Middenboulevard!

Nieuw Besluit

Het raadsbesluit van 31 januari 2006 over de Middenboulevard aldus aangepast opnieuw te nemen:

1. Kennis te nemen van het garantieplan, waarin verwerkt het raadsbesluit van 9 juni 2005;

2. Het college op te dragen de nu in het garantieplan genoemde peildatum van 1 januari 2005 te laten vervallen;

3. Het Ruimtelijk Functioneel Plan –waarin verwerkt het raadsbesluit van 9 juni 2005– te heroverwegen, zodat het niet wordt uitgevoerd in afwachting van de resultaten van inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan;

4. De reacties op het voorontwerpbestemmingsplan bij de heroverweging te betrekken;

5. In te stemmen met voorbereidende, procesmatige werkzaamheden van een vervolgfase met daaronder een algemene oriëntatie op samenwerking met derde partijen, een communicatieplan en een model voor projectondersteuning;

6. Het college op te dragen de resultaten van de activiteiten onder de punten 2 t/m 5 aan de raad ter besluitvorming voor te leggen;

7. Gedwongen sloop via onteigening komt te vervallen tenzij 75% of een hoger percentage van de eigenaren/zakelijk gerechtigden in een uitwerkingsgebied,  daarmee instemt;

8. In te stemmen met tijdelijke projectondersteuning;

9. In te stemmen met het in uitwerking nemen van de deelgebieden Palace e.o. en Watertorenplein met dien verstande dat ter plaatse een overmaat aan bebouwing wordt vermeden;

10. Vanuit particulier initiatief geëntameerde ontwikkelingen worden bij de planvorming in het plangebied betrokken;

11. Het college op te dragen te voorzien in de opvang van, naar oordeel van het college, schrijnende gevallen en de kosten daarvan onder te brengen in het Garantieplan;

12. In te stemmen met voorbereidingskredieten van € 70.000 en € 30.000, ter realisatie van de activiteiten onder de punten 5, 8, 9 en 10.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s