College speelt Monopoly

Fenema_1De vertrouwelijkheid van de brief over de aankoop van Fenemaplein 4-10 is ingetrokken. De brief is openbaar! Het college speelt echt Monopoly met ‘ons’ belastingsgeld, want ook het pand van Fenemaplein 4-10 wordt door het college aangekocht. Het college had dat nooit mogen doen gelet op de raadsbesluiten m.b.t. het garantieplan, namelijk op de volgende punten:

Geldigheid van het Garantieplan

Het Garantieplan geldt voor een beperkt aantal betrokkenen in een afgebakend gebied en voor een bepaalde termijn met inachtneming van het Ruimtelijk Functioneel Plan.

– Slechts de eigenaren en gebruikers van een onroerende zaak die gesloopt moet worden in het kader van de planontwikkeling kunnen rechten ontlenen aan dit onderdeel van het Garantieplan. De overige eigenaren en gebruikers hebben hier geen recht op.

Het college schrijft: ‘Het hele Middenboulevardgebied valt voor wat betreft de "hulp aan schrijnende gevallen" onder het Garantieplan en niet alleen voor de gebouwen die voor sloop in aanmerking kwamen, zo is bepaald in de raadsvergadering van 9 juni 2005.’

Dit is onjuist!

In deze vergadering is besloten het college opdracht te geven onderzoek te doen naar de individuele noodgevallen, zoals o.a. naar voren gekomen tijdens de inspraakronde in de commissievergadering Raadszaken van 26 mei j.l., en zo nodig en mogelijk met oplossingsgerichte voorstellen te komen.

Dit besluit is opgenomen in het overzicht aanpassingen RFP en Garantieplan Middenboulevard, in dit overzicht wordt de wijze van aanpassing beschreven, namelijk in het Garantieplan de volgende paragraaf op te nemen:

Individuele noodgevallen

De gemeente zal aan de hand van meldingen die zij ontvangt en aan de hand van de gesprekken die zij houdt, inventariseren waar en in hoeverre er sprake is van individuele noodgevallen. Zij zal waar mogelijk en noodzakelijk individueel bepaalde oplossingsrichtingen kiezen, die niet letterlijk in dit plan beschreven staan, maar die door de persoonlijks situatie zijn ingegeven. Deze oplossingen op maat zijn uniek mogen niet als precedent worden beschouwd voor anderen.

Deze paragraaf maakt deel uit van het Garantieplan. Het pand van Fenemaplein 4-10 wordt niet gesloopt, dus valt niet onder het garantieplan en de noodgevallen.

In de aankomende commissie Raadszaken zal dit onderwerp op de agenda komen, want deze aankoop mag niet met belastingsgeld van de inwoners van Zandvoort worden betaald. Het college gaat maar thuis Monopoly spelen, maar niet met ‘ons’ belastingsgeld!

Lees ook: brief college

Advertenties

2 Reacties op “College speelt Monopoly

 1. College,

  Er staan nog veel flats (van Noord tot Zuid)te koop. Niet wachten snel handelen. Laat de Zandvoorters genieten van hun waardeontwikkeling. Geen snip van Zalm, maar de terugkoop garantie van het college van Zandvoort.

  Jerry het spijt me, maar is dit het niveau waarbinnen jij moet functioneren?

  Nogmaals politiek van Zandvoort wordt wakker. De directeur van EMM is al ontheven uit zijn werkzaamheden nu nog het college. Laat jerry niet in de kou staan.

  Groet
  Thijs

 2. Mijn conclusie: Delegatiebesluiten moeten door de raad worden ingetrokken.

  Toelichting:
  Het kan niet zo zijn dat B&W zelfstandig aankoopbeleid kunnen voeren, terwijl de raad verantwoordelijk is voor – en als taak heeft om – de financiële kaders te bepalen en bewaken.

  Het is me opgevallen dat B&W door de raad vastgesteld beleid niet opvolgen, noch handhaven. Bouwplannen worden vergund, die in strijd zijn met raadsbesluiten, namelijk vastgestelde bestemmingsplannen en de welstandsnota.

  Het is me opgevallen dat aan hoofden van afdelingen (ambtenaren) bevoegdheden zijn gedelegeerd ter zake van het verlenen van bouwvergunningen. Deze kunnen (namens B&W) besluiten om binnenplanse vrijstellingen of buitenplanse vrijstellingen te verlenen.

  Ook is me opgevallen, dat bestemmingsplannen “te vrijelijk” worden geïnterpreteerd, duidelijk in strijd met door de raad vastgestelde bedoelingen i.c. bestemmingsplannen én de welstandsnota.

  Dat mag/kan m.i.z. zo niet door gaan. Raadsbesluiten moeten “heilig” zijn.

  Vandaar mijn conclusie dat de raad de delegatiebesluiten moet gaan herzien.

  Ad Rampen
  http://www.ajrmanagementgroep.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s