Disclaim de disclaimer

DisclaimerDe gemeente Zandvoort heeft op een haartje na de prijs voor de "Meest erg(erlijk)ste disclaimer" niet gewonnen. Dit keer was het de beurt aan de gemeente Utrecht. Wel heeft onze gemeente een plaats in de top 3 van meest ergerlijke disclaimers gekregen. Niet iets om echt trots op te zijn! Het wordt dus tijd om actie te ondernemen, en de actie van burger @overheid.nl te steunen.

In onze tijd dat e-mails en e-diensten de papieren vervangen kan het niet zijn dat burgers geen rechten kunnen ontlenen aan het ontvangen van e-mails en informatie op de website van de gemeente Zandvoort. Bij het lezen van de Zandvoortse disclaimer doet de tekst meer denken aan de disclaimer van een Amerikaans bedrijf.

College wat denkt u?

Utrecht heeft de "erg(erlijk)ste" disclaimer

De gemeente Utrecht heeft de "erg(erlijk)ste" disclaimer en wint daarmee de Actie Disclaim de disclaimer. Tijdens het lustrumcongres van Burger @Overheid.nl op 7 december maakte forumvoorzitter Marjet van Zuijlen de winnaar bekend en reikte een vertegenwoordiger van de gemeente de prijs uit: een zwart T-shirt met de integrale tekst als opdruk en daaroverheen het stempel "Afgekeurd".

Steeds meer bedrijven en overheidsinstanties gebruiken een voorbehoud op de website of in e-mail waarin staat dat je nergens rechten aan kunt ontlenen. Burger @Overheid.nl is hier tegen. Ten eerste kan de afzender aansprakelijkheid niet zonder meer afwijzen omdat de communicatie nu eenmaal elektronisch verloopt. Bovendien, disclaimers doen afbreuk aan het eerste punt van de BurgerServiceCode, dat bepaalt dat overheidsorganisaties alle communicatiekanalen gelijk moeten behandelen. Verder kan een afzender niet eerst allerlei informatie verstrekken en aan het eind  doodleuk vermelden dat de boodschap eigenlijk niet betrouwbaar is! Dat is weer in strijd met het vierde punt van de BurgerServiceCode: "Als burger heb ik recht op juiste, volledige en actuele informatie. De overheid levert die actief, op maat en afgestemd op mijn situatie."

Burger @Overheid.nl ziet, in plaats van disclaimers, liever proclaimers. Hierin staat wat lezers en gebruikers wél kunnen verwachten. Bijvoorbeeld dat informatie actueel is en dat e-mails binnen bepaalde termijn worden beantwoord. De proclaimer op de onze eigen site is een voorbeeld. De Overheid.nl Monitor 2007 heeft dit jaar voor het eerst gekeken of overheidsinstanties proclaimers hanteren. In dat geval kunnen ze extra punten scoren. Dankzij deze actie is het aantal overheidsproclaimers in korte tijd spectaculair gestegen van één naar vele tientallen!

Om de "disclaimercultuur" aan te pakken heeft Burger @Overheid.nl deze zomer iedereen opgeroepen om dergelijke voorbeelden te melden. Op basis van alle meldingen hebben we een top 3 samengesteld, waarin behalve Utrecht ook de gemeente Zandvoort het Interprovinciaal Overleg stonden.

De disclaimer van Utrecht luidt:

Op deze site is informatie te vinden over de gemeente Utrecht en haar bestuursorganen. De gemeente Utrecht en haar bestuursorganen betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site. De gemeente Utrecht en haar bestuursorganen geven echter nadrukkelijk geen enkele garantie af betreffende onder meer de beschikbaarheid, compleetheid, actualiteit, of de betrouwbaarheid van de inhoud van de site. Noch garandeert de gemeente Utrecht en haar bestuursorganen dat de site ononderbroken, op tijd, veilig of foutvrij is of dat softwarefouten gecorrigeerd worden.

De gemeente Utrecht en haar bestuursorganen zijn niet aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het gebruik van utrecht.nl, veroorzaakt in het geheel of gedeeltelijk door verwaarlozing buiten haar schuld om in het interpreteren, rapporteren of het afleveren van de service en enige inhoud via de service. In geen enkel geval zal de gemeente Utrecht en haar bestuursorganen aansprakelijk zijn voor schade geleden door u of iemand anders, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze site, en is niet aansprakelijk voor enige geleden schade die een direct, speciaal, incidenteel of indirect gevolg zijn van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de site.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van de gemeente Utrecht zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. De gemeente Utrecht geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

De gemeente Utrecht en haar bestuursorganen kunnen dus op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site.

De informatie die op de site staat, mag vrij verspreid worden, mits voor niet-commerciële doeleinden.

Namens de gemeente Utrecht werd de prijs in ontvangst genomen door Ton van Vlimmeren, directeur dienstverlening. Hij gaf ruiterlijk toe dat zo’n disclaimer niet past en verklaarde dat Utrecht de kritiek heeft aangetrokken: de gewraakte disclaimer is inmiddels vervangen. De heer Van Vlimmeren mocht als eerste het zwarte T-shirt aantrekken. Vervolgens kregen alle aanwezigen een exemplaar mee.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s