aangelegd en dat op geringe afstand een vliegveld is.

Gebied voor racecircuit Koegras
De projektontwikkelaar heeft 45 hectare land nodig voor de aanleg van het circuit en heeft daarvoor een areaal uitstekent bloembollen- land op het oog. Er wordt gesproken over zeer aantrekkelijke aankoopprijzen, die de benaderde ondernemers niet direkt onbesproken wilden laten. Het merendeel zou zelfs positief willen reageren op het aanbod.
Het betreft het gebied vanaf de Langevliet oostwaarts beginnend halverwege de Middenvliet ten zuiden van de spoorlijn tot de spoortunnel Koegras en langs de Rijksweg tot op 500 meter afstand van de Schoolweg. De zuidgrens is evenwijdig aan de Schoolweg tot aan de Langevliet. Met uitzondering van een vierkant gebied halverwege de Middenvliet-Langevliet (Zie kaartje)

1aracebaankaartje
Het gearceerde deel is het beoogde gebied voor de racebaan. De vorm van het circuit is nog fictief.
Het gearceerde deel is het beoogde gebied voor het circuit 

Financiering stadshart is gekoppeld aan doorgaan aanleg racecircuit Koegras

Het Provinciaal bestuur wil zich alle inzet getroosten om tot het race-circuit Koegras te komen, maar doet daar nog wel een verhaal bij. Het toekomstig racecircuit zal mensen uit alle hoeken van land en zelfs mogelijk uit de hele wereld aantrekken. Daarom is dichtbij ook een aantrekkelijke uitgaans- winkelvoorziening nodig. De provincie doelt op een koppeling van de aanleg van het racecircuit aan de ontwikkeling van het nieuwe stadshart van de stad ten noorden van Julianadorp. Daarvoor is veel geld nodig. De province is bereid daaraan in aanzienlijke mate bij te dragen. Echter als de ontwikkeling van het racecircuit, om welke reden dan ook, niet door gaat, dan ziet de provincie af van het stevig subsidiëren van het nieuwe stadshart.

Wat zijn de gevolgen voor Julianadorp door deze ingrijpende
verandering van invulling van een deel van Koegras
Kunnen we na aanleg van het circuit nog wel spreken van veel rust en ruimte in en rond ons dorp.
Het lawaai afkomstig van het circuit zal volgens zeggen wel meevallen, want er waait meestal een
bries(je) van uit het westen, waardoor de geluidsdruk op Julianadorp niet onrustbarend zal zijn.
Wat draagt het circuit bij aan de leefbaarheid in Julianadorp ?
Mogen we voor de dorper economie ook een economische inpuls verwachten of zullen de voordelen alleen ten goede komen aan de stad ten noorden van Julianadorp.
Zal met de naamgeving van het circuit rekening worden gehouden met de historische naamgeving
van het gebied waarop het wordt gerealiseerd, of krijgen we een twee debacle Drooghe Weert
Wat is de structuurvisie Julianadorp 2015 nu eigelijk waard bij al dit dynamische, bestuurlijke,
opdringen van een racebaan in Koegras. In die structuurvisie is, mèt instemming van de raad,
duidelijk te lezen, dat het landelijk gebied ten noorden van Julianadorp een agrarische bestemming zou gaan behouden, met name gereserveerd voor de bloembollenteelt.

De SP Zandvoort was zo aardig om iedereen van het bewuste artikel op de hoogte te brengen, en heeft het college direct gevraagd. Hoe dit kan?

Geacht College,

Op de lokale nieuwssite julianadorp, parel van de kop,(Den Helder) staat sinds 29 april onderstaande stuk over de verplaatsing van circuit Zandvoort naar Den Helder.

Volgens het lokale nieuwsbericht aldaar werkt de projectontwikkelaar in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Dit is ongehoord omdat voor zover ons bekend zowel de gemeenteraden van Zandvoort en Den Helder en Provinciale Staten hier nog niet over zijn gehoord. Wel heeft het college van gedeputeerde staten in december vorig jaar op eigen initiatief een persbericht verstuurd over een onderzoek naar mogelijke verplaatsing.

De vraag is of het acceptabel is dat er nu al onderhandeld wordt over grondaankopen in Den Helder terwijl er geen onderzoek gedaan is naar de gevolgen van verplaatsing. Als dit waar is dan vind de SP Zandvoort dit schandalig en dat is zachtjes uitgedrukt.

De vraag is of het acceptabel is dat er nu al onderhandeld wordt over grondaankopen terwijl er geen onderzoek gedaan is naar de gevolgen van verplaatsing.
Zowel voor Zandvoort als Den Helder.

De SP Zandvoort is voor het behoud van het circuit en roept het college op om met voorrang onderzoek te verrichten naar het bovenstaande bericht.

Met vriendelijke groet

Willem Paap
Fractie SP Zandvoort

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s