Dagelijks archief: 9 mei 2007

Mission Accomplished

Het bestemmingsplan Middenboulevard:

Voor8mei

voor 8 mei

Na8mei

na 8 mei

Belofte maakt schuld. Het middengebied krijgt rust en de polen worden ontwikkeld. Alle ruimte voor burgerinitiatief en geen dreigingen meer!

Update: Er is nu een bestemmingsplan waarmee Zandvoort 10 jaar voort kan. De ontwikkeling van het watertorenplein, het badhuisplein(zuidpool) en het gebied rond Palace hotel (noordpool) blijft mogelijk.

Locaties waar de gemeente Zandvoort zelf veel grondposities heeft en dus ook kan verdienen om te investeren in de toeristische invulling van het gebied.

De realisatie van dure segment woningen in het middengebied (Favaugeplein en Fenemaplein) worden niet langer gesubsidieerd met gemeenschapsgeld. De bewoners in deze gebieden kunnen nu zelf met plannen komen om te ontwikkelen. De gemeente heeft geen regie meer (gedwongen sloop uitgesloten), maar wel de mogelijkheid om kansen te bieden. Het worden deelplannen waar de gemeente niet hoeft te subsidiëren.