Dagelijks archief: 22 mei 2007

Fenemaplein?

Fenemaplein

Photoshop: Nico Stammis (PvdA)

Geachte raadsleden,

Ik neem aan, dat u allen weet waar het Fenemaplein is en hoe dat er uit ziet?

Het lijkt alsof raadslid Nico Stammis en de Zandvoorste Courant dat niet weten. Bijgaand het artikel en de gemanipuleerde foto.

Foei! Alsof die architectonisch mooie cultuur historische appartementen op het Favaugeplein er zo schots en scheef bij staan ! Daarmee wordt onwetenden/onbekenden wel een heel negatief beeld getoond. Een rectificatie van raadslid Stammis en de Zandvoortse Courant is het minste dat we mogen verwachten?!

De heer Stammis (PvdA) was nota bene voorzitter/lid van de hoorcommissie die oordeelde over de circa 600 zienswijzen inzake het B&W voorstel ontwerp bestemmingsplan Middenboulevard. Weet hij echt niet waar het Favaugeplein en het Fenemaplein liggen en hoe die er uit zien? Of heeft de Zandvoortse Courant geen kennis van het Zandvoortse Middenboulevard gebied?

Bijgaand de publicatie en foto.

Overigens als naoorlogse panden uit de zestiger jaren al "verjaard" zijn.
Hoe staat het dan met alle vooroorlogse panden in Zandvoort? Wil de gemeenteraad aan de vooroorlogse woningen iets doen?

Vriendelijke groet,

Ad Rampen